Eötvös Loránd Tudományegyetem                                               DT-488/2009. (T-9)
Természettudományi Kar                                                             Budapest, 2009. szeptember 17.
Dékáni Titkárság                                                                         

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2009. szeptember 16-án (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással:

Juhász Gábor tudományos főmunkatársi kinevezését a Biológiai Intézethez 24 igen, 0 nem szavazattal támogatta.

Vasanits Anikó adjunktusi kinevezését a Kémiai Intézethez 24 igen, 0 nem szavazattal,

Egyed Balázs adjunktusi kinevezését a Biológiai Intézethez 23 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatta.

Horváth Viktor tanársegédi kinevezését a Kémiai Intézethez 23 igen 0 nem, 1 érvénytelen,

Kovács Krisztina tanársegédi kinevezését a Kémiai Intézethez 24 igen 0 nem,

Mika László tanársegédi kinevezését a Kémiai Intézethez 23 igen 0 nem, 1 érvénytelen,

Nagy Adrienn tanársegédi kinevezését részfoglalkozásban határozott időre a Matematikai Intézethez 24 igen, 0 nem szavazattal támogatta.

III.

A Kari Tanács az Ügyrendi Bizottság elnökének Nagy Sándor egyetemi docenst, tagjainak pedig Kovács Gábor adjunktust és Lellei Nóra hallgatót választotta meg.

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat nélkül hozta./

IV.

A Kari Tanács titkos szavazással 23 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal Kisfaludy Gyulát a Kari Tanács titkárának választotta.


V.

A Kari Tanács titkos szavazással az előterjesztésnek megfelelően megválasztotta a Szakterületi Habilitációs Bizottságokat az I. számú melléklet szerint.

/Kari Tanács a határozatot Böddi Béla és Szabó Mária, akik 23 igen, 1 érvénytelen szavazatot kaptak, és Demény Attila, aki 23 igen, 1 nem szavazatot kapott, kivételével egyhangú 24 igen szavazattal hozta./

VI.

A Kari Tanács az előterjesztésnek megfelelően a Kari Tanács Bizottságait lista szerint ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Doktori Tanácsot — titkos szavazással — ellenszavazat nélkül 24 igen szavazattal, a II. számú melléklet szerint választotta meg.

VII.

A Kari Tanács — titkos szavazással — a következők szerint véleményezte a tiszteletbeli doktor és professzor cím adományozására érkezett javaslatokat.

I. szavazás:

 

igen

Alexander Schrijver

9

David Andreu

4

Peter Meusburger

9

2 szavazat érvénytelen volt.

II. szavazás:

 

igen

Alexander Schrijver

12

Peter Meusburger

12

 

VIII.

A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül jubileumi diplomák adományozását javasolja az III. számú mellékletben felsoroltaknak.

IX.

A Kari Tanács a Tudománykommunikáció a természettudományban mesterképzési szak alapítására és indítására vonatkozó javaslatot támogatja.

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta./

X.

A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a IV. számú melléklet szerint a Kari Tanács 2008-2009 tanév I. félévi üléstervét.

XI.

Bejelentések

A dékán bejelentette, hogy:

·       Nagy Ferenc egyetemi tanár, Dövényi Péter egyetemi docens és Sipos Gábor az Idegen Nyelvi Lektorátus nyugalmazott vezetője elhunyt.

·       Gnadig Péter, Hegyi György, Horváth Ferenc, Nemes-Nagy József és Sasvári László Pro Universitate Arany fokozatot, Schróth Ágnes, Gottfried Tiborné, Kurucz Váradi Katalin és Válóczy Károlyné Ezüst fokozatot, Pálfia Zsoltné Bronz fokozatot, Hochdorfer Istvánné és Kulla Henrik Trefort Ágoston Emléklapot kapott.

·       Torkos Kornél Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, Vesztergombi György Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikereszt kitüntetést kapott.

·       A Kari Tanács következő ülése 2009. október 21-én lesz.

Homonnay Zoltán dékánhelyettes bejelentette, hogy szeptember 25-én Nyílt Nap lesz a Karon.

 

kmf.

 

Kisfaludy Gyula s.k.
titkárságvezető

Michaletzky György s.k.
dékán

A Kari Tanács 2009. szeptember 16-i ülésén hozott határozatok
I. számú melléklete
Szakterületi Habilitációs Bizottságok

 

 

Biológia

Szigeti Zoltán egyetemi tanár, elnök
Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék

 

Gráf László egyetemi tanár
Biokémiai Tanszék

 

Sármay Gabriella egyetemi tanár
Immunológiai Tanszék

 

Böddi Béla egyetemi tanár
Növényszervezettani Tanszék

 

Barna Balázs igazgató
MTA Növényvédelmi Kutatóintézet

 

Papp László kutatóprofesszor
Magyar Természettudományi Múzeum

Fizika

Ungár Tamás egyetemi tanár, elnök
Anyagfizikai Tanszék

 

Geszti Tamás egyetemi tanár
Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

Papp Gábor egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék

 

Palla László egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék

 

Pálla Gabriella tudományos tanácsadó
MTA KFKI RMKI

 

Zaránd Gergely egyetemi tanár
BMGE

Földrajz-és Földtudomány

Szabó Mária egyetemi tanár, elnök
Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék

  

Nemes-Nagy József egyetemi tanár
Regionális Tudományi Tanszék

 

Bartholy Judit egyetemi tanár
Meteorológiai Tanszék

 

Horváth Ferenc egyetemi tanár
Geofizikai és Űrtudományi Tanszék

 

Demény Attila igazgató
MTA Geokémiai Kutatóintézet

Kémia

Fogarasi Géza egyetemi tanár, elnök
Szervetlen Kémiai Tanszék

 

Gilányi Tibor egyetemi tanár
Fizikai Kémiai Tanszék

 

Pasinszky Tibor egyetemi docens
Szervetlen Kémiai Tanszék

 

Keszei Ernő egyetemi tanár
Fizikai- Kémiai Tanszék

 

Jancsó Gábor tudományos tanácsadó
MTA KFKI AEK

 

Hajós György igazgató
MTA Központi Kémiai Kutatóintézet

Matematika

Sárközy András egyetemi tanár, elnök
Algebra és Számelméleti Tanszék

 

Frank András egyetemi tanár
Operációkutatási Tanszék

 

Michaletzky György egyetemi tanár
Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék

 

Kiss Emil egyetemi tanár
Algebra és Számelméleti Tanszék

 

Szabados József tudományos tanácsadó
MTA Matematikai Kutatóintézet

 


Fejes Tóth Gábor tudományos tanácsadó
MTA Matematikai Kutatóintézet

A Kari Tanács 2009. szeptember 16-i ülésén hozott határozatának II. számú melléklete
A Kari Tanács Bizottságainak személyi összetétele

A Kari Tanács Ügyrendi Bizottsága

Elnök: Nagy Sándor egyetemi docens

Tagjai: 1 oktató: Kovács Gábor adjunktus, 1 hallgató: Lellei Nóra

Költségvetési Bizottság

Elnök: Détári László egyetemi tanár, gazdasági és műszaki dékánhelyettes

Tagjai: 5 oktató: Csikós Balázs egyetemi docens, Frei Zsolt egyetemi docens, Szalay Péter egyetemi tanár, Petrovay Kristóf egyetemi docens, Márialigeti Károly egyetemi docens

1 hallgató: Jancsó Tamás

Tanulmányi és Oktatási Bizottság

Elnök: Homonnay Zoltán egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes

Tagjai: 6 oktató: Freud Róbert egyetemi docens, Horváth Gergely főiskolai tanár, Tóth Gergely egyetemi docens, Rácz Ilona egyetemi docens, Papp Gábor egyetemi tanár, Szakmány György egyetemi docens,

5 hallgató:Jánosi Attila, Nagy Gábor Zsolt, Hamow Kamirán Áron, Emődi Flóra, Dukán András Ferenc

Jegyzetbizottság

Elnök: Homonnay Zoltán egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes

Tagjai: 6 oktató: Arató Miklós egyetemi docens, Bodzsár Éva egyetemi tanár, Dibó Gábor egyetemi docens, Jánosi Imre egyetemi docens, Kázmér Miklós egyetemi docens, Pavlics Károlyné főiskolai docens

5 hallgató: Földi Mátyás, Jánosi Attila, Kiss Anita, Hamow Kamirán Áron, Pauer Eszter

Kreditátviteli Bizottság

Elnök: Homonnay Zoltán egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes

Tagjai: 7 oktató: Juhász András egyetemi docens, Nemes-Nagy József egyetemi tanár, Rácz Ilona egyetemi docens, Nagy Sándor egyetemi docens, Grolmusz Vince egyetemi tanár, Angyal Zsuzsa tanársegéd, Mészáros Róbert egyetemi docens

1 hallgató: Jánosi Attila

Érdekegyeztető Tanács

Elnök: Michaletzky György egyetemi tanár, dékán

Tagjai: 2 oktató: Hermann Péter egyetemi docens, Pongrácz Rita adjunktus

2 fő a reprezentatív szervezetek képviseletében: Pálfia Zsolt mérnök tanár, Kochis Andrea adminisztrátor

1 fő az ELTE Közalkalmazotti Tanácsból: Világi Ildikó

Doktori Tanács

Elnök: Bartholy Judit, egyetemi tanár, tudományos és egyetemközi kapcsolatokat felügyelő dékánhelyettes

Tagjai szavazati joggal: Gráf László egyetemi tanár, Erdei Anna egyetemi tanár, Török János egyetemi tanár, Horváth Zalán egyetemi tanár, Groma István egyetemi tanár Derényi Imre egyetemi docens, Nemes-Nagy József egyetemi tanár, Horváth Ferenc egyetemi tanár, Gábris Gyula egyetemi tanár, Inzelt György egyetemi tanár, Záray Gyula egyetemi tanár, Surján Péter egyetemi tanár, Kiss Ádám egyetemi tanár, Galácz András egyetemi tanár, Szabó Csaba egyetemi docens, Michaletzky György egyetemi tanár, Illés Tibor egyetemi docens, Laczkovich Miklós egyetemi tanár, Sikolya Eszter adjunktus, 2 külső tag: Huszthy Péter egyetemi tanár, Szabó József professzor emeritus

Tanácskozási joggal: Radnai László doktorandusz hallgató, Nyitrai Péter egyetemi docens, a Tanács titkára

Póttag: Petrovay Kristóf egyetemi docens, Kázmér Miklós egyetemi docens, Miklósi Ádám egyetemi docens, Perczel András egyetemi tanár, Sziklai Péter egyetemi docens

Habilitációs Bizottság

Elnök: Bartholy Judit egyetemi tanár, tudományos és egyetemi kapcsolatokat felügyelő dékánhelyettes

Tagjai: 6 oktató: Szabó Mária egyetemi tanár, Nemes - Nagy József egyetemi tanár, Ungár Tamás egyetemi tanár, Fogarasi Géza egyetemi tanár, Szigeti Zoltán egyetemi tanár, Sárközy András egyetemi tanár,

5 fő külső szakember: Zaránd Gergely egyetemi tanár, Ovádi Judit, Jancsó Gábor egyetemi tanár, Demény Attila igazgató, Fejes Tóth Gábor tudományos tanácsadó

Tudományos Tanács

Elnök: Michaletzky György egyetemi tanár, dékán

Tagjai: Nagy Károly professor emeritus, Medzihradszky Kálmán professor emeritus, Gyurján István professor emeritus, Kubovics Imre professor emeritus

Minőségbiztosítási és Stratégiai Bizottság

Elnök: Michaletzky György egyetemi tanár, dékán

Tagjai: Erdei Anna egyetemi tanár, Láng Ferenc egyetemi tanár, Vattay Gábor egyetemi tanár, Patkós András egyetemi tanár, Galácz András egyetemi tanár, Nemes - Nagy József egyetemi tanár, Keszei Ernő egyetemi tanár, Szepes László egyetemi tanár, Sebestyén Zoltán egyetemi tanár, Sárközy András egyetemi tanár

Fegyelmi Testület

Hallgatók: Ferdinandy Bence, Boldizsár Márton, Hornyák Szilvia, Lövei Klára, Klincsek Krisztina, Lakó Viktória, Pauer Eszter

Kari Könyvtári Bizottság

Elnök: Bartholy Judit egyetemi tanár, tudományos és egyetemközi kapcsolatokat felügyelő dékánhelyettes

Tagjai: Török Júlia adjunktus, Dibó Gábor egyetemi docens, Izsák Éva egyetemi docens, Ágoston István egyetemi docens, Tél Tamás egyetemi tanár, a kari könyvtár vezetője: Tóthpál Józsefné

1 hallgató: Boldizsár Márton


A Kari Tanács 2009. szeptember 16-i ülésén hozott III. számú melléklete
Jubileumi diplomák adományozása

Arany diploma:

Geológus

1)           B. Nagy József

2)           Fekete György

3)           Knauer József

4)           Kozma Károly

5)           Molnár János

6)           Nagy István

7)           dr. Oraveczné dr. Scheffer Anna

8)           Dr. Zelenka Tibor

Földrajz, földrajz-biológia

1)            Buttykay Emőke

2)            Fejes Lászlóné

3)            dr. Gáspár Lászlóné

4)            Dr. Hahn György

5)            Horváthné Balázs Magdolna

6)            Dr. Kaszap Andrásné

7)            Dr. Mátyás Ernő

Biológia-kémia, biológus

1)            Bak Erzsébet

2)            Halácsy Éva

3)            dr. Halmágyi Levente

4)            Keszthelyi Andorné Rolla Edit

5)            Dr. Legány András

6)            Dr. Legány Andrásné

7)            Somogyi Béláné

 


Vegyész

1)            Dr. Gallyas Ferenc

2)            Kálóczy Judit Antónia

3)            dr. Lőw Miklós

4)            Dr. Medgyesi György Endre

5)            Dr. Sipos Andrásné Román Elvira

6)            Dr. Szelényi Judit

Kémia-fizika

1)           Kuncze Emma

Matematika-fizika

1)      Ballon Lajos

2)      Bognárné Cynolter Erzsébet

3)      dr. Bölcsföldi József

4)      Dominyákné Rozsondai Margit

5)      Dr. Illés Erzsébet

6)      Dr. Inczédy Jánosné

7)      Koncsal Márta

8)      Krammer Gergely

9)      Lövey József Félix

10)  Molnár Miklós György

11)  Nándorfiné dr. Somogyvári Magdolna

12)  Pálos Jenő

13)  Dr. Rákos Ilona

14)  Ruzsa József

15)  Simon Sándorné

16)  dr. Szabó Endréné

Matematikus

1)      Dr. Gergely József

2)      Láng Hugó

3)      Lőcs Gyula


Fizikus

1)      Dr. Bencze Gyula

2)      Dr. Bíró Tamás

3)      Dr. Csetényi Erzsébet

4)      Facsar Imre

5)      Hajdu János

6)      Hegyessy Géza

7)      Dr. Kakas Gizella

8)      Dr. Kovács István

9)      Dr. Makra Zsigmond

10)  Dr. Nádai Béla

11)  Dr. Nagy Bertalan

12)  Dr. Nagy Mihály

13)  Dr. Paitz József

14)  Dr. Peisner János

15)  Rudnay Gyula

16)  Szentpéteri Szabolcs

17)  Dr. Zawadowski Alfréd

Gyémánt diploma:

1)      Dr. Berecz Endre (vegyész)

2)      Dr. Császár Ákosné dr. Cseley Klára (matematika-fizika)

3)      Csatár Györgyné (matematika-fizika)

4)      dr. Dersi Gyuláné Hronyetz Irén (matematika-fizika)

5)      Dr. Kőrös Endréné dr. Fraknóy Veronika (kémia)

6)      Dr. Kucsman Árpád (vegyész)

7)      Molnár Miklós György (matematika-fizika)

8)      Molnár Sándorné (matematika-fizika)

9)      Pach Zs. Pálné (matematika-fizika)

10)  Szakmány Lászlóné Nagy Etelka (földrajz)

11)  Vancsóné dr. Szmercsányi Ibolya (vegyész)

12)  Dr. Wolkóber Zoltán (vegyész)

13)  Zsédely Éva (vegyész)

Vas diploma:

1)      Dr. Magyar Károlyné (kémia-fizika)

2)      Székely György (kémia)

3)      Zoltánné Dr. Windisch Klára (kémia-fizika)

4)      dr. Zöllner Gyula (kémia-fizika)

5)      Dr. Zöllner Gyuláné (kémia-fizika)

Rubin diploma:

1)      Szabó Istvánné Garth Zelma (matematika-fizika)


A Kari Tanács 2009. szeptember 16-i ülésén hozott határozatok IV. számú melléklete

2009. szeptember 16.

1)      Személyi kérdések

2)      Javaslat az Ügyrendi Bizottságra

3)      A Kari Tanács titkárának megválasztása

4)      Javaslat a Szakterületi Habilitációs Bizottságokra

5)      Javaslat a Kari Tanács Bizottságaira

6)      Javaslat tiszteletbeli doktor és professzor cím adományozására

7)      Jubileumi oklevelek adományozása

8)      Javaslat Szakalapításra

9)      A Kari Tanács 2009/2010 tanév I. félévi ülésterve

10)  Bejelentések

2009. október 21.

1)  Személyi kérdések

2)  Javaslat a Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

3)  Képzési tervek módosítása

4)  Szenátusi előterjesztések véleményezése:

                 a) ELTE Habilitációs Szabályzatának módosítása

                 b) ELTE SzMSz I. kötet módosítása

                 c) Idegen nyelven történő képzés koncepciója

5)  Bejelentések

2009. november 18.

      1)   Személyi kérdések

      2)   Docensi pályázat véleményezése

      3)   Javaslat docensi, kutatóprofesszori és tudományos tanácsadói pályázatok kiírására

      4)   Javaslat egyetemi és főiskolai magántanári, címzetes egyetemi és főiskolai tanári és címzetes egyetemi és főiskolai docensi cím adományozására

5)  Szenátusi előterjesztések véleményezése (SzMSz módosítás)

6)  Bejelentések


2009. december 9.

      1)   Személyi kérdések

      2)   Javaslat a Kar Nevesített Emlékérmének adományozására

      3)   Javaslat a Fegyelmi Testület kiegészítésére

      4)   Bejelentések