PhD/Doktori tanulmányok

PhD/Doktori tanulmányok

Doktori Iskolák

Doktori Iskolák
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán folyó oktatás legmagasabb szintjét a doktori vagy más néven PhD-képzés képviseli, amely a tudományos kutatómunkára készíti fel a doktoranduszokat.

Az ELTE Természettudományi Karán hat doktori iskola működik, amelyen belül számos doktori program várja a jelentkezőket.  A régi típusú doktori képzés 3 éves képzési idejű, 2016. szeptembertétől már csak az új, 4 éves doktori képzésre lehet felvételt nyerni. A 3 éves doktori képzés sikeres elvégzését követően, tehát az abszolutórium megszerzése után külön eljárás keretében nyílik lehetőség a fokozatszerzésre. A 4 éves képzésnél a képzés keretein belül történik meg a fokozatszerzés.

A képzés során a tudományos kutatás elméleti és módszertani ismereteit sajátítják el a doktoranduszok, valamint választott szakterületükön elmélyült szakmai ismereteket szereznek, témavezetői irányítás alatt önálló kutatást végeznek. A doktori képzés átfogó irányítását az Egyetemi Doktori Tanács látja el. Az ELTE Képzési Programjának a Doktori Képzésre vonatkozó leírását itt olvashatja. Az ELTE Doktori Szabályzata itt elérhető.

A doktori képzéshez kapcsolódó dokumentumok itt érhetők el.

ELTE TTK Doktori, Habilitációs és Nemzetközi Ügyek Csoportja