ELTE TTK Könyvtár

ELTE TTK Könyvtár

Könyvtár

NYITVATARTÁS

Biológia - Matematika - Földrajz - Földtudomány - Fizika - Kémia  egyesített könyvtári gyűjtemény
(ELTE Lágymányosi Campus, Déli épület, 1.em. 1.809.) 

  • Hétfő 9-19 óra
  • Kedd 9-19 óra
  • Szerda 9-19 óra
  • Csütörtök 9-19 óra
  • Péntek 9-14 óra
NYÁRI SZÜNET
2024.06.10-07.12. között: H-CS 9-16 óra, P 9-14 óra
2024.07.15-08.23-ig ZÁRVA
2024.08.26-09.06. között
: H-CS 9-16 óra, P 9-14 óra
2024.09.09-től rendes nyitvatartás.

A kölcsönzés lejárata és hosszabbítás

A kölcsönzési idő hosszabbítását az olvasó maga is elvégezheti online a lejáratot megelőzően a katalóguson keresztül, azonban a hosszabbítási kérést e-mailben is fogadjuk a konyvtar@ttk.elte.hu címen. A hosszabbítás folyamatáról itt nyújtunk részletes tájékoztatást. 


Könyvek visszahozatala

 A kikölcsönzött könyveket a könyvtár nyitvatartási idejénk kívül is vissza lehet hozni: közvetlenül a könyvtár bejárata előtt kihelyezett fém könyvtároló szekrénybe lehet bedobni.  A visszavételi tranzakciót 2 munkanap alatt elvégezzük, az aktuális kölcsönzéseket minden olvasó ellenőrizheti az opac.elte.hu felületén bejelentkezést követően.


KÉSEDELMI DÍJ

A kölcsönzésre vonatkozó általános szabályokról itt talál információt. A késedelmi díj befizetésének módjairól itt tájékozódhat. 

Kérdés esetén keressék a könyvtárosokat: konyvtar@ttk.elte.hu

JEGYZETBOLT

Vásároljon online a Jegyzetboltból!


 

Munkatársak

Szabó Noémi

könyvtárvezető

E-mail: szabo.noemi@ttk.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 8562

Csámer Iván

informatikus könyvtáros, MTMT koordinátor

E-mail: csamer.ivan@ttk.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 8031

Lövei Anett

informatikus könyvtáros

E-mail: lovei.anett@ttk.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 6131

Solti Rebeka

informatikus könyvtáros

E-mail: solti.rebeka@ttk.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 8568

Szabó Regina

könyvtáros

E-mail: szabo.regina@ttk.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 8568

Gábor Zsuzsanna

ügyviteli munkatárs

E-mail: gabor.zsuzsanna@ttk.elte.hu

Telefon: 06 1 372 25 00 / 8562


Gyűjtemények

Biológiai szakgyűjtemény

2001-ben a 12 biológus tanszék könyvtárait összevonták és  így az állományok ismét  egy helyre a Kari Könyvtárba kerültek.

A szakterület értékes muzeális állománnyal rendelkezik, melynek számos kötete még az eredeti egyetemről való. Ezek egyike Melius Juhász Péter „Herbarium”-a 1578-ból és Basilius Bessler „Plantarum Horti Eystattensis” c. műve 1613-ból.

A biológus szakterület gyűjtőköre kapcsolódik a meglévő tanszékek oktatási és kutatási irányaihoz és társtudományaikhoz. Főbb gyűjtőkörök: antropológia, fehérje- és géntechnológia, neurofiziológia, etológia, molekuláris sejtbiológia, immunológia, ökológia, növénytan és mikrobiológia, állat- és növényrendszertan, ezek határterületei, valamint biológus kézikönyvek és lexikonok. E témákban a könyvtár igyekszik teljességre törekedni.

A tanszék oktatói, kutatói számos könyvet, jegyzetet írnak és jelentetnek meg, amelyekkel az oktatást és a kutatást segítik. Ezenkívül tanszéki folyóiratok kiadására is sor kerül. /Opuscula Zoologica – Állatrendszertani Tanszék, Community Ecology –  Növény- rendszertani Tanszék, Humanbiologia Budapestiensis – Embertani Tanszék./ 

Megközelítés: ELTE Lágymányosi Campus, Déli tömb 1.em. 809.

Telefon: 372-2500 / 8568

Földrajzi és földtudományi szakgyűjtemény

2001 augusztusáig a Földrajzi Könyvtár az ELTE könyvtári hálózatának tagkönyvtáraként, három földrajzi tanszék oktatóit és hallgatóit kiszolgáló tanszékcsoporti könyvtárként működött.

A könyvtár gyűjtőköre a legkülönfélébb tudományágakra terjed ki. Fő gyűjtőköre földrajztudomány, regionális tudomány. Mellékgyűjtőköréhez a földrajz már említett rokon- és segédtudományai tartoznak. 1994-ben egy 10 fős olvasótermet alakítottunk ki, pályázati pénzből új asztalokat és székeket is vásárolva. A földrajztudomány oktatásában kiemelt jelentősége van a hallgatók irodalomkutatásának, házi dolgozatok írásának. Így a hallgatók igen intenzíven használták a tanszékcsoporti könyvtárat, évről-évre változó témákban kutatva. A tankönyveket, jegyzeteket lehetőség szerint több példányban vásároltuk meg. 

Fizika szakgyűjtemény

Fizikai és környezetfizikai tudományági szakgyűjtemény állománya kb.60 000 dokumentumból áll. Jelenleg 50 külföldi folyóirat jár a könyvtárba. A gyűjtemény állománya átfogó jellegű a fizika szakterületén.

Szolgáltatások: kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, helybenolvasás, fénymásolás, adatszolgáltatás és tájékoztatás.

Gyűjtőkörünk: fizikatudomány és határterületei: matematika, kémia, biológia, biofizika, csillagászat, asztrofizika, számítástechnika.
Meteorológiai és éghajlattani szakkönyvek, szakfolyóiratok, térképek, lexikonok, szótárak, kézikönyvek, tankönyvek, jegyzetek, szakdolgozatok, disszertációk, WMO kiadványok, az OMSZ Időjárási Napijelentései, a Német Meteorológiai Szolgálat Időjárási Bulletinjei, az OMSZ éves Kutatási Beszámolói, egyéb OMSZ Kiadványok. A Fizikai Gyűjtemény részeként működik a Környezetfizikai tudományági szakgyűjtemény is.

Kémia szakgyűjtemény

Gyűjtőkörünk: kémiatudomány és határterületei: vegyipar, biokémia, biológia, orvostudomány, gyógyszerészet, valamint az alapvetõ kézikönyvek, lexikonok, szótárak.
Állományunk kb. 80 ezer kötet, fõleg folyóirat. Jelenleg 61 külföldi és 16 magyar folyóirat jár.

Olvasóink elektronikus információkhoz, on-line folyóiratokhoz, adatbázisokhoz férhetnek hozzá. Ilyen pl. a Chemical abstrakt adatbázis. Büszkék vagyunk régi, muzeális értékű dokumentumainkra, mint például a Chemical Abstract 1907-től meglévő kötetei, vagy az 1800-as években megjelent kémiai kézikönyvek és lexikonok. Értékes peptidkémiai Schőn István Gyűjteményünk a Richter Gedeon Rt. ajándéka.

Matematika szakgyűjtemény

Gyűjteményünk az Egyetemen folyó matematikaoktatással egyidőben indult, és azóta fejlődik, gyarapodik. Jelentős adományok, ajándékok, cserelehetőségek révén és tervszerű gyarapításnak köszönhetően könyvtárunk mára komoly, jelentős matematikai szakgyűjteménynek számít. 


Jegyzetbolt

Elérhetőség

Cím

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. 1. emelet, 1.809

Telefon

+36 1 372-2500 / 8568

E-mail

Facebook
Instagram


Küldetésnyilatkozat

Az ELTE TTK Kari Könyvtár nem nyilvános könyvtár, az információs esélyegyenlőség helye. A Könyvtár a tudás megszerzését támogatja oktató, információ-közvetítő és szolgáltató tevékenységével.

A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata, hogy mindenki számára szabadon, korlátozás nélküli biztosítsa a hozzáférést a dokumentumokhoz, az információkhoz, a magyar és az egyetemes kultúra kincseihez és támogassa az egész életen át tartó tanulást.

Az ELTE TTK Kari Könyvtár legfőbb célkitűzése, hogy a Kar szakkönyvtári és információs igényeit kielégítse, és mint a Kar tudásvagyonának őrzője, kezelője színvonalas szolgáltató hátteret biztosítson az itt zajló oktató és kutatómunkához.. A Könyvtár a használói igényekhez igazodni kívánó szolgáltatásokkal, értékes gyűjteményekkel, terekkel, közösségi kezdeményezésekkel a Természettudományi Kar szolgáltató intézménye. Olvasótermi szolgáltatásokkal szolgálja a hallgatók munkáját.

Az Egyetem küldetésnyilatkozatában meghatározott irányokhoz hűen, elkötelezett módon állunk a kutatási, oktatási és tanulási folyamatokhoz, célunk továbbá az innováció és a folyamatos tanulás támogatása.

Kitüntetett figyelemmel gondoskodunk a Kar tudományos eredményeinek összegyűjtéséről, rendszerezéséről, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt.