Ismerje meg az Egyetemet!

Ismerje meg az Egyetemet!
08/21 - 08/27

2018. augusztus 21. - 2018. augusztus 27.

08/21 - 08/27

2018. augusztus 21. - 2018. augusztus 27.


A tanév első rendezvénye minden karon az a programsorozat, amelyiken oktató- és diákmentorok, a kari Hallgatói Önkormányzatok képviselői és szakértő trénerek vezetik be a frissen felvett hallgatókat az egyetemi életbe.

Az orientációs napok és gólyatáborok elsődleges célja, hogy megteremtsék az elsőévesek szakmai és közösségi integrációjának biztos alapjait. Mire számíthat egy diák az egyetemen, és mire nem? Milyen intézményekről, diákkörökről, szakkollégiumokról, diákklubokról és kari szervezeti egységekről érdemes tudnia? Milyen tudományterületet is választott? Milyen karrierlehetőségek nyíltak meg előtte az egyetemi felvétellel?

Ugyanilyen fontos kérdés az is, kikkel is fogja eltölteni az előtte álló éveket. Az első nap általában ismerkedéssel és csapatépítéssel telik: a programok azt célozzák, hogy az új hallgatók megismerjék saját évfolyamukat, és részeivé váljanak az az ELTE nagy diákközösségének is.

A TéTéKás Gólyatábor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar elsőéves hallgatói számára megrendezésre kerülő esemény. Részletek és jelentkezés.

A gólyatáborok és orientációs napok szervezésére már 2015-től szabályzat vonatkozik, amely részletesen kitér a felelősségi viszonyokra, a programok tartalmi megkötéseire, valamint a szervezési, lebonyolítási feladatokra. A szabályzat szerint fokozott figyelmet kell fordítani valamennyi résztvevő testi épségének, egészségének megóvására, emberi méltóságának, önrendelkezési jogának tiszteletben tartására, a Hallgatói Önkormányzat ezért az idei évben is érzékenyítő tréninget szervez a gólyatáborok szervezői számára.2015-ben megújultak az Eötvös Loránd Tudományegyetem gólyatáborai. Az Egyetem vezetése a Hallgatói Önkormányzattal közösen részletesen megvizsgálta a gólyatáborok korábbi szervezési gyakorlatát, majd hosszú távú erőszak-megelőzési, áldozatsegítési koncepciót dolgozott ki. A stratégiai lépéseket pszichológus, kriminológus, szociológus kollégák, civil szervezetek és a Hallgatói Önkormányzat aktív közreműködésével állították össze. Döntés született arról is, hogy az Állam- és Jogtudományi Kar orientációs napokat tart.

A gólyatábori program tartalmi elemeinek meghatározása és lebonyolítása a Hallgatói Önkormányzat feladata és felelőssége. A részletes programtervet és a közreműködő személyeket azonban a Kar vezetésének előzetesen jóvá kell hagynia, az ELTE etikai normáinak betartásáért és betartatásáért a Hallgatói Önkormányzat felel. A felsőoktatási törvény közeljövőben várható módosításának megfelelően a gólyatáborok szervezéséért és a biztonságért az Egyetem alkalmazásában álló főszervező személyesen felel majd.

Az egységes szabályozás szerint a gólyatábori programokban nem szerepelhetnek olyan feladatok, amelyek keretében a résztvevők alkoholt fogyasztanak, vagy amelyek szexualitásra vonatkozó utalást tartalmaznak. Az erőszak-megelőzési és áldozatsegítési koncepció, a kutatás, valamint a gólyatáborokra és orientációs napokra vonatkozó szabályzat is azt mutatja, hogy az ELTE az erőszak minden formáját határozottan elutasító, a nemek egyenlőségét valló, befogadó és toleráns intézményi környezetet biztosít valamennyi hallgatója, oktatója és dolgozója számára.

TTK-s Gólyatábor

TTK-s Gólyatábor

0

/

0