PÁLYÁZAT az ELTE TTK 2017-es doktorjelölti ösztöndíjára

Az ELTE TTK pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanévre 12 hónapos doktorjelölti ösztöndíjra.

Az ösztöndíjas időszak kezdő időpontja legkorábban 2017. szeptember 1.

Az ösztöndíj összege 140 E Ft/hó (adómentes).

Pályázhatnak a doktori tanulmányaikat 2017. augusztusában befejező állami ösztöndíjas doktoranduszok, akik az ösztöndíj megkezdéséig megszerzik az abszolutóriumot, elindítják a fokozatszerzési eljárást, és ezzel doktorjelölti jogviszonyt hoznak létre az ELTE TTK-n.

Pályázati feltételek:
• kiemelkedő színvonalú doktori tanulmányok

• intézetigazgatói javaslat, amely kitér az ösztöndíj létrehozását lehetővé tevő anyagi körülményekre (pl. üres álláshely, bevételi forrás), és igazolja az oktatási vállalások teljesíthetőségét

• munkaterv benyújtása, amelyben szerepel a kutatási téma rövid ismertetése és a vállalt
oktatási feladatok és a tervezett publikációk felsorolása.

Budapest, 2017. július 11.

Surján Péter s.k.

Csatolmány: