Doktori felvételi

Doktori felvételi

Doktori felvételi
Az alábbi leírásban találja az ELTE Természettudományi Kar doktori képzéseire történő felvétel módját.

A doktori felvételi jelentkezés benyújtására ezen az online felületen van lehetőség.

Doktori Iskolák részletes tájékoztatója a felvételivel kapcsolatban

A Természettudományi Kar doktori iskolái felvételit hirdetnek a 2023. szeptemberben induló doktori képzésekre. 

Jelentkezési időszak: 2023. április 1. - 2023. május 31.

A szóbeli felvételi várható időpontja: 2023. június közepétől július elejéig

Kiértesítés a felvételi eljárás eredményéről: várhatóan 2023. július végéig  


Applications to PhD training are to be submitted on this website

Detailed information about requirements of admission to PhD training is available on this website

An application period is advertised for PhD training starting in September 2023 at Faculty of Science. 

Application period: from 1 April to 31 May 2023.

Planned date of oral entrance exam: from mid-June to early July 2023.

Notification concerning result of application: until end of July 2023.

 

A jelentkezés menete

A felvételi jelentkezés benyújtása online történik, ezen a jelentkezési felületen: https://doktorifelveteli.elte.hu

A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft. A befizetés módja: banki átutalás, az összeget a következő számlaszámra utalja:10032000-01426201-00000000. (Számlatulajdonos: Eötvös Loránd Tudományegyetem.) A közlemény rovatban tüntesse fel: D111SDOKT/ a választott Doktori Iskola megnevezése/jelentkező neve.

 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a doktori képzés nyelvének (magyar vagy angol) megválasztásakor legyenek figyelemmel az alábbi rendelkezésre (illetve lehetőségre) is:

137/2008.(V.16.) Kormányrendelet, 14. cikkely, 6. bekezdése alapján:

" Az Nftv. 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézményben idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél - az oktatás nyelve szempontjából - államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg."

 

A jelentkezéshez mellékelni kell: 

 • a jelentkező rövid szakmai önéletrajzát az eddigi szakmai tevékenység részletezésével (publikációs lista, kutatómunkában való részvétel, kéziratban lévő munkák jegyzéke, elnyert díjak, ösztöndíjak stb.),
 • rövid kutatási tervet a jelentkező és a témavezető aláírásával,
 • a leckekönyv fénymásolatát vagy kreditigazolást a teljesített tárgyakról (A már diplomás jelentkezők esetén ez lehet az oklevél-melléklet, az idén diplomázók esetén megfelelő az általuk Neptunból nyomtatott leckekönyv-kivonat)
 • az oklevél másolatát, figyelemmel az alábbiakra:
 • hazai egyetemen 2023. tavaszi szemeszterében végzős hallgatóknak 2023. július 14-ig hiánypótlással be kell nyújtani a záróvizsga eredményéről szóló igazolást; valamint a Neptunból kinyomtatható, elvégzett tárgyak listáját (nem a TO adja ki)
 • külföldön szerzett oklevél esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani legkésőbb 2023. július 14-ig:
 • az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá ezek másolatát
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv, ellenőrző könyv) amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését
 • legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, külföldön letett nyelvvizsga esetén annak– Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ általi – honosításáról szóló igazolást,
 • önköltséges képzés esetén – amennyiben a kutatás intézményen kívül történik – írásos befogadó nyilatkozatot a kutatómunka költségének biztosításáról,
 • igazolást a jelentkezési díj befizetéséről.

A felvétel követelményei és feltételei

Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő egyetemi hallgatók és mesterfokozatú (MA/MSc) oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény alapján 2016. szeptember 1-jétől a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni. A képzési idő, ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyolc félév, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.

 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a doktori képzés nyelvének (magyar vagy angol) megválasztásakor legyenek figyelemmel az alábbi rendelkezésre (illetve lehetőségre) is:

137/2008.(V.16.) Kormányrendelet, 14. cikkely, 6. bekezdése alapján:

" Az Nftv. 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézményben idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél - az oktatás nyelve szempontjából - államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg."


Teendők külföldön szerzett oklevél esetén

Külföldön szerzett oklevél esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani legkésőbb 2021. július 5-ig:

 • az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá ezek másolatát (Amennyiben az eredeti dokumentum bemutatása akadályba ütközik, az pótolható a beiratkozás alkalmával.)
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv, ellenőrző könyv) amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését
 • Kérelmet a külföldön szerzett MSc oklevél továbbtanulási céllal történő elismertetése céljából (a kérelem elérhető az oldal alján, a dokumentumok között)

Biológia Doktori Iskola programjainak felvételi időpontjai


Fizika Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai


Matematika Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai

2023.06.19. 13:00 (Helyszín: ELTE TTK Matematikai Intézet)

Földtudományi Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai


Környezettudományi Doktori Iskola felvételi időpontja

 

 


Hevesy György Kémia Doktori Iskola felvételi időpontjai

2023.07.04. (kedd)

Letölthető dokumentumok