Pályázat publikációs tevékenység támogatására

Az ELTE TTK pályázatot hirdet a Richter Gedeon Centenáriumi Alapítványtól kapott, fel nem használt egyszeri 70 ezer Ft-os keret erejéig 35 évnél fiatalabb biológus vagy vegyész diákkörös hallgatók, doktoranduszok, kutatók vagy oktatók, akik az Alapítvány célkitűzéseihez illeszkedő kutatási eredményeik konferenciákon, vagy közlemény formájában történő publikálásához kérnek támogatást.

A pályázathoz mellékelni kell a témavezető (hallgatók és doktoranduszok esetén) vagy az intézetigazgató támogatását tartalmazó ajánlást, a bemutatni kívánt tudományos eredmény rövid leírását, és a felhasználni kívánt támogatás célját.

A támogatás kérhető
• színvonalas, nemzetközi folyóiratban elfogadott cikk publikációs költségére (page charge vagy open access díj), vagy
• konferencia részvétel dologi költségeinek részleges biztosítására (regisztrációs díj, utazási vagy szállás költség).

A pályázat a mellékelt űrlapon nyújtható be 2017 január 20-ig az ELTE TTK Dékáni Hivatalban, vagy az aláírt űrlap beszkennelése után a dekan@ttk.elte.hu email címen. A döntésről a nyertes pályázó 2017. január 31-ig kap értesítést.
.
Budapest, 2016 december 8.

Surján Péter
egyetemi tanár
dékán, ELTE TTK

Csatolmány: