ELTE TTK Könyvtár

ELTE TTK Könyvtár

Könyvtár
Az ELTE TTK Kari Könyvtár az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktató, nevelő és kutató munkáját segítő tudományos intézmény, felsőoktatási szakkönyvtár.

A Könyvtár fő feladatai:

  • az Egyetem oktató, kutató munkájának szakirodalommal és szakirodalmi információval, valamint általános információval való támogatása, ellátása;
  • az oktatói, a kutatói tevékenységhez, valamint a hallgatók tanulmányaihoz szükséges dokumentumok biztosítása, könyvtári igényeinek kielégítése, valamint a fő gyűjtőköréhez tartozó szakterületek művelésével foglalkozó hazai és külföldi kutatók, tudósok szakmai információs igényeinek kielégítése.

Nyitva tartás a szorgalmi időszakban

Nyitva tartás 
2019.10.21-25. 9-14 óra
2019. 10.28-11.01-ig 9-13 óra
A szorgalmi időszak többi részében a rendes nyitva tartással üzemel a könyvtár.

Biológia, Földrajz, Földtudomány és Matematika gyűjtemény
H-CS 8:30-18 óra
P 8:30-14 óra

(Hétfőn és szerdánként 16-18 óra között csak korlátozott szolgáltatásokkal tartunk nyitva: a kölcsönzés nem lehetséges, csak a könyvek leadását biztosítjuk.)

Fizika-Kémia gyűjtemény
H-CS 8:30-16 óra
P 8:30-14 óra (csak korlátozott szolgáltatásokkal tartunk nyitva: a kölcsönzés nem lehetséges, csak a könyvek leadását biztosítjuk.)


Nyitva tartás a vizsgaidőszakban

Biológia, Földrajz, Földtudomány és Matematika gyűjtemény
H-CS 9-16 óra
P 9-14 óra

Fizika-Kémia gyűjtemény
H-CS 9-16 óra
P 9-14 óra


Nyitva tartás a nyári szünetben

Július 1-26-ig

Biológia, Földrajz, Földtudomány és Matematika gyűjtemény
H-P 9-13 óra

Kémia - Fizika gyűjtemény
H-P 9-13 óra

Július 29- augusztus 20-ig

Biológia, Földrajz, Földtudomány és Matematika gyűjtemény
ZÁRVA

Kémia - Fizika gyűjtemény
ZÁRVA

Augusztus 21-30-ig

Biológia, Földrajz, Földtudomány és Matematika gyűjtemény
H-P 9-13 óra

Kémia - Fizika gyűjtemény
H-CS 9-13 óra


Gyűjtemények

Biológiai szakgyűjtemény

2001-ben a 12 biológus tanszék könyvtárait összevonták és  így az állományok ismét  egy helyre a Kari Könyvtárba kerültek.

A szakterület értékes muzeális állománnyal rendelkezik, melynek számos kötete még az eredeti egyetemről való. Ezek egyike Melius Juhász Péter „Herbarium”-a 1578-ból és Basilius Bessler „Plantarum Horti Eystattensis” c. műve 1613-ból.

A biológus szakterület gyűjtőköre kapcsolódik a meglévő tanszékek oktatási és kutatási irányaihoz és társtudományaikhoz. Főbb gyűjtőkörök: antropológia, fehérje- és géntechnológia, neurofiziológia, etológia, molekuláris sejtbiológia, immunológia, ökológia, növénytan és mikrobiológia, állat- és növényrendszertan, ezek határterületei, valamint biológus kézikönyvek és lexikonok. E témákban a könyvtár igyekszik teljességre törekedni.

A tanszék oktatói, kutatói számos könyvet, jegyzetet írnak és jelentetnek meg, amelyekkel az oktatást és a kutatást segítik. Ezenkívül tanszéki folyóiratok kiadására is sor kerül. /Opuscula Zoologica – Állatrendszertani Tanszék, Community Ecology –  Növény- rendszertani Tanszék, Humanbiologia Budapestiensis – Embertani Tanszék./ 

Megközelítés: ELTE Lágymányosi Campus, Déli tömb 1.em. 809.

Munkatársak: Földes Szilvia, Tudós-Takács Ernő, Wölfl Magdolna

Telefon: 372-2500 / 8568

Földrajzi és földtudományi szakgyűjtemény

2001 augusztusáig a Földrajzi Könyvtár az ELTE könyvtári hálózatának tagkönyvtáraként, három földrajzi tanszék oktatóit és hallgatóit kiszolgáló tanszékcsoporti könyvtárként működött.

A könyvtár gyűjtőköre a legkülönfélébb tudományágakra terjed ki. Fő gyűjtőköre földrajztudomány, regionális tudomány. Mellékgyűjtőköréhez a földrajz már említett rokon- és segédtudományai tartoznak. 1994-ben egy 10 fős olvasótermet alakítottunk ki, pályázati pénzből új asztalokat és székeket is vásárolva. A földrajztudomány oktatásában kiemelt jelentősége van a hallgatók irodalomkutatásának, házi dolgozatok írásának. Így a hallgatók igen intenzíven használták a tanszékcsoporti könyvtárat, évről-évre változó témákban kutatva. A tankönyveket, jegyzeteket lehetőség szerint több példányban vásároltuk meg. 

Megközelítés: ELTE Lágymányosi Campus, Déli tömb 1.em. 809.

Munkatársak: Földes Szilvia, Tudós-Takács Ernő, Wölfl Magdolna

Telefon: 372-2500 / 8568

Fizika szakgyűjtemény

Fizikai és környezetfizikai tudományági szakgyűjtemény állománya kb.60 000 dokumentumból áll. Jelenleg 50 külföldi folyóirat jár a könyvtárba. A gyűjtemény állománya átfogó jellegű a fizika szakterületén.

Szolgáltatások: kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, helybenolvasás, fénymásolás, adatszolgáltatás és tájékoztatás.

Gyűjtőkörünk: fizikatudomány és határterületei: matematika, kémia, biológia, biofizika, csillagászat, asztrofizika, számítástechnika.
Meteorológiai és éghajlattani szakkönyvek, szakfolyóiratok, térképek, lexikonok, szótárak, kézikönyvek, tankönyvek, jegyzetek, szakdolgozatok, disszertációk, WMO kiadványok, az OMSZ Időjárási Napijelentései, a Német Meteorológiai Szolgálat Időjárási Bulletinjei, az OMSZ éves Kutatási Beszámolói, egyéb OMSZ Kiadványok. A Fizikai Gyűjtemény részeként működik a Környezetfizikai tudományági szakgyűjtemény is.

Megközelítés: ELTE Lágymányosi Campus, Északi tömb 1.116

Munkatársak: Jaczenkó Péter

Telefon: 372-2500 / 6099

Kémia szakgyűjtemény

Gyűjtőkörünk: kémiatudomány és határterületei: vegyipar, biokémia, biológia, orvostudomány, gyógyszerészet, valamint az alapvetõ kézikönyvek, lexikonok, szótárak.
Állományunk kb. 80 ezer kötet, fõleg folyóirat. Jelenleg 61 külföldi és 16 magyar folyóirat jár.

Olvasóink elektronikus információkhoz, on-line folyóiratokhoz, adatbázisokhoz férhetnek hozzá. Ilyen pl. a Chemical abstrakt adatbázis. Büszkék vagyunk régi, muzeális értékű dokumentumainkra, mint például a Chemical Abstract 1907-től meglévő kötetei, vagy az 1800-as években megjelent kémiai kézikönyvek és lexikonok. Értékes peptidkémiai Schőn István Gyűjteményünk a Richter Gedeon Rt. ajándéka.

Megközelítés: ELTE Lágymányosi Campus, Északi tömb Fsz. 1.116

Munkatársak: Lövei Anett

Telefon: 372-2500 / 6131

Matematika szakgyűjtemény

Gyűjteményünk az Egyetemen folyó matematikaoktatással egyidőben indult, és azóta fejlődik, gyarapodik. Jelentős adományok, ajándékok, cserelehetőségek révén és tervszerű gyarapításnak köszönhetően könyvtárunk mára komoly, jelentős matematikai szakgyűjteménynek számít. 

Megközelítés: ELTE Lágymányosi Campus, Déli tömb 1.em. 1.809.

Munkatársak: Földes Szilvia, Tudós-Takács Ernő, Wölfl Magdolna

Telefon: 372-2500 / 8568


Munkatársak

Szabó Noémi

könyvtárvezető

E-mail: szabo.noemi@ttk.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 8562

Csámer Iván

informatikus könyvtáros, MTMT koordinátor

E-mail: csamer.ivan@ttk.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 8031

Jaczenkó Péter

könyvtáros

E-mail: jaczenko.peter@ttk.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 6099

Lövei Anett

informatikus könyvtáros

E-mail: loanett@caesar.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 6131

Solti Rebeka

informatikus könyvtáros

E-mail: solti.rebeka@ttk.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 8564

Tudós-Takács Ernő

könyvtáros

E-mail: tterno@caesar.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 8568

Wölfl Magdolna

informatikus könyvtáros

E-mail: wolfl.magdolna@ttk.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 8312


Elérhetőség

Cím

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c

Telefon

+36 1 372-2500 / 8562 (könyvtárvezető)
+36 1 372-2500 / 8568 (biológiai, földrajzi, földtudományi és matematikai gyűjtemény)
+36 1 372-2500 / 6131 (fizikai, kémiai gyűjtemény)

E-mail

konyvtar@ttk.elte.hu 

Facebook

Instagram


Küldetésnyilatkozat

Az ELTE TTK Kari Könyvtár nem nyilvános könyvtár, az információs esélyegyenlőség helye. A Könyvtár a tudás megszerzését támogatja oktató, információ-közvetítő és szolgáltató tevékenységével.

A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata, hogy mindenki számára szabadon, korlátozás nélküli biztosítsa a hozzáférést a dokumentumokhoz, az információkhoz, a magyar és az egyetemes kultúra kincseihez és támogassa az egész életen át tartó tanulást.

Az ELTE TTK Kari Könyvtár legfőbb célkitűzése, hogy a Kar szakkönyvtári és információs igényeit kielégítse, és mint a Kar tudásvagyonának őrzője, kezelője színvonalas szolgáltató hátteret biztosítson az itt zajló oktató és kutatómunkához.. A Könyvtár a használói igényekhez igazodni kívánó szolgáltatásokkal, értékes gyűjteményekkel, terekkel, közösségi kezdeményezésekkel a Természettudományi Kar szolgáltató intézménye. Olvasótermi szolgáltatásokkal szolgálja a hallgatók munkáját.

Az Egyetem küldetésnyilatkozatában meghatározott irányokhoz hűen, elkötelezett módon állunk a kutatási, oktatási és tanulási folyamatokhoz, célunk továbbá az innováció és a folyamatos tanulás támogatása.

Kitüntetett figyelemmel gondoskodunk a Kar tudományos eredményeinek összegyűjtéséről, rendszerezéséről, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt.