Doktori felvételi

Doktori felvételi

Doktori felvételi
Az alábbi leírásban találja az ELTE Természettudományi Kar doktori képzéseire történő felvétel módját.

Az ELTE Természettudományi Kar doktori iskolái felvételit hirdetnek a 2024. szeptemberben induló doktori képzésekre.

Jelentkezési időszak: 2024. április 1. – 2024. május 31.
A szóbeli felvételi várható időpontja: 2024. június közepétől július elejéig
Kiértesítés a felvételi eljárás eredményéről: várhatóan 2024. július végéig

A doktori felvételi jelentkezés benyújtására ezen az online felületen van lehetőség.

Doktori Iskolák részletes tájékoztatója a felvételivel kapcsolatban


An application period is advertised for PhD training starting in September 2024 at the ELTE Faculty of Science.

Application period: from 1 April to 31 May 2024.
Planned date of oral entrance exam: from mid-June to early July 2024.
Notification concerning result of application: until end of July 2024.

Applications to PhD training are to be submitted on this website

Detailed information about requirements of admission to PhD training is available on this website


 

A jelentkezés menete

A felvételi jelentkezés benyújtása online történik, ezen a jelentkezési felületen: https://doktorifelveteli.elte.hu

A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft. A befizetés módja: banki átutalás, az összeget a következő számlaszámra utalja:10032000-01426201-00000000. (Számlatulajdonos: Eötvös Loránd Tudományegyetem.) A közlemény rovatban tüntesse fel: D111SDOKT/ a választott Doktori Iskola megnevezése/jelentkező neve.

 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a doktori képzés nyelvének (magyar vagy angol) megválasztásakor legyenek figyelemmel az alábbi rendelkezésre (illetve lehetőségre) is:

137/2008.(V.16.) Kormányrendelet, 14. cikkely, 6. bekezdése alapján:

" Az Nftv. 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézményben idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél - az oktatás nyelve szempontjából - államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg."

 

A jelentkezéshez mellékelni kell: 

 • a jelentkező rövid szakmai önéletrajzát az eddigi szakmai tevékenység részletezésével (publikációs lista, kutatómunkában való részvétel, kéziratban lévő munkák jegyzéke, elnyert díjak, ösztöndíjak stb.),
 • rövid kutatási tervet a jelentkező és a témavezető aláírásával,
 • a leckekönyv fénymásolatát vagy kreditigazolást a teljesített tárgyakról (A már diplomás jelentkezők esetén ez lehet az oklevél-melléklet, az idén diplomázók esetén megfelelő az általuk Neptunból nyomtatott leckekönyv-kivonat)
 • az oklevél másolatát, figyelemmel az alábbiakra:
 • hazai egyetemen 2023. tavaszi szemeszterében végzős hallgatóknak 2023. július 14-ig hiánypótlással be kell nyújtani a záróvizsga eredményéről szóló igazolást; valamint a Neptunból kinyomtatható, elvégzett tárgyak listáját (nem a TO adja ki)
 • külföldön szerzett oklevél esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani legkésőbb 2023. július 14-ig:
 • az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá ezek másolatát
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv, ellenőrző könyv) amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését
 • legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, külföldön letett nyelvvizsga esetén annak– Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ általi – honosításáról szóló igazolást,
 • önköltséges képzés esetén – amennyiben a kutatás intézményen kívül történik – írásos befogadó nyilatkozatot a kutatómunka költségének biztosításáról,
 • igazolást a jelentkezési díj befizetéséről.

A felvétel követelményei és feltételei

Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő egyetemi hallgatók és mesterfokozatú (MA/MSc) oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény alapján 2016. szeptember 1-jétől a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni. A képzési idő, ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyolc félév, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.

 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a doktori képzés nyelvének (magyar vagy angol) megválasztásakor legyenek figyelemmel az alábbi rendelkezésre (illetve lehetőségre) is:

137/2008.(V.16.) Kormányrendelet, 14. cikkely, 6. bekezdése alapján:

" Az Nftv. 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézményben idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél - az oktatás nyelve szempontjából - államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg."


Teendők külföldön szerzett oklevél esetén

Külföldön szerzett oklevél esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani legkésőbb 2021. július 5-ig:

 • az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá ezek másolatát (Amennyiben az eredeti dokumentum bemutatása akadályba ütközik, az pótolható a beiratkozás alkalmával.)
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv, ellenőrző könyv) amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését
 • Kérelmet a külföldön szerzett MSc oklevél továbbtanulási céllal történő elismertetése céljából (a kérelem elérhető az oldal alján, a dokumentumok között)

Biológia Doktori Iskola programjainak felvételi időpontjai

Program Időpont Helyszín
Ökológia és Evolúció 2024. június 26. (szerda) 16:00 Növényrendszertani Gyakorló 7.em. (Pázmány P. stny. 1/C.)
Idegtumomány és Humánbiológia 2024.07.01. (hétfő) 9.00 Élettan Tanszék 6.418 -as szoba (Pázmány P. stny. 1/C.)
Etológia 2024.07.01. (hétfő) 10.00 Etológia Tanszék 6.212 szoba (Pázmány P. stny. 1/C.)
Genetika 2024.07.01. 14:00 Déli épület 5. em. Genetika Tsz.
Immunológia 2024.06.26. (szerda) 11.30 Immunológiai Tanszék tárgyaló (Pázmány P. stny. 1/C.) 5722
Kísérletes Növénybiológia    
Molekuláris Sejt- és Neurobiológia 2024.07.01. (hétfő) 13.00 online (Teams)
Szerkezeti Biokémia 2024.06.24. (hétfő) 9.00 Biokémia Tanszék 5.417 terem (Pázmány P. stny. 1/C.)
Zootaxonomia, Állatökológia, Hidrobiológia 2024.06. 27. (csütörtök) 13.00 Tanszéki tárgyaló 7.721-es szoba (Pázmány P. stny. 1/C.)

Fizika Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai

Statatisztikai fizika, biológiai fizika és kvantumrendszerek fizikája: 2024. Június 17-én ( hétfő) 10h, Északi tömb 3.69 iroda

Fizika tanítása: 2024. Június 24-én (hétfőn) 18h, Északi tömb 4.52-es (Sas Elemér) terem

Anyagtudomány és szilárdtestfizika: 2024. Június 25-én ( kedd) 9h

Csillagászat és Űrfizika: 2024. Június 26-án  (szerda) 11:00h, Északi tömb 6.75 terem

Részecskefizika és Atommagfizika: 2024. Június 25-én ( kedd) 10h , Északi tömb 6.57-es iroda

 


Matematika Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai

2024.06.17. 13:30-tól (Helyszín: ELTE TTK Matematikai Intézet, Déli ép. 3-518. terem

Földtudományi Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai

Földtan-geofizika program: 2024.07.02. 9:00-től, Déli épület 1.701. terem (könyvtár)

Földrajz-meteorológia és Térképészet-geoinformatika program: 2024. június 28. 9:30-tól, Északi épület 7. emelet 7.83. szoba.


Környezettudományi Doktori Iskola felvételi időpontja

2024. július 1. (hétfő) 14:00-től
Helyszín: ELTE TTK Déli Tömb, 6.104 szoba

 


Hevesy György Kémia Doktori Iskola felvételi időpontjai

2024.06.28. (péntek) 9:00-től

Helyszín: ELTE TTK Északi épület 348. terem


Letölthető dokumentumok