East China University of Sciennce and Technology látogatása az TTK-n

Augusztus 22-én az East China University of Sciennce and Technology (ECUST) egyetem delegációja meglátogatta a Kémiai Intézetet. Az ECUST mind a kémia, mind az anyagtudomány területén egyaránt előkelően jegyzett egyetem. A hatfős delegációt Prof. He Tian vezette, amelyben az ECUST Kémiai és Anyagtudományi Intézeteinek vezetői vettek részt. Vendégeinket Hamar Imre és Szalay Péter rektorhelyettesek valamint a Kémiai Intézet vezetői és professzorai fogadták. Az egyetemek és az intézetek kölcsönös bemutatását a kapcsolódási pontok keresését segítő rövid szakmai előadások követték. A sikeres találkozó végén mindkét fél megerősítette együttműködési szándékát mind az oktatás mind a kutatás területén.

The delegation of the East China University of Sciennce and Technology (ECUST) visited the Institute of Chemistry at 22nd of August. ECUST is highly ranked on the field of chemistry and material science as well. The delegation of the School of Chemistry and Molecular Engineering and School of Material Science and Engineering was headed by Prof. He Tian. The host delegation of the Institute of Chemistry was headed by Prof. Imre Hamar and Prof. Péter Szalay vice-rectors. To promote cooperation between the universities, especially in the field of chemistry, after the introduction of the universities and the institutes, specific presentations of some recent scientific projects were made from both sides. At the end of the successful meeting the delegates confirmed their intention to start a cooperation in education and science.

2017.08.28.