Open Access pályázat a Természettudományi Karon

2021.01.26.
Open Access pályázat a Természettudományi Karon
A Természettudományi Kar elkötelezett az Open Access publikálási módszerek irányában, ezért "Read and Publish" típusú szerződéseket köt a kiadókkal. Ezenkívül pályázatot hirdet elfogadott tudományos publikációk „open access” díjának megtérítésére is olyan publikációs esetében, amelyekre nem vonatkoznak a megkötött "Read and Publish" szerződések.

Ingyenes publikálás

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ szervezetében működő Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program és a kiadók közötti előfizetői megállapodás keretein belül lehetőség nyílt nyílt hozzáférésű cikkek publikálására ELTE affiliációval rendelkező kutatók számára. 

Read&Publish típusú szerződés elősegíti a nyílt hozzáférésű tudományra való költségsemleges átállást azáltal, hogy a tagintézményeknél affiliációval rendelkező levelező szerzők minden további APC költség nélkül jelentethetnek meg open access cikkeket a megállapodásban szereplő folyóiratokban. Az ELTE kutatói a publikációs díjak (APC) alól való mentesség mellett továbbra is hozzáférnek a felsorolt kiadók teljes folyóiratcsomagjához. A Read & Publish modell lehetővé teszi, hogy az ELTE levelező szerzőinek cikkei a megjelenés pillanatától szabadon hozzáférhetők legyenek, minden további közvetlen költség nélkül. A részletes szerződést itt olvashatja el.

Mely folyóiratokban lehet ingyen publikálni ELTE kutatóként?

Az egyes kiadók az ingyenes publikálásra kijelölt, dinamikusan változó folyóiratlistákat a saját hivatalosan honlapjukon teszik közzé. Az ELTE Read and Publish szerződéseit itt találja összegyűjtve.

Folyóiratlisták

Az ELTE Read&Publish szerződéssel rendelkezik az alábbi kiadókkal. A kiadó nevére kattintva elérhető a folyóiratlista, amelyben ingyenes megjelenést biztosít a kiadó.

Az ELTE és az MDPI kiadó megállapodást írt alá arról, hogy az Egyetem részt vesz az MDPI kiadó Institutional Open Access Programjában.

A fenti linkeken található kiadói listák dinamikusan változnak, mivel a kiadók bővíthetik az ingyenes publikálásra kijelölt folyóiratok körét.

Publikálási szándék esetén azt javaslojuk, hogy a Web of Science adatbázist használva keresse ki a témájának megfelelő folyóiratokat, ahol ellenőrizheti azok impaktfaktorát is. A konkrét folyóirat kiválasztása után, a folyóirat kiadójának fenti elérhetőségein ellenőrizheti, hogy vonatkozik-e az Ön által választott folyóiratra a Read and Publish szerződés által biztosított APC mentes publikálási lehetőség.

Publikáláskor kérvényezhető a kiadó felületén, hogy az ELTE támogassa a cikk nyílt hozzáférésű megjelenését. A támogatás igénylésekor, kérjük, az alábbi rektori utasítások figyelembevételét:


Kari Open Access pályázat

Az ELTE TTK pályázatot hirdet elfogadott tudományos publikációk „open access” díjának megtérítésére az olyan közlemények esetén, amelyekre nem vonatkoznak az ELTE által már megkötött Read&Publish szerződések. A díjak fedezete az ilyen rezsiköltséget tartalmazó kari NKFIH pályázatok 2,5%-a.

A pályázat folyamatosan beadható, ameddig az erre a célra allokált forrás ki nem merül. A felhasználható összeg 2021 elején mintegy 9 millió Ft.

A támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén kérhető tisztán Open Access típusú és hibrid folyóiratokra is. 

Pályázati feltételek

 • a Web of Science és a Scopus szerint is egységesen Q1-re értékelt folyóiratokban való publikálás
 • ELTE affiliáció használata a cikkben
 • publikáción szereplő első vagy az utolsó szerző az ELTE főállású munkatársa legyen. Valamint a TTK-n működő kutatócsoportok (MTA, NAP, Lendület, …) azon tagjai, akiknek folyamatban lévő vagy két éven belül lezárt, ELTE-re telepített kutatási pályázatuk van vagy ilyenben nevesített résztvevők.
 • a szerzők az elmúlt 5 évben megjelent közleményeinek szerepelnie kell az MTMT-ben külső azonosítóval és intézményi hozzárendeléssel
 • a cikk feltöltése (a megfelelő nyilvánossági szint beállításával) az egyetemi repozitóriumba: EDIT

A pályázat elbírálása során előny élveznek

 • jelenleg futó vagy 2 éven belül lezárt ELTE-re telepített NKFIH alapkutatási pályázatok (K, FK, PD, ANN, SNN jelű) témavezetői és nevesített résztvevői által benyújtott pályázatok
 • a reguláris (nem kizárólag open access) újságokban megjelenő cikkek open access díjának kifizetését kérő pályázatok
 • azon pályázók igényei, akik még nem kaptak erre a célra támogatást

Határidők

A beérkező pályázatok minden második hónap végén kerülnek elbírálásra:

 • 2021.02.28.
 • 2021.04.30.
 • 2021.06.30.
 • 2021.08.31.
 • 2021.10.31.
 • 2021.12.31.

Elbírálás

A pályázat beadásának feltétele a cikk hivatalos, végleges elfogadásáról szóló értesítés. A pályázatok elbírálását Dr. Túri László tudományos dékánhelyettes szervezi. Az Open Access díj odaítéléséről a tudományos dékánhelyettes javaslatára a dékán dönt. A döntés szólhat részleges támogatás megítélésről is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy egy adott Open Access pályázati körben elnyert, de nem teljesen felhasznált támogatás nem használható fel későbbi pályázatok során!

Értesítés a pályázat eredményéről

A nyerteseket a pályázati űrlapon megadott e-mail címen értesítjük a pályázat elbírálásának eredményéről.

Eddigi nyertesek

Open Access pályázat - nyerteslista
ELTE TTK Open Access pályázat nyerteslista - 2016-tól

További információ