Külföldön szerzett fokozat honosításával kapcsolatos ügyintézés

Az előírt dokumentumokat a TDT elnökéhez címezve, a Doktori Csoportnál kell benyújtani.

Amennyiben a benyújtott kérelem formailag megfelelő, a Doktori Csoport megkéri az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ állásfoglalását arról, hogy az adott intézmény jogosult-e doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére.
Ezután az ügyintéző kikéri az illetékes doktori iskola véleményét a kérelemről. A doktori iskola kérhet a jelölttől további dokumentumokat, amennyiben az a döntés meghozatalához szükséges.

Az Egyetemi Doktori Tanács a tudományági doktori tanács javaslata alapján dönt a honosításról.


2001. évi C. tv. 15.§
(2) Ha a kérelmező képzése és a megfelelő hazai képesítéshez vezető képzés között alapvető különbség van, az eljáró hatóság a külföldi tudományos fokozat honosítását feltételekhez (doktori szigorlat, a doktori értekezés megvédése stb.) kötheti.
(3) Az eljáró hatóság a tudományos fokozat honosításáról rendelkező határozatban feljogosítja a kérelmezőt a doktori cím használatára.

 

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

ELJÁRÁS

FIZETENDŐ DÍJ