Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum

Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum

Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum

Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum
A XXI. század fejlett társadalmaiban a környezettudományra alapuló környezet- és természetvédelem kulcsfontosságú szerepet játszik. Világszerte egyre több olyan kérdés merül fel, amely a környezet állapotával, annak rögzítésével, a változások irányának meghatározásával kapcsolatosan jellegzetesen megköveteli több tudományág szakembereinek alkotó együttműködését.

A környezettudomány, mint alapvetően a természeti és műszaki tudományokra, de sok esetben a társadalomtudományokra is épülő új diszciplína a legtöbb ország tudományterületi felsorolásában elismerésre talált. Mindez külön hangsúlyt kap országunknak a fejlettebb környezet- és természetvédelmi gyakorlattal rendelkező Európai Unióhoz való csatlakozása fényében.

kep1               kep2

Az ELTE TTK szakember állományát tekintve az ország legnagyobb olyan oktató- és kutatóbázisa, ahol a természettudományok mindegyike tudományosan a legmagasabb szinten van képviselve. Az ebből a tényből származó felelősséget és az előttünk álló feladatokat mérlegelve ELTE Természettudományi Kar Tanácsa 1996-ban a környezettudománnyal kapcsolatos közös feladatok ellátásának elősegítése és koordinálása érdekében a Kar Szervezeti és Működési Szabályzatban felsorolt szervezeti egységeként létrehozta az

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Környezettudományi Centrumát.
 
kep3               kep4

Eközben az alapgondolat az volt, hogy a környezettudomány multidiszciplináris feladatainak, az oktatásszervezésre és multidiszciplináris kutatási feladatok ellátására szervezeti egység jöjjön létre, melynek formája centrum legyen. A Környezettudományi Centrum munkatársai a TTK különböző tanszékcsoportjaihoz, tanszékeihez tartozó olyan kollégák, akik önként vállalták a Centrum feladatainak ellátásában való részvételt. A Környezettudományi Centrum a megalapítása óta eltelt időszakban semmiféle kizárólagosságra nem törekedett és a jövőben sem fog törekedni, a TTK bármely munkatársa a kari szabályok betartásával bármilyen környezettani feladatot elláthatott és elláthat.

Igazgató

Dr. Szabó Csaba egyetemi docens
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Tel: +36-1-372-2500/8338
Fax: +36-1-381-2212
E-mail: cszabo[at]elte.hu

A Centrumtanács tagjai

  • Dr. Matkó János egyetemi tanár (Biológiai Intézet)
  • Dr. Dankházi Zoltán egyetemi docens (Fizikai Intézet)
  • Dr. Rohonczy János egyetemi docens (Kémiai Intézet)
  • Dr. Szalai Zoltán egyetemi docens (Földrajz- és Földtudományi Intézet)

Ügyintéző: Kovácsné Sárkány Katalin, pénzügyi referens
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Tel: 372-2684, 372-2500/6084
Fax: 372-2655, 372-2500/6055
E-mail: katalin.kovacsne[at]ttk.elte.hu

Eszközök

Alapító dokumentum