Felvételi 2018.

 

Személyes beiratkozás:

Minden 2018-ban felvett doktorandusz hallgatónak az alábbi táblázatban megjelölt időpontban és helyszínen:

Doktori Iskola

Időpont

Helyszín

Biológia Doktori Iskola

 

 

Fizika Doktori Iskola

 

 

Földtudományi Doktori Iskola

 

 

Kémia Doktori Iskola

 

 

Környezettudományi Doktori Iskola

 

 

Matematika Doktori Iskola

 

 

A helyszín minden esetben: 1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A (Északi tömb) 

 

 A doktori felvételihez szükséges dokumentumokat legkésőbb 2018. május 31-ig lehet leadni Buvári Zsuzsa ügyintézőnek személyesen vagy postai úton az alábbi címen: ELTE TTK Dékáni Hivatal, Doktori Csoport 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A 

Jelentkezési időszak: 2018. április 3. - május 31.

Felvételi vizsga időpontja: várhatóan 2018. június 4. - július 6.

Felvételi döntés időpontja: 2018. július 9. -13.

 • Doktori Iskolák részletes tájékoztatója a felvételivel kapcsolatban: 

https://www.felvi.hu/felveteli/doktori_kepzesek/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=12&oldal=3

 • Jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány a http://ttk.elte.hu/node/911 oldalon, a lap alján található csatolmányok alatt letölthető (nyomtatott betűvel vagy számítógépen töltendő ki)
 • A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft
 • A befizetés módja: banki átutalás, az összeget a következő számlaszámra utalja:10032000-01426201-00000000
 • A közlemény rovatban tüntesse fel: D0030AD9301/00 TTK-PHD FELVETELI és a befizető neve (amennyi karakter kifér)

A jelentkezési laphoz mellékelni kell 

 • a jelentkező rövid szakmai önéletrajzát az eddigi szakmai tevékenység részletezésével (publikációs lista, kutatómunkában való részvétel, kéziratban lévő munkák jegyzéke, elnyert díjak, ösztöndíjak stb.),
 • rövid kutatási tervet a jelentkező és a témavezető aláírásával,
 • a leckekönyv fénymásolatát vagy kreditigazolást a teljesített tárgyakról,
 • az oklevél másolatát, figyelemmel az alábbiakra:
 • hazai egyetemen 2018. tavaszi szemeszterében végzős hallgatóknak 2018. július 6-ig hiánypótlással be kell nyújtani a záróvizsga eredményéről szóló igazolást;
 • legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, külföldön letett nyelvvizsga esetén annak– Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ általi – honosításáról szóló igazolást,
 • önköltséges képzés esetén – amennyiben a kutatás intézményen kívül történik – írásos befogadó nyilatkozatot a kutatómunka költségének biztosításáról,
 • hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • igazolást a jelentkezési díj befizetéséről, 
 • egy szabvány (kis) és egy közepes méretű postakész, a jelentkező értesítési címére megcímzett borítékot. 

Kiegészítő információ a külföldön szerzett oklevél esetén:

Külföldön szerzett oklevél esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani legkésőbb 2018. július 6-ig:

 • az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá ezek másolatát
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv, ellenőrző könyv) amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését
 • az Európai Unión kívül szerzett oklevélnél az Ekvivalencia Központtól igényelt igazolást arról, hogy a megszerzett oklevele Mesterszintű végzettséget ad.

·  A A felvétel követelményei és feltételei: Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő egyetemi hallgatók és mesterfokozatú (MA/MSc) oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

 

Biológia Doktori Iskola programjainak felvételi időpontjai:

Ökológia, konzervációbiológia és szisztematika               

 Programvezető: Dr. Podani János egyetemi tanár

 Etológia                                                                                

Programvezető: Dr. Miklósi Ádám egyetemi tanár

Immunológia                                                                        

 Programvezető: Dr. Erdei Anna egyetemi tanár

 Kísérletes növénybiológia   

Programvezető: Dr. Kovács M. Gábor                                               

Klasszikus és molekuláris genetika                                                                              

Programvezető: Dr. Vellai Tibor egyetemi tanár

Molekuláris sejt-és neurobiológia                                      

Programvezető: Dr. Juhász Gábor egyetemi docens

Idegtudomány és humánbiológia                                      

Programvezető: Dr. Détári László egyetemi tanár

Szerkezeti biokémia                                                           

Programvezető: Dr. Kovács Mihály egyetemi tanár

Zootaxonómia, állatökológia, hidrobiológia                     

Programvezető: Dr. Török János egyetemi tanár

Elméleti és evolúcióbiológia                                              

Programvezető: Dr. Szathmáry Eörs                                                

 

 Fizika Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai:

Anyagtudomány és szilárdtestfizika

Részecskefizika és csillagászat

Statisztikus Fizika, Biológiai Fizika és Kvantumrendszerek Fizikája

Fizika tanítása

 

Matematika Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai:

Matematika-didaktika:

Alkalmazott matematika

Elméleti matematika

 

A Földtudományi Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai:

Földtan-Geofizika Program

Földrajz-Meterológia Program

Térképészet és Geoinformatika Program

 

 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény alapján 2016. szeptember 1-jétől a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni. A képzési idő, ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyolc félév, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.