Doktori felvételi

Doktori felvételi
Az alábbi leírásban találja az ELTE Természettudományi Kar doktori képzéseire történő felvétel módját.

A doktori felvételi jelentkezés benyújtására ezen az online felületen van lehetőség.

Felvételi jelentkezési időszak: 2022. április 1. - május 31.
Felvételi vizsga időpontja: várhatóan 2022. június
Felvételi döntés időpontja: várhatóan 2022. július közepe    

      

A jelentkezés menete

A felvételi jelentkezés benyújtása online történik, ezen a jelentkezési felületen: https://doktorifelveteli.elte.hu

A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft. A befizetés módja: banki átutalás, az összeget a következő számlaszámra utalja:10032000-01426201-00000000. (Számlatulajdonos: Eötvös Loránd Tudományegyetem.) A közlemény rovatban tüntesse fel: D111SDOKT/ a választott Doktori Iskola megnevezése/jelentkező neve.

A jelentkezéshez mellékelni kell: 

 • a jelentkező rövid szakmai önéletrajzát az eddigi szakmai tevékenység részletezésével (publikációs lista, kutatómunkában való részvétel, kéziratban lévő munkák jegyzéke, elnyert díjak, ösztöndíjak stb.),
 • rövid kutatási tervet a jelentkező és a témavezető aláírásával,
 • a leckekönyv fénymásolatát vagy kreditigazolást a teljesített tárgyakról (A már diplomás jelentkezők esetén ez lehet az oklevél-melléklet, az idén diplomázók esetén megfelelő az általuk Neptunból nyomtatott leckekönyv-kivonat)
 • az oklevél másolatát, figyelemmel az alábbiakra:
 • hazai egyetemen 2022. tavaszi szemeszterében végzős hallgatóknak 2022. július 2-ig hiánypótlással be kell nyújtani a záróvizsga eredményéről szóló igazolást; valamint a Neptunból kinyomtatható, elvégzett tárgyak listáját (nem a TO adja ki)
 • külföldön szerzett oklevél esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani legkésőbb 2022. július 2-ig:
 • az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá ezek másolatát
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv, ellenőrző könyv) amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését
 • legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, külföldön letett nyelvvizsga esetén annak– Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ általi – honosításáról szóló igazolást,
 • önköltséges képzés esetén – amennyiben a kutatás intézményen kívül történik – írásos befogadó nyilatkozatot a kutatómunka költségének biztosításáról,
 • igazolást a jelentkezési díj befizetéséről.

A felvétel követelményei és feltételei

Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő egyetemi hallgatók és mesterfokozatú (MA/MSc) oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény alapján 2016. szeptember 1-jétől a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni. A képzési idő, ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyolc félév, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.


Teendők külföldön szerzett oklevél esetén

Külföldön szerzett oklevél esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani legkésőbb 2021. július 5-ig:

 • az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá ezek másolatát (Amennyiben az eredeti dokumentum bemutatása akadályba ütközik, az pótolható a beiratkozás alkalmával.)
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv, ellenőrző könyv) amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését
 • Kérelmet a külföldön szerzett MSc oklevél továbbtanulási céllal történő elismertetése céljából (a kérelem elérhető az oldal alján, a dokumentumok között)

Biológia Doktori Iskola programjainak felvételi időpontjai

Ökológia, konzervációbiológia és szisztematika:      

Etológia: 

Kísérletes növénybiológia:                                         

Klasszikus és molekuláris genetika: 

Molekuláris sejt-és neurobiológia:

Idegtudomány és humánbiológia: 

Szerkezeti biokémia: 

Zootaxonómia, állatökológia, hidrobiológia: 

Elméleti és evolúcióbiológia: 

Immunológia:                                     


Fizika Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai

Anyagtudomány és szilárdtestfizika:

Részecskefizika:

Csillagászat:

Statisztikus Fizika, Biológiai Fizika és Kvantumrendszerek Fizikája: 

Fizika tanítása: 


Matematika Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai

Matematika-didaktika: 

Alkalmazott matematika: 

Elméleti matematika: 


Földtudományi Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai

Földtan-Geofizika Program: 

Földrajz-Meterológia Program: 

Térképészet és Geoinformatika Program: 


Környezettudományi Doktori Iskola felvételi időpontja

Minden program részére:

 


Hevesy György Kémia Doktori Iskola felvételi időpontjai

Minden program részére:


Letölthető dokumentumok