Felvételi 2017.

Felvételi eljárás 2017

 

Személyes beiratkozás:

Minden 2017-ben felvett doktorandusz hallgatónak az alábbi táblázatban megjelölt időpontban és helyszínen:

Doktori Iskola

Időpont

Helyszín

Biológia Doktori Iskola

2017. augusztus 29., kedd 9:00

-1.62

Fizika Doktori Iskola

2017. augusztus 30., szerda 9:00

-1.62

Földtudományi Doktori Iskola

2017. augusztus 30., szerda 10:30

-1.62

Kémia Doktori Iskola

2017. augusztus 31., csütörtök 9:00

-1.62

Környezettudományi Doktori Iskola

2017. augusztus 31., csütörtök 10:30

-1.62

Matematika Doktori Iskola

2017. augusztus 31., csütörtök 13:00

-1.62

A helyszín minden esetben: 1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A (Északi tömb) 

 

 

A doktori felvételihez szükséges, hiánypótlással benyújtandó dokumentumokat legkésőbb 2017. július 7-ig lehet leadni Virág Eszter ügyintézőnek személyesen vagy postai úton az alábbi címen: 1117 Budapest Pázmány Péter stny 1/A 0.128-as iroda

Jelentkezési időszak: 2017. április 1 - május 31.

Felvételi vizsga időpontja: várhatóan 2017. június 5- július 7.

Felvételi döntés időpontja: 2017. július 10 -14.

 • Doktori Iskolák részletes tájékoztatója a felvételivel kapcsolatban: 

https://www.felvi.hu/felveteli/doktori_kepzesek/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=12&oldal=3

 • Jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány a http://ttk.elte.hu/node/911 oldalon, a lap alján található csatolmányok alatt letölthető (nyomtatott betűvel vagy számítógépen töltendő ki)
 • A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft
 • A befizetés módja: banki átutalás, az összeget a következő számlaszámra utalja:10032000-01426201
 • A közlemény rovatban tüntesse fel: D0030AD9301/00_R940533700 TTK PHD-FELV és a befizető neve (amenyi karakter kifér)

A jelentkezési laphoz mellékelni kell 

 • a jelentkező rövid szakmai önéletrajzát az eddigi szakmai tevékenység részletezésével (publikációs lista, kutatómunkában való részvétel, kéziratban lévő munkák jegyzéke, elnyert díjak, ösztöndíjak stb.),
 • rövid kutatási tervet a jelentkező és a témavezető aláírásával,
 • a leckekönyv fénymásolatát vagy kreditigazolást a teljesített tárgyakról,
 • az oklevél másolatát, figyelemmel az alábbiakra:
 • hazai egyetemen 2017. tavaszi szemeszterében végzős hallgatóknak 2017. július 7-ig hiánypótlással be kell nyújtani a záróvizsga eredményéről szóló igazolást;
 • legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, külföldön letett nyelvvizsga esetén annak– Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ általi – honosításáról szóló igazolást,
 • önköltséges képzés esetén – amennyiben a kutatás intézményen kívül történik – írásos befogadó nyilatkozatot a kutatómunka költsége biztosításáról,
 • hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • igazolást a jelentkezési díj befizetéséről. 

 

Kiegészítő információ a külföldön szerzett oklevél esetén:

Külföldön szerzett oklevél esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani legkésőbb 2017. július 7-ig:

 • az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá ezek másolatát
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv, ellenőrző könyv) amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését
 • az Európai Unión kívül szerzett oklevélnél az Ekvivalencia Központtól igényelt igazolást arról, hogy a megszerzett oklevele Mesterszintű végzettséget ad.

·  A A felvétel követelményei és feltételei Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő egyetemi hallgatók és mesterfokozatú (MA/MSc) oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

 

Biológia Doktori Iskola programjainak felvételi időpontjai, 2017

Ökológia, konzervációbiológia és szisztematika                július 5. 9 óra

 

Programvezető: Dr. Podani János egyetemi tanár

 

Etológia                                                                                július 6. 9 óra

Programvezető: Dr. Miklósi Ádám egyetemi tanár

Immunológia                                                                        július 10. 10 óra       

 

Programvezető: Dr. Erdei Anna egyetemi tanár

 

Kísérletes növénybiológia                                                    július 6. 14 óra         

Programvezető: Dr. Kovács M. Gábor egyetemi docens

Genetika                                                                               július 5. 10 óra

Programvezető: Dr. Vellai Tibor egyetemi tanár

Molekuláris sejt-és neurobiológia                                       július 4. 10 óra

Programvezető: Dr. Juhász Gábor egyetemi docens

Idegtudomány és humánbiológia                                       július 4. 9 óra

Programvezető: Dr. Détári László egyetemi tanár

Szerkezeti biokémia                                                            július 4. 9 óra

Programvezető: Dr. Kovács Mihály egyetemi tanár

Zootaxonómia, állatökológia, hidrobiológia                     július 4. 9 óra

Programvezető: Dr. Török János egyetemi tanár

Elméleti és evolúcióbiológia                                               június 28.

Programvezető: Dr. Szathmáry Eörs                                                

 

 Fizika Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai, 2017:

Anyagtudomány és szilárdtestfizika: 2017. július 3. de 10 óra 4.69 terem

Részecskefizika és csillagászat: 2017. június 30. du 2 óra, 1.125 terem

Statisztikus Fizika, Biológiai Fizika és Kvantumrendszerek Fizikája: 2017. július 3. du 2 óra, 5.128 terem

Fizika tanítása: 2017. június 30. de 11 óra, 1.125 terem 

 

Matematika Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai, 2017

Matematika-didaktika: 2017.június 28. 14 óra, 3.211 terem

Alkalmazott matematika: 2017. június 30. 9 óra 3.518 terem

Elméleti matematika: 2017. július 3. 11 óra 3.518.terem

 

A Földtudományi Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai, 2017

Földtan-Geofizika Program: 2017. június 26.

Földrajz-Meterológia Program: 2017. július 3.

Térképészet és Geoinformatika Program: 2017. július 3. 

 

 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény alapján 2016. szeptember 1-jétől a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni. A képzési idő, ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyolc félév, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.