Kapcsolódó szervezeti egységek

Kapcsolódó szervezeti egységek

Az ELTE Füvészkert 3,5 hektáros parkjával és üvegházaival kísérleti növényanyagot és teret biztosít az ELTE TTK-n folyó ökológiai és növényélettani kutatások számára. Előadások tartásával, gyakorlatok vezetésével részt vesz az ELTE biológus hallgatóinak képzésében. A Kert élő gyűjteménye felnőtt, ill. általános és középiskolás diákcsoportok, óvodások számára is ismeretterjesztő kertvezetések és foglalkozásokat .

A Tatai Geológuskert 1953 óta 3,5 hektáron kiemelt földtani természetvédelmi területként működik. Fontos szerepet tölt be a tudományos ismeretterjesztésben valamint a hazai geológus, térképész, geofizikus, meteorológus, geográfus, környezetvédelmi szakemberképzésben. Természeti adottságai révén oktatási tevékenysége elsősorban a gyakorlati képzésre irányul, tanulmányutak és terepgyakorlatok során a földtani, botanikai, anyagismeret elsajátítására kiváló lehetőséget nyújt.