Felvételt hirdet az ELTE Bolyai Kollégium

2023.08.03.
Felvételt hirdet az ELTE Bolyai Kollégium
Az 1992-ben alapított Bolyai Kollégium az ELTE természettudományos és informatikai tehetséggondozó szakkollégiuma, amely felvételt hirdet a következő félévre. Jelentkezni az online űrlap kitöltésével 2023. augusztus 9. éjfélig lehet.

Felvételre jelentkezhet az ELTE Természettudományi vagy Informatikai Kar vagy legalább egyik szakában ELTE IK-s vagy TTK-s tanárképzés leendő elsőéves hallgatója, aki kimagasló tanulmányi eredménye mellett jelentős versenyeredményekkel rendelkezik, vagy más tanulmányi, kutatási, esetleg kulturális tevékenységről tud számot adni, továbbá akinek tanulmányi átlaga alapján évfolyama élvonalába tartozik, vagy nappali tagozatos doktorandusz, aki állami ösztöndíjasként vagy MTA fiatal kutatói állásban végez eredményes kutatómunkát.

Vidékiek és budapestiek egyaránt jelentkezhetnek mind bentlakó, mind pedig bejáró státuszra is.

Felvételi kisokos

A pályázathoz szükséges dokumentumok

  1. A jelentkező személyes adatai
  2. A tanulmányi előmenetel dokumentumainak másolata (érettségi bizonyítvány, egyetemi leckekönyv, nyelvvizsga bizonyítvány(ok))
  3. Szakmai eredmények (tanulmányi verseny oklevele, diákolimpiai részvétel, diákköri dolgozatra kapott elismerés stb.)
  4. Önéletrajz (max 2 oldal, amelyben megjelenik a nem szakmai érdeklődés is. Mintául szolgálhat az Europass önéletrajzok formátuma.)
  5. Elsőéves alap- vagy mesterszakos hallgatók esetén a felvételi határozat
  6. Mesterszakos hallgatók esetében egyetemi oklevelük másolata, valamint szakdolgozati témájuk rövid ismertetése
  7. Doktoranduszok esetében egyetemi oklevelük másolata, a doktori iskolába történt felvételük igazolása, valamint szakdolgozatuk, illetve a doktori témájuk rövid ismertetése
  8. Motivációs levél a Felvételi Bizottságnak címezve(kutatói, szervezési, oktatási eredmények, tapasztalatok, illetve a kollégiumi közösségért való munkálkodási szándék, max 1 oldal)

Kérjük továbbá egy, a jelentkezőt jól ismerő tanár vagy kutató ajánlólevelét, akinek a jelentkező képességeiről, tudományos eredményeiről, motiváltságáról módja volt meggyőződni. Az ajánlók ezen űrlap kitöltésével küldjék el az ajánlólevelüket.

A beküldési határidő: 2023. augusztus 9. éjfél


Pályázati felhívás a Bolyai Kollégium honlapján.
Miért jó bolyaisnak lenni?