ELTE-CrystalLab röntgendiffrakciós labormegnyitó

2019.01.03.
ELTE-CrystalLab röntgendiffrakciós labormegnyitó
2019. január 3-án kerül sor az ELTE Természettudományi Kar legújabb kémiai és biológiai laboratóriumának átadására. A ELTE-CrystalLab röntgendiffrakciós laborjának ünnepélyes megnyitója és bemutatója alkalmából a Kémiai Intézet kutatói bemutatták a krisztallográfiai infrastruktúra alkalmazhatóságát különböző szerkezeti kémiai és biológiai tudományterületeken.  A 400 millió Ft értékű új laborban a kutatók és hallgatók molekulaszerkezeti kérdésekre, szerkezet-hatás összefüggésekre keresnek válaszokat.

Magyarországi kutatóhelyek széles körű összefogásának köszönhetően 2018-ban megvalósult ELTE Kémiai Intézetében Perczel András vezetésével működő Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratóriumban működő röntgen-krisztallográfiai labor (vezetője Harmat Veronika) infrastruktúrájának teljes felújítása két VEKOP-pályázat keretében, melyeknek résztvevői az ELTE Kémiai, Biológiai és Matematikai Intézetei, az MTA TTK Enzimológiai Intézet, a Semmelweis Egyetem, BME ABÉT Tanszék, MTA SZBK és Kineto Lab kutatócsoportjai.

A kb. 400 millió Ft értékű fejlesztésnek köszönhetően a kristályosítás körülményeinek szűrése kristályosító robottal miniatürizált körülmények között történik,

mérésük pedig mikrofókuszált röntgensugárzást előállító röntgendiffraktométerrel.

A molekulák 3 dimenziós szerkezetének vizsgálata elengedhetetlen működésük, aktivitásuk fizikai-kémiai tulajdonságaik mélyebb megértéséhez és tervezéséhez. A laboratóriumban kísérleti és elméleti módszerekkel vizsgálják a kis- és makromolekulák szerkezetét, olyan kérdésekre keresve a választ, mint kis molekulák biológiai aktivitása vagy súlyos betegségek molekuláris háttere, 

pl. Alzheimer kór, egyes ráktípusok, 2. típusú cukorbetegség, veleszületett vesebetegség

molekuláris háttere. A módszerek egyike, a röntgen-krisztallográfia kristályos anyagok térszerkezetét vizsgálja: a molekulageometria és kiralitás mellett a molekulák közötti specifikus kölcsönhatás mintázatok is tanulmányozhatók vele.

Az új infrastruktúrával az ELTE hallgatói laborgyakorlatok keretében tanulhatják a legkorszerűbb mérőműszer használatát, így az alkalmazott és alapkutatásban is hasznosítható versenyképes tudásra tesznek szert. Emellett a laboratórium célja a kutatóhelyek széles körének kiszolgálása a fejlesztésekhez való hozzájárulással, szakmai segítség nyújtásával és kutatási feladatok megoldásában, ezáltal növelve a magyarországi kutatások versenyképességét. Alapkutatáshoz tartozó területek pl.

polimorf módosulatok vizsgálata, molekulák kémiai tulajdonságainak megértése, fehérje betegségekkel összefüggő kémiai módosulása, gátlásuk alkalmazása a gyógyászatban vagy specifikus kölcsönhatás mintázataik felderítése.

Emellett az innovációt is segíti több kutatási területen, pl. különleges tulajdonságú anyagok, biomimetikumok, bioszenzor molekulák előállítása, királis anyagok hatékony tisztítási módszereinek kifejlesztése.

Az eseményről a sajtó is beszámolt itt és itt.

A VEKOP-2.3.2-16-2017-00014 és VEKOP-2.3.3-15-2017-00018 projekt keretében folyó kutatásokat az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatta az Európai Regionális Fejlesztési Alap hozzájárulásával.

CrystalLab

CrystalLab

0

/

0

0

/

0