Saját találmányok

Találmányaink

Találmányaink

IMMUNOGENES KFT.

Kacskovics Imre, az ELTE Immunológiai Tanszék docense és Dr. Bősze Zsuzsanna a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója kollégáikkal együtt 2007-ben egy olyan új eljárást fejlesztettek ki, amelynek révén genetikailag módosított állatokban jelentősen növelni lehet az ellenanyag termelés mennyiségét és hatékonyságát. Az eljárásról szabadalmi bejelentést tettek, majd annak hasznosítására 2007-ben megalapították az ImmunoGenes Kft.-t. Cégük az érintett intézetekkel (ELTE, MBK) 2008 januárjában kizárólagos hasznosítási szerződést kötött az intézmények tulajdonában lévő szellemi tulajdon hasznosítására.

Az új technológia az előállítási költségek jelentős, 50-60 százalékos csökkentését teszi lehetővé. Az említett ellenanyagokat mind az orvosbiológiai kutatásokban, mind pedig a klinikai, gyógyító munka során nagy mennyiségben alkalmazzák. Világpiaci forgalmuk évente mintegy 2,5 milliárd dollár, ami ráadásul dinamikusan növekszik.

Az eljárás iránti érdeklődést jól mutatja, hogy több, az ellenanyaggyártásban érdekelt, illetve humán terápiával foglalkozó nemzetközi vállalat már felvette a kapcsolatot az ImmunoGenes Kft.-vel.

Az ígéretes technológia és annak megvalósítása iránti elkötelezettség hatására a kutatás-fejlesztésbe sikerült nemzetközi szinten is elismert, és jelentős nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező menedzsmentet, kiváló kutatókat, valamint hazai és külföldi magántőkét bevonni. Az ImmunoGenes és a Magyar Fejlesztési Bank, Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. közös vállalkozást hozott létre (ImmunoGenes-ABS Zrt), amely megrendelésre ellenanyagot fejleszt, ill. genetikailag módosított állatokat hoz létre.

 

 

 

MAVEN SEVEN ZRT.

A Maven7 a hálózatkutatás és az adatbányászat módszertanaira alapuló saját fejlesztésű eszközeivel végez elemzéseket a szervezetfejlesztésben, gyógyszeriparban, médiában és még számos más területen. A cég az üzleti döntéshozókat segíti az által, hogy nagy mennyiségű, nehezen értelmezhető adatokat elsősorban hálózatos megközelítéssel, döntéstámogatásra közvetlenül alkalmas tudássá alakít át.

A Maven7 erős tudományos és szakmai háttérrel rendelkezik. Elemzéseik módszertana nemzetközileg elismert és többszörösen díjazott tudósok és társalapítóik, Barabási Albert László és Vicsek Tamás munkáján és eredményein alapszik.

A Maven7 közösségi hálózatelemző szoftvere, az OrgMapper, a Cfinder nevű algoritmust alkalmazza, melyet az egyik legnevesebb nemzetközi folyóiratban a Nature-ben két alkalommal is publikáltak. (2005, 2007)

HANDORINO

A HANDORINO internetes játékok egyetemi kutatók fejlesztései. Tartalmát a Szegedi Tudományegyetem pedagógusai dolgozták ki, a számítógépes adaptációt az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatikusai valósították meg. A program ingyenesen letölthető, és a kisgyerekek akár szülői, tanári felügyelet nélkül is használhatják. Az innováció rövidtávon szórakoztató játék, hosszabb távon diagnosztikai eszköz.

A játékszoftverrel a kutatók hosszú távú célja a gyermekek fejlődésének és tudásának széleskörű monitorozása. A 6-8 éves korosztály számára készített szoftver keretjátékba foglalt tesztfeladatok megoldásán keresztül méri a játékosok képességét, ami segítségül szolgál tanárnak és szülőnek egyaránt a tehetségek, illetve egyes fogyatékok (pl. diszlexia, diszkalkulia, színtévesztés, autizmus) kiszűrésére. A játékot a tanárok a tananyagba, a szülők az otthoni tanulásba illeszthetik be.

Az oktatójátékkal fejleszthetők a gyermek azon képességei, amelyek nem kapcsolódnak egyetlen iskolai tantárgyhoz sem, de segítséget nyújt a tanulási nehézségekkel harcban álló kisgyermekek számára is.

A játék akadálymentesített változatban is elérhető a MouSense ingyenesen letölthető szoftverrel, mely a fejjel vezérlés lehetőségét biztosítja, de használható webkamerával is, ami a gyermekek arckifejezésének monitorozását végzi.

A tervek szerint a játékok a közeljövőben okostelefonokon, tableteken (Android és iOS rendszereken) is játszhatóak lesznek.

A fejlesztők célja, hogy egyre több kisgyerek tesztelje a programot, mert a rendszer a tapasztalatok alapján tökéletesíthető. Ehhez várják a szülők és pedagógusok segítéségét. Az oktatójáték ingyenesen hozzáférhető a www.handorino.com weboldalon.

A véleményeket és javaslatokat a www.handorino.com/wiki oldalon várják.

 

Komplement aktivációs termékek mérése antigén chipeken

A jelen találmány alapja, hogy az antigének az antigén chipeken antitestfüggő vagy -független módon indíthatják el komplement aktivációt. Az itt ismertetett rendszerek és módszerek felhasználhatók bizonyos autoimmun rendellenességek és fertőzések diagnosztizálására és monitorozására. A találmány új diagnosztikai módszerre vonatkozik, amely antigén chipeket alkalmaz a komplement rendszer aktiválására képes különféle antigének egyidejű azonosítására kvantitatív módon; antigén chipeket alkalmazó multiplex immunvizsgálatokhoz, és különösen olyan rendszerekhez, módszerekhez és kitekhez, amelyek biológiai mintában a komplementet aktiváló antigének kvalitatív és kvantitatív detektálására szolgálnak az antigén chipeken lerakódott komplement komponensek mérésével. A találmány a működőképes komplementrendszert használja a vizsgált biológiai mintában, ezáltal a kapott információk antigénfelismerési tulajdonságokra és funkcionális következményekre vonatkoznak abban a szervezetben, amelyből a mintát vették, és az antigénfelismerő molekulák, elsősorban antitestek, azon képességére támaszkodik, hogy képesek a komplement aktiválására az antigén chip elemeihez való kötődés után.

Az immunreaktivitás elemzésének módszere és a módszer végrehajtására alkalmas eszköz

A találmány egy kapilláris csatornára vonatkozik, amely tartalmaz egy bevonattal ellátott csapdarészt (1), továbbá tartalmaz egy gyűjtőszakaszt (2), amelynek térfogata legalább akkora, mint a csapdarészé (1), és egy olvasószakasz (3) a gyűjtőszakasz (2) mellett, ahol az olvasószakasz (3) adott esetben tartalmaz egy vagy több fizikai és / vagy kémiai érzékelőt az áramlási sebesség mérésére és / vagy egy vagy több jelölést a folyadékfront helyzetének leolvasásához, és ahol a gyűjtőszakasz (2) a kapilláriscsatorna csapda (1) és leolvasórésze (3) között helyezkedik el.

A találmány tárgyát képezi továbbá egy kapilláriscsatorna-rendszer, amely legalább egy mérőcsatornát tartalmaz, amely mérőcsatorna a találmány szerinti kapilláriscsatorna, ahol a bevonat antigént tartalmaz, és a rendszer tartalmaz legalább egy negatív kontrollcsatornát és adott esetben legalább egy pozitív kontrollcsatornát, és adott esetben legalább egy mintaelosztó rész, amely kommunikál a csatornákkal. A találmány tárgyát képezi továbbá egy eljárás immunreaktivitás elemzésére antigén chipen, ahol egy vagy több antigént és adott esetben egy vagy több referenciaanyagot tartalmazó antigén chipet érintkeztetünk egy mintával. Immunkomplexek képződnek egy vagy több antigén és a minta egy vagy több komponensének reakciójából amit sejtek detektálnak, ahol a sejtek magából a mintából vagy a mintától eltérő forrásból származnak. Az eljárást előnyösen egy a találmány szerinti eszközzel hajtjuk végre. A találmány kiterjed kitekre és felhasználásokra is.