ELTE TTK Könyvtár

ELTE TTK Könyvtár

Könyvtár

NYITVATARTÁS 2022. DECEMBER 5-TŐL

2022. december 5. és 2023. február 26. között a 6/2022. sz. Dékáni Utasítás szabályozza a könyvtár nyitvatartását. A TTK Könyvtára biztosítja az online kikért könyvek átvételét az ELTE polgárok számára. Az online megrendelések átvételi pontja: a Déli épületben található könyvtár (1. emelet 1.809). Az északi épületben található Fizika-Kémia könyvtárból is teljesítünk kéréseket, de átvételi pontként csak a déli könyvtár működik!

 • 2022.12.05-22. között: 
  • H 10-11 óra
  • Sz 14-15 óra,
  • P 11-12 óra 
 • 2022.12.23. és 2023.01.08. között ZÁRVA
 • 2023.01.09. és 02.24. között: 
  • H 10-11 óra
  • Sz 14-15 óra

A könyvtár online szolgáltatásai (pl. online beiratkozás, online kölcsönzés, adatbázisok, MTMT, stb) 0-24 órában elérhetők!

A kikért könyvcsomag átvételi helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 1. emelet, 1.809. Az épületbe az északi bejáraton (két épület közötti bejárat) lehet csak bejutni, a többi bejárat zárva tart. 

A könyvtár épületének zárva tartás alatt a konyvtar@ttk.elte.hu címen minden munkanapon működik az online ügyfélszolgálat, az online ügyintézés zavartalanul üzemel!

A kölcsönzés lejárata és hosszabbítás

A TTK könyvtárai 2023. február 27-től a rendes nyitvatartás szerint állnak a hallgatók rendelkezésére. Az ELTE polgárok számára a megszokott 3 hét helyett a téli épületzárásra való tekintettel TTK könyvtáraiból

kikölcsönöztt könyvek lejárati dátuma egységesen:
 
2023. március 1.

2023. március elsejétől a könyvtári rendszer késedelmi díjat számol fel az időben vissza nem hozott könyvekre! Azonban a könyvek kölcsönzési idejét meg lehet hosszabbítani, amennyiben az még a lejárat előtt (2023. március 1. előtt) kezdeményezve van.

A kölcsönzési idő hosszabbítását az olvasó maga is elvégezheti online a lejáratot megelőzően a katalóguson keresztül, azonban a hosszabbítási kérést e-mailben is fogadjuk a konyvtar@ttk.elte.hu címen. A hosszabbítás folyamatáról itt nyújtunk részletes tájékoztatást. 

Könyvek visszahozatala

 A kikölcsönzött könyveket a zárva tartás alatt is vissza lehet hozni: a déli épületben, közvetlenül a könyvtár bejárata előtt kihelyezett fém könyvtároló szekrénybe lehet bedobni. A könyvtár az első emeleten található, száma: 1.809. A visszavételi tranzakciót 2 munkanap alatt elvégezzük, az aktuális kölcsönzéseket minden olvasó ellenőrizheti az opac.elte.hu felületén bejelentkezést követően.

KÉSEDELMI DÍJ

A könyvtár zárva tartása alatt a könyvtári rendszer nem számol késedelmi díjat. Minden ELTE polgárnak a kölcsönzése 2023. március 1-ig érvényes. Ezt követően - ha az olvasó nem kezdeményezi a hosszabbítást - a rendszer késedelmi díjat kezd számolni. A beállított rendkívüli hosszabbítást követően, 2023. március 1-én - a megszokottól eltérően - a könyvtári rendszer NEM küld automatikus e-mail emlékeztetőt a lejáratról. Kérjük az ELTE polgárokat, hogy 2023. március elsejét követően gondoskodjanak a könyvek visszahozataláról vagy a kölcsönzési idő meghosszabbításáról, ellenkező esetben a rendszer késedelmi díjat számol fel!

A kölcsönzésre vonatkozó általános szabályokról itt talál információt. A késedelmi díj befizetésének módjairól itt tájékozódhat. 

Kérdés esetén keressék a könyvtárosokat: konyvtar@ttk.elte.hu

JEGYZETBOLT

Vásároljon online a Jegyzetboltból!


 

Munkatársak

Szabó Noémi

könyvtárvezető

E-mail: szabo.noemi@ttk.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 8562

Csámer Iván

informatikus könyvtáros, MTMT koordinátor

E-mail: csamer.ivan@ttk.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 8031

Lövei Anett

informatikus könyvtáros

E-mail: lovei.anett@ttk.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 6131

Solti Rebeka

informatikus könyvtáros

E-mail: solti.rebeka@ttk.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 8568

Szabó Regina

könyvtáros

E-mail: szabo.regina@ttk.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 8568

Gábor Zsuzsanna

ügyviteli munkatárs

E-mail: gabor.zsuzsanna@ttk.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 8562

Szemesiné Kovács Henrietta

ügyviteli munkatárs

E-mail: jegyzetbolt@ttk.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 8562


Gyűjtemények

Biológiai szakgyűjtemény

2001-ben a 12 biológus tanszék könyvtárait összevonták és  így az állományok ismét  egy helyre a Kari Könyvtárba kerültek.

A szakterület értékes muzeális állománnyal rendelkezik, melynek számos kötete még az eredeti egyetemről való. Ezek egyike Melius Juhász Péter „Herbarium”-a 1578-ból és Basilius Bessler „Plantarum Horti Eystattensis” c. műve 1613-ból.

A biológus szakterület gyűjtőköre kapcsolódik a meglévő tanszékek oktatási és kutatási irányaihoz és társtudományaikhoz. Főbb gyűjtőkörök: antropológia, fehérje- és géntechnológia, neurofiziológia, etológia, molekuláris sejtbiológia, immunológia, ökológia, növénytan és mikrobiológia, állat- és növényrendszertan, ezek határterületei, valamint biológus kézikönyvek és lexikonok. E témákban a könyvtár igyekszik teljességre törekedni.

A tanszék oktatói, kutatói számos könyvet, jegyzetet írnak és jelentetnek meg, amelyekkel az oktatást és a kutatást segítik. Ezenkívül tanszéki folyóiratok kiadására is sor kerül. /Opuscula Zoologica – Állatrendszertani Tanszék, Community Ecology –  Növény- rendszertani Tanszék, Humanbiologia Budapestiensis – Embertani Tanszék./ 

Megközelítés: ELTE Lágymányosi Campus, Déli tömb 1.em. 809.

Telefon: 372-2500 / 8568

Földrajzi és földtudományi szakgyűjtemény

2001 augusztusáig a Földrajzi Könyvtár az ELTE könyvtári hálózatának tagkönyvtáraként, három földrajzi tanszék oktatóit és hallgatóit kiszolgáló tanszékcsoporti könyvtárként működött.

A könyvtár gyűjtőköre a legkülönfélébb tudományágakra terjed ki. Fő gyűjtőköre földrajztudomány, regionális tudomány. Mellékgyűjtőköréhez a földrajz már említett rokon- és segédtudományai tartoznak. 1994-ben egy 10 fős olvasótermet alakítottunk ki, pályázati pénzből új asztalokat és székeket is vásárolva. A földrajztudomány oktatásában kiemelt jelentősége van a hallgatók irodalomkutatásának, házi dolgozatok írásának. Így a hallgatók igen intenzíven használták a tanszékcsoporti könyvtárat, évről-évre változó témákban kutatva. A tankönyveket, jegyzeteket lehetőség szerint több példányban vásároltuk meg. 

Megközelítés: ELTE Lágymányosi Campus, Déli tömb 1.em. 809.

Telefon: 372-2500 / 8568

Fizika szakgyűjtemény

Fizikai és környezetfizikai tudományági szakgyűjtemény állománya kb.60 000 dokumentumból áll. Jelenleg 50 külföldi folyóirat jár a könyvtárba. A gyűjtemény állománya átfogó jellegű a fizika szakterületén.

Szolgáltatások: kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, helybenolvasás, fénymásolás, adatszolgáltatás és tájékoztatás.

Gyűjtőkörünk: fizikatudomány és határterületei: matematika, kémia, biológia, biofizika, csillagászat, asztrofizika, számítástechnika.
Meteorológiai és éghajlattani szakkönyvek, szakfolyóiratok, térképek, lexikonok, szótárak, kézikönyvek, tankönyvek, jegyzetek, szakdolgozatok, disszertációk, WMO kiadványok, az OMSZ Időjárási Napijelentései, a Német Meteorológiai Szolgálat Időjárási Bulletinjei, az OMSZ éves Kutatási Beszámolói, egyéb OMSZ Kiadványok. A Fizikai Gyűjtemény részeként működik a Környezetfizikai tudományági szakgyűjtemény is.

Megközelítés: ELTE Lágymányosi Campus, Északi tömb 1.116

Telefon: 372-2500 / 6131

Kémia szakgyűjtemény

Gyűjtőkörünk: kémiatudomány és határterületei: vegyipar, biokémia, biológia, orvostudomány, gyógyszerészet, valamint az alapvetõ kézikönyvek, lexikonok, szótárak.
Állományunk kb. 80 ezer kötet, fõleg folyóirat. Jelenleg 61 külföldi és 16 magyar folyóirat jár.

Olvasóink elektronikus információkhoz, on-line folyóiratokhoz, adatbázisokhoz férhetnek hozzá. Ilyen pl. a Chemical abstrakt adatbázis. Büszkék vagyunk régi, muzeális értékű dokumentumainkra, mint például a Chemical Abstract 1907-től meglévő kötetei, vagy az 1800-as években megjelent kémiai kézikönyvek és lexikonok. Értékes peptidkémiai Schőn István Gyűjteményünk a Richter Gedeon Rt. ajándéka.

Megközelítés: ELTE Lágymányosi Campus, Északi tömb Fsz. 1.116

Telefon: 372-2500 / 6131

Matematika szakgyűjtemény

Gyűjteményünk az Egyetemen folyó matematikaoktatással egyidőben indult, és azóta fejlődik, gyarapodik. Jelentős adományok, ajándékok, cserelehetőségek révén és tervszerű gyarapításnak köszönhetően könyvtárunk mára komoly, jelentős matematikai szakgyűjteménynek számít. 

Megközelítés: ELTE Lágymányosi Campus, Déli tömb 1.em. 1.809.

Telefon: 372-2500 / 8568


Jegyzetbolt

Elérhetőség

Cím

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c

Telefon

+36 1 372-2500 / 8562 (könyvtárvezető)
+36 1 372-2500 / 8568 (biológiai, földrajzi, földtudományi és matematikai gyűjtemény)
+36 1 372-2500 / 6131 (fizikai, kémiai gyűjtemény)

E-mail

konyvtar@ttk.elte.hu

Facebook

Instagram


Küldetésnyilatkozat

Az ELTE TTK Kari Könyvtár nem nyilvános könyvtár, az információs esélyegyenlőség helye. A Könyvtár a tudás megszerzését támogatja oktató, információ-közvetítő és szolgáltató tevékenységével.

A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata, hogy mindenki számára szabadon, korlátozás nélküli biztosítsa a hozzáférést a dokumentumokhoz, az információkhoz, a magyar és az egyetemes kultúra kincseihez és támogassa az egész életen át tartó tanulást.

Az ELTE TTK Kari Könyvtár legfőbb célkitűzése, hogy a Kar szakkönyvtári és információs igényeit kielégítse, és mint a Kar tudásvagyonának őrzője, kezelője színvonalas szolgáltató hátteret biztosítson az itt zajló oktató és kutatómunkához.. A Könyvtár a használói igényekhez igazodni kívánó szolgáltatásokkal, értékes gyűjteményekkel, terekkel, közösségi kezdeményezésekkel a Természettudományi Kar szolgáltató intézménye. Olvasótermi szolgáltatásokkal szolgálja a hallgatók munkáját.

Az Egyetem küldetésnyilatkozatában meghatározott irányokhoz hűen, elkötelezett módon állunk a kutatási, oktatási és tanulási folyamatokhoz, célunk továbbá az innováció és a folyamatos tanulás támogatása.

Kitüntetett figyelemmel gondoskodunk a Kar tudományos eredményeinek összegyűjtéséről, rendszerezéséről, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt.