VI. Anatómiai Tanulmányi verseny nyertesei

2017.12.14.
VI. Anatómiai Tanulmányi verseny nyertesei
Az ELTE TTK Biológiai Intézet Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszéke immáron hatodszor szervezte meg jelentős hallgatói érdeklődés mellett az Anatómia Tanulmányi Versenyt, melynek első fordulója 2017. november 22-én, második fordulója december 2-án került megrendezésre.

Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat honlapján és a Tétékás Nyúzban októbertől hirdetett versenyre november 21-ig jelentkezhettek azok a biológia alapszakos hallgatók, akik korábban az Állatszervezettan I. tárgyból sikeres kollokviumot tettek és az Állattan szigorlat teljesítése még előttük áll. A vizsgáknál kevésbé stresszes, helyenként játékos körülmények között megrendezett versenyen való részvétel lehetővé teszi a szigorlat állatszervezettan anyagának mélyebb, az összefüggéseket is megvilágító megismerését, ezzel is segítve a vizsgára történő felkészülést. A versenyen jó, sőt kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatókat jutalmazó vizsgakönnyítések csökkentik a vizsgaidőszak terheit.

A verseny első, írásbeli fordulója – mely 20 rövid, az Állattan szigorlat beugró kérdéseihez hasonló, feladat megoldásából és 4 ábra feliratozásából állt – 33 lelkes hallgató részvételével zajlott a Mogyoródi József teremben (0-822). 7 versenyző ért el 50 % feletti eredményt, ezzel mentesülve a szigorlati beugró dolgozat állatszervezettan részének megírásától. Közülük 4-en 65 % feletti eredménnyel továbbjutottak a második fordulóra.

A második, szóbeli feladatokból álló fordulót – mely nyilvános volt – a Biológiai Intézet Tanácstermében (7-411) rendeztük. Az első részben minden jelölt kötelező feladata volt egy legalább 10 perces, a megszerezhető pontok többségével jutalmazható, rajzokkal illusztrált előadás megtartása a verseny anyagából húzott témakörben. A 20 perces felkészülés után az előadások sorrendje sorshúzás alapján dőlt el. Egy-egy felelet után a versenytársak további pontokért versengve egészíthették ki az elhangzottakat, egy versenyzőnek összesen három hozzászólásra volt lehetősége. Egy rövid szünet után, a forduló második részében villámkérdésekre adott válaszokkal lehetett a pontok számát gyarapítani. Ha egyszerre többen is vállalkoztak egy kérdés megválaszolására, akkor a válaszadás jogát licitálással lehetett megszerezni. A versenyzők a fordulók elején kapott, meghatározott számú csontból álló „vagyonuk” egyes darabjainak felkínálásával licitálhattak, ismereteik megbízhatóságának és a helyes válaszért kapható pontoknak a figyelembe vételével.

A döntőben kialakult végső sorrend a következő volt: I. helyezett: Rabb Márton, II. helyezett: Macsuga Nóra, III. helyezett: Garamszegi Péter, és IV. helyezett: Költő Karola.

A versenybizottság megítélése szerint a döntőben résztvevő hallgatók teljesítménye elérte a szigorlat színvonalát. Ha eredményesen megírják az emberi idegrendszer és érzékszervek beszámolót, akkor Rabb Márton megajánlott jeles (5), Macsuga Nóra megajánlott jó (4), Költő Karola és Garamszegi Péter megajánlott közepes (3) szigorlati részjegyet kapnak állatszervezettanból.
Az ünnepélyes eredményhirdetés az utolsó állatszervezettan előadás keretében történt. A versenyt több szervezet is támogatta, ezért minden döntőbe jutott hallgató a papír és pergamen okleveleken kívül tárgyjutalmakban is részesült: az ELTE Eötvös Kiadó Kft. értékes ajándékkönyveket, az ELTE Sport Kft. és az ELTE BEAC ingyenes sportolási lehetőségeket, az ELTE Szolgáltató Központ pedig ELTE feliratos bögrét, tollat, jegyzetfüzetet, memo tömböt és tanfolyamkedvezményt ajánlott fel. Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány a döntő megrendezési körülményeinek otthonosabbá tételében nyújtott anyagi segítséget. A szponzoroknak ezúton is köszönjük, hogy támogatásukkal hozzájárultak a verseny sikeres megrendezéséhez és rangjának emeléséhez!
A tanulmányi verseny a hagyományos oktatási formáktól eltérő ismeretszerzést és tudás ellenőrzést tesz lehetővé. A szigorlati felkészülés tekintetében az eddigi versenyeket a versenyzők nagyon hasznosnak ítélték. A biológia BSc tanterv jelentősen korszerűsödött, és mivel az Állattan szigorlat nem szerepel az új vizsgakövetelmények között, ezért a verseny formájának megtartása mellett tanulmányi verseny szervezését a jövőben a sejtbiológia tárgykörében tervezzük.

Gratulálunk a versenyen sikeresen szereplő hallgatóknak!

A szervezők: Molnár Kinga, Csikós György, Lőw Péter, Pálfia Zsolt, Zboray Géza