Tehetséggondozás

Tehetséggondozás

2024.06.05.
Tehetséggondozás
A tehetséggondozás nagy hagyománnyal rendelkező intézményei az ELTE TTK-n a tudományos életre felkészítő szakkollégiumok és a tudományos diákkörök.

A Természettudományi Kar kiemelkedő tehetségeinek az Eötvös József Collegium és a Bolyai Kollégium biztosít lehetőséget arra, hogy már tanulmányaik korai szakaszában elkezdődhessen szakmai fejlődésük. Ezekben a közösségekben kis létszámú, emelt szintű, gyakran több tudományágat átfogó kurzusok szolgálják az alapképzés keretében nem vagy alig érintett tudáselemek átadását, kezdettől fogva mód nyílik konferenciaszervezésre és kiadványok publikálására a műhelymunkákból, és hallgatói csereprogramok, konferenciák keretében lehetőség van nemzetközi tapasztalatok szerzésére is.  

Az ELTE TTK  tudományos diákköreinek nagy hagyományokra épülő kiváló munkáját bizonyítja, hogy az országos versenyeken mind a benyújtott dolgozatok száma, mind az elért helyezések aránya kiemelkedő. A diákkörök jelentőségét azonban nem csupán a konferenciákon elért eredmények támasztják alá, e műhelyek a szakmai közösséghez tartozást és a közös munka lehetőségét is nyújtják minden érdeklődőnek.