Doktori Iskolák hírei

Biológia Doktori Iskola

 A Természettudományi Doktori Tanács közzéteszi, hogy

Dr. Szövényiné Márialigeti Sára

doktori szigorlatra jelentkezett.

A szigorlat főtárgya Ökológia,
melléktárgyai Biomatematika valamint Konzervációbiológia.
 

A doktori szigorlatra 2017. november 23-án 13 órai kezdettel az ELTE Lágymányosi Campus Déli Tömb 7-508-as termében kerül sor.

 

A Természettudományi Doktori Tanács közzéteszi, hogy

Szánthó Flóra

doktori szigorlatra jelentkezett.

A szigorlat főtárgya Etológia,
melléktárgyai Humánetológia, valamint Viselkedésökológia.
 

A doktori szigorlatra 2017. november 23-án 12 órai kezdettel az ELTE Lágymányosi Campus Déli Tömb 0-8018-as termében kerül sor.

 

A Természettudományi Doktori Tanács közzéteszi, hogy

Novák János

A Kárpát-medence álskorpió faunájának faunisztikai és taxonómiai vizsgálata (Arachnida, Pseudoscorpiones)

című doktori értekezését nyilvános vitára bocsátotta.

A védésre és az azt követő nyilvános vitára 2017. december 6-án 11 órai kezdettel az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb Harmónia termében (-1.85) kerül sor. További információ.

Fizika Doktori Iskola

 

A Természettudományi Doktori Tanács közzéteszi, hogy

Kuczmann Imre

doktori szigorlatra jelentkezett.

A szigorlat főtárgya A fizika tanítása,
melléktárgyai Szemléletes kvantumelmélet, Relativitáselmélet, valamint Energiatermelés és környezet, Részecskefizika.
 

A doktori szigorlatra 2017. november 22-én 14 órai kezdettel az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb 4.70-es termében kerül sor.

 

A Természettudományi Doktori Tanács közzéteszi, hogy

Orgován Norbert

doktori szigorlatra jelentkezett.

A szigorlat főtárgya Biofizika,
melléktárgyai Fizikai módszerek a biológiában, valamint Molekuláris biofizika.
 

A doktori szigorlatra 2017. november 27-én 13 óra 30 perces kezdettel az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb 4.70-es termében kerül sor.

 

A Természettudományi Doktori Tanács közzéteszi, hogy

Kóbori József

doktori szigorlatra jelentkezett.

A szigorlat főtárgya Csillagászat,
melléktárgyai Nagyeneregiájú asztrofizika valamint Extragalaktikus csillagászat.
 

A doktori szigorlatra 2017. november 30-án 13 órai kezdettel az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb 6.75-ös termében kerül sor.

 

A Természettudományi Doktori Tanács közzéteszi, hogy

Medvegy Tibor

Különleges anyagok és multimédiás eszközök felhasználási lehetőségei a középiskolai fizikaoktatás és a természettudományos ismeretterjesztés terén

című doktori értekezését nyilvános vitára bocsátotta.

A védésre és az azt követő nyilvános vitára 2017. december 8-án 16 órai kezdettel az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb 4.70-es termébenkerül sor. További információ.

 

A Természettudományi Doktori Tanács közzéteszi, hogy

Slíz Judit

doktori szigorlatra jelentkezett.

A szigorlat főtárgya Csillagászat,
melléktárgyai Égi mechanika, valamint A Naprendszer fizikája.
 

A doktori szigorlatra 2017. december 13-án 10 órai kezdettel az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb 6.75-ös termében kerül sor.

 

Földtudományi Doktori Iskola

 

A Természettudományi Doktori Tanács közzéteszi, hogy

Molnár Kata

doktori szigorlatra jelentkezett.

A szigorlat főtárgya Geokémia,
melléktárgyai Földtörténet, valamint Vulkanológia.
 

A doktori szigorlatra 2017. november 24-én 12 órai kezdettel az ELTE Lágymányosi Campus Déli Tömb 00-504-es termében kerül sor.

 

A Természettudományi Doktori Tanács közzéteszi, hogy

Hargitainé Molnár Zsuzsa

doktori szigorlatra jelentkezett.

A szigorlat főtárgya Geokémia,
melléktárgyai Ércteleptan, valamint Diagenezis.
 

A doktori szigorlatra 2017. november 29-én 14 órai kezdettel az ELTE Lágymányosi Campus Déli Tömb 0-724-es termében kerül sor.

A Természettudományi Doktori Tanács közzéteszi, hogy

Kovály Katalin

doktori szigorlatra jelentkezett.

A szigorlat főtárgya Regionális társadalomföldrajz,
melléktárgyai Általános társadalomföldrajz, valamint Politikai földrajz.
 

A doktori szigorlatra 2017. november 30-án 10 órai kezdettel az ELTE Lágymányosi Campus Déli Tömb 1-307-es termében kerül sor.

  

A Természettudományi Doktori Tanács közzéteszi, hogy

Dékány Krisztina

doktori szigorlatra jelentkezett.

A szigorlat főtárgya Térinformatika,
melléktárgyai A földrajztanítás módszertana, valamint Tematikus kartográfia.
 

A doktori szigorlatra 2017. december 11-én 15 órai kezdettel az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb 7.83-as termében kerül sor.

Kémia Doktori Iskola

 

A Természettudományi Doktori Tanács közzéteszi, hogy

Pálfy Gyula

doktori szigorlatra jelentkezett.

A szigorlat főtárgya Szerkezetvizsgáló módszerek,
melléktárgyai Biomolekuláris kémia, valamint A kémia története és tudományfilozófia.
 

A doktori szigorlatra 2017. november 22-én 10 órai kezdettel az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb 425-ös termében kerül sor.

 

A Természettudományi Doktori Tanács közzéteszi, hogy

Papp Dóra

Variational determination of resonance states of weakly-bound molecular complexes

című doktori értekezését nyilvános vitára bocsátotta.

A védésre és az azt követő nyilvános vitára 2017. december 4-én 13 óra 30 perces kezdettel az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb Kari tanácstermében (7.21) kerül sor. További információ.

 

A Természettudományi Doktori Tanács közzéteszi, hogy

Nyiri Zoltán

doktori szigorlatra jelentkezett.

A szigorlat főtárgya Környezetkémia,
melléktárgyai Elválasztástechnika, valamint Tömegspektrometria.
 

A doktori szigorlatra 2017. december 7-én 9 órai kezdettel az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb 622-es termében kerül sor.

 

A Természettudományi Doktori Tanács közzéteszi, hogy

Kasza György

Lineáris és elágazó szerkezetű funkciós polimerek előállítása élő polimerizációval és kémiai módosítással

című doktori értekezését nyilvános vitára bocsátotta.

A védésre és az azt követő nyilvános vitára 2017. december 8-án 13 óra 30 perces kezdettel az MTA Természettudományi Kutatóközpont Földszinti előadótermében (1117 Bp. Magyar tudósok körútja 2.) kerül sor. További információ.

 

 

Környezettudományi Doktori Iskola

 

  A Természettudományi Doktori Tanács közzéteszi, hogy

Baricza Ágnes

Épített örökségünk környezeti hatásra történő károsodása Zsolnay épületkerámiák példáján

című doktori értekezését nyilvános vitára bocsátotta.

A védésre és az azt követő nyilvános vitára 2017. december 6-án 14 óra 30 perces kezdettel az ELTE Lágymányosi Campus Déli Tömb Mauritz Béla termében (00-524) kerül sor. További információ.

 

Matematika Doktori Iskola