Doktori Iskolák

 
A doktori iskola vezetője: Dr. Erdei Anna egyetemi tanár
Doktori programok:
Elméleti és evolúcióbiológia Programvezető: Dr. Szathmáry Eörs egyetemi tanár
Etológia Programvezető:   Dr. Miklósi Ádám egyetemi tanár
Genetika Programvezető:   Dr. Vellai Tibor egyetemi tanár
Idegtudomány és humánbiológia Programvezető: Dr. Détári László egyetemi tanár
Immunológia Programvezető:   Dr. Erdei Anna egyetemi tanár
Kísérletes növénybiológia Programvezető: Dr. Kovács M. Gábor egyetemi docens
Molekuláris sejt- és neurobiológia Programvezető: Dr. Juhász Gábor  (ASFT)
Ökológia, konzervációbiológia és szisztematika Programvezető: Dr. Podani János egyetemi tanár
Szerkezeti biokémia Programvezető: Dr. Kovács Mihály egyetemi tanár
Zootaxonómiai, állatökológia és hidrobiológia Programvezető: Dr. Török János
 
A doktori iskola vezetője: Dr. Tél Tamás egyetemi tanár
Doktori programok:
Anyagtudomány és szilárdtestfizika Programvezető:   Dr. Groma István egyetemi tanár
Fizika tanítása   Programvezető:   Dr. Tél Tamás egyetemi tanár
Részecskefizika és csillagászat Programvezető:   Dr. Palla László egyetemi tanár
Statisztikus Fizika, Biológiai Fizika és Kvantumrendszerek Fizikája Dr. Kürti Jenő egyetemi tanár

 

"Tisztelt Doktori Hallgatók! A TTK most nyilvánossá vált 2016. évi költségvetése – váratlanul, a számunkra tavaly biztosított mintegy 7,5 MFt helyett –  idén csak 2,5 MFt-ot, azaz a tavalyi 2/3-ával csökkentett (!) összegét biztosítja. Évtizedes hagyományainkhoz híven idén is lehetővé tettük eddig minden állami ösztöndíjas hallgatónk számára azt, hogy a kutatásai szempontjából fontos és a témavezetője által is hasznosnak itélt nemzetközi vagy hazai konferencián az Iskola támogatásával vegyen részt. A rendelkezésünkre álló összeg azonban elfogyott, és az ELTE  Fizika Doktori Iskola 2016 június 3-ávalteljes mértékben fizetésképtelenné vált.Kérjük ezért hallgatóinkat, igyekezzenek ezentúl konferencia útjaik kapcsán külső forrásokra (MTA, OTKA, Bolyai Kollégium, témavezetőjük pályázatai, stb) támaszkodni, miközben az Iskola vezetősége megkísérli, hogy a helyzet megoldása érdekében felvegye a kapcsolatot a Kar többi doktori iskolájával. 

Tél Tamás egyetemi tanár, a Fizika Doktori Iskola vezetője            Budapest, 2016, június 3."   

 
A doktori iskola vezetője: Dr. Nemes-Nagy József egyetemi tanár
Doktori programok:
Földrajz-Meteorológia Programvezető:   Dr. Szabó Mária egyetemi tanár
Földtan-Geofizika Programvezető:   Dr. Mindszenty Andrea egyetemi tanár
Térképészet-Geoinformatika Programvezető:   Dr. Zentai László egyetemi tanár
 
A doktori iskola vezetője: Dr. Császár Attila egyetemi tanár
Doktori programok:
Szintetikus kémia, szerves és biomolekuláris kémia Programvezető: Dr. Perczel András egyetemi tanár
Elméleti és fizikai kémia, anyagszerkezetkutatás Programvezető: Dr. Surján Péter egyetemi tanár
Analitikai kémia, anyagtudomány, elektrokémia, kolloidkémia és környezetkémia Programvezető: Dr. Kiss Éva egyetemi tanár
 
A doktori iskola vezetője: Dr. Jánosi Imre egyetemi tanár
Doktori programok:   
Környezetbiológia Programvezető:   Dr. Ács Éva egyetemi tanár
Környezetfizika  Programvezető: Dr. Jánosi Imre egyetemi tanár
Környezeti földtudomány Programvezető: Dr. Szabó Csaba egyetemi docens
Környezetkémia Programvezető: Dr. Turányi Tamás egyetemi tanár
 
A doktori iskola vezetője: Dr. Faragó István egyetemi tanár
Doktori programok:   
Alkalmazott matematika Programvezető:   Dr. Karátson János egyetemi tanár
Elméleti matematika  Programvezető: Dr. Szűcs András egyetemi tanár
Matematikadidaktika: Dr. Keleti Tamás egyetemi tanár