Felvételi 2017.

Felvételi eljárás 2017

 

Jelentkezési időszak: 2017. április 1 - május 31.

Felvételi vizsga időpontja: várhatóan 2017. június 5- július 7.

Felvételi döntés időpontja: 2017. július 10 -14.

 

 • Doktori Iskolák részletes tájékoztatója a felvételivel kapcsolatban: 

https://www.felvi.hu/felveteli/doktori_kepzesek/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=12&oldal=3

 • Jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány a http://ttk.elte.hu/node/911 oldalon, a lap alján található csatolmányok alatt letölthető (nyomtatott betűvel vagy számítógépen töltendő ki)
 • A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft
 • A befizetés módja: banki átutalás, az összeget a következő számlaszámra utalja:10032000-01426201
 • A közlemény rovatban tüntesse fel: D0030AD9301/00_R940533700 TTK PHD-FELV és a befizető neve (amenyi karakter kifér)

 

A jelentkezési laphoz mellékelni kell 

 • a jelentkező rövid szakmai önéletrajzát az eddigi szakmai tevékenység részletezésével (publikációs lista, kutatómunkában való részvétel, kéziratban lévő munkák jegyzéke, elnyert díjak, ösztöndíjak stb.),
 • rövid kutatási tervet a jelentkező és a témavezető aláírásával,
 • a leckekönyv fénymásolatát vagy kreditigazolást a teljesített tárgyakról,
 • az oklevél másolatát, figyelemmel az alábbiakra:
 • hazai egyetemen 2017. tavaszi szemeszterében végzős hallgatóknak 2017. július 7-ig hiánypótlással be kell nyújtani a záróvizsga eredményéről szóló igazolást;
 • legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, külföldön letett nyelvvizsga esetén annak– Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ általi – honosításáról szóló igazolást,
 • önköltséges képzés esetén – amennyiben a kutatás intézményen kívül történik – írásos befogadó nyilatkozatot a kutatómunka költsége biztosításáról,
 • hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • igazolást a jelentkezési díj befizetéséről. 

 

Kiegészítő információ a külföldön szerzett oklevél esetén:

Külföldön szerzett oklevél esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani legkésőbb 2017. július 7-ig:

 • az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá ezek másolatát
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv, ellenőrző könyv) amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését
 • az Európai Unión kívül szerzett oklevélnél az Ekvivalencia Központtól igényelt igazolást arról, hogy a megszerzett oklevele Mesterszintű végzettséget ad.

 

 

·        

A felvétel követelményei és feltételei Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő egyetemi hallgatók és mesterfokozatú (MA/MSc) oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény alapján 2016. szeptember 1-jétől a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni. A képzési idő, ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyolc félév, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.