ELTE TTK Eötvös- nap hallgatói kiválósági és diákköri rendezvény 2018.05.10.

   Idén 26. alkalommal rendezték meg az Eötvös- napot az ELTE Természettudományi Karán. Az Eötvös nap története 1993-ban kezdődött, amikor Dr. Kiss Ádám, a Természettudományi Kar akkori dékánja megalapította a Kar napját, melyet minden év májusának második csütörtökjére tűzött ki, Eötvös Nap néven.

   Az Eötvös Nap a TTK ünnepe. Az ünnepek fontosságára és közösségformáló erejére Dr. Surján Péter Dékán úr megnyitó beszédében is kitért. A Kar vezetése fontosnak tartja a kiváló teljesítmények megbecsülését. Erre került sor az Eötvös Napon, megújult környezetben a Gömb aulában.

   Dr. Veres Gábor előadásával kezdődött a program tudományos része, aki az ELTE Atomfizikai Tanszékének egyetemi tanára. Előadásában a CERN részecskegyorsítóknál végzett kutatásokról beszélt, amelyben személyesen tevékenykedik több kollégájával.  Előadásának témája a mikrofizika kísérleti feltárása volt, különös tekintettek a Nagy Hadron Ütköztetővel kapcsolatos jövőbeli kutatási feladatokra.

   A program során a diákok is bemutatták saját kutatási témáikat, amelyek a Tudományos Diákköri Konferenciákon sikeresen szerepletek. Ezeket rövid, kétperces perces, ú.n. liftbeszéd formában adták elő. A liftbeszéd a tudományos eredmények bemutatásának közérthető és a lényeget kiemelő formája. A szó eredete  annak a kommunikációs formának az analógiája, amikor egy kutató a földszintről a harmincadik emeletig együtt utazik a tudományos igazgatóval, ez idő alatt kell meggyőznie a kutatási ötletének fontosságáról és megvalósíthatóságáról. A bemutatott tíz rövid előadást a hallgatóság facebookos szavazással értékelte.

1.         Kurgyis Bálint fizika szakos hallgató - A nehézion-fizika üde színfoltja

2.         Vágó Csaba földtudomány – Paleogleccser rekonstrukció jégárak segítségével

3.         Ignácz Bernadett csillagász – Neptunuszon túli törpebolygók hold-és gyűrűrendszereinek vizsgálata

   Az Eötvös Nap során a  Tudományos Diákköri szakterületek posztereit is bemutaták, amelyeket a közönség a félórás ebédszünetben megtekinthetett. A poszterek közönségszavazásának eredménye:

1.Demeter Márton fizikus hallgató: Optimális hierarchikus szövetek szelekció jelenlétében

2. Vágó Csaba, geográfus: Egykori jégárak és paleoklíma rekonstrukciója a glaciális geomorfológia és térinformatikai eszközök segítségével a Retyezát -hegység Rau Barbat völgyében.

3. Szabó Zoltán: A Kürtős-patak makrogerinctelenfaunájának és vízkémiai tulajdonságainak felmérése a tájhasználattal összehasonlításban

   Dr. Surján Péter dékán úr két kiváló oktató díjat adott át a Hallgatói Önkormányzat felterjesztése alapján. Idén Dr. Berki Márton a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék munkatársa és Dr. Besenyei Ádám, az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék munkatársa részesült a kitüntetésben kiemelkedő oktatási tevékenysége alapján.

   A Tudományos Diákköri témavezetéseik országosan elismert magas színvonala alapján két oktató vehette át a Tudományos Diákkörért Érmet. Dr. Székely Balázs, a Geofizikai és Űrtudományi Tanszék munkatársa és Dr. Nguyen Quang Chinh fizikus, az Anyagfizika Tanszék docense részesült a kitüntetésben.

   A Kar legnagyobb tudományos diákköri szakterülete a biológus TDK saját témavezetői elismerését 10 éve alapította, Juhász-Nagy Pálra emlékezve. Ebben az évben Dr. Pongrácz Péter, az Etológia Tanszék munkatársa, számos TDK témavezetője vehette át Dr. Müller Viktortól a Juhász-Nagy Pál díjat.

   A Karunk hallgatóinak tanulmányi és kutatási színvonalát jellemzi, hogy a rendezvényen mintegy  80 tudományos diákköri elismerő oklevelet és 29 kiváló hallgató díjat adott át Dr. Surján Péter dékán. A kiváló hallgatók értékes könyvjutalmakat vehettek át az oklevél mellett, a rendezvény támogatóinak felajánlásából.  

   A Gömb Aulában megrendezett Eötvös Nap egy új színfolt lett a Kar életében. Jövőre várjuk a sikeres diákokat ugyanezen a helyszínen!