Kritérium dolgozatok és beosztás

Tájékoztató a kritérium dolgozatokkal kapcsolatban

 

Az ELTE Természettudományi Karán az alapszakokon (kivétel fizika és kémia alapszak) és az osztatlan tanárképzési szakokon (kivétel fizika tanárszak) a tantervekben meghatározott egy- vagy több tárgyból (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz) úgynevezett kritériumtárgyat kell teljesíteniük. A kritériumtárgy célja a középiskolában szerzett ismeretek ellenőrzése, illetve az esetleges hiányok pótlása.

A Kar a szorgalmi időszak megkezdése előtt egy kritérium dolgozat megírásával lehetőséget biztosít a kritériumtárgy teljesítésére.

A biológia alapszakos és osztatlan biológia tanárszakos hallgatók a biológia kritériumtárgy első kritérium dolgozatát a szorgalmi időszak első két hetében írják az intézet által megadott időpontban.

Azoknak a matematika alapszakos és osztatlan matematika tanárszakos hallgatóknak, akik 2021-ben érettségiztek, és matematikából emelt szintű érettségin legalább 70%-os eredményt értek el, nem kell a kritérium dolgozatot megírni. Nekik a kritériumtárgy az érettségi eredményük alapján teljesített lesz.

Akinek ez a kritérium dolgozat nem sikerül, annak a tantervben szereplő kritériumtárgyak óráin részt kell vennie, és a félév végéig lesz lehetősége a kritériumtárgy teljesítésére. Ha az első félév végéig sem sikerül a tárgyat teljesíteni, a második félévben úgynevezett vizsgakurzus keretében még egyszer lehetőség van a tárgy felvételre, és teljesítésre.

Azt a hallgatót, akinek a második félév végére sem sikerül teljesítenie a kritériumtárgyat, elbocsátjuk.

A tantervben szereplő kritériumtárgyat minden hallgatónak fel kell vennie a 99-es kurzus kódon. A szorgalmi időszak megkezdése előtt megírt kritériumdolgozat kijavítása után a tárgy oktatója azoknak a hallgatóknak, akik megfeleltek a követelményeknek, a Neptunban rögzíti, hogy teljesítve. Ezeknek a hallgatóknak nincs további teendőjük. Akik nem tudták teljesíteni a kritérium dolgozatot, azoknak még a tárgyfelvételi időszakban át kell jelentkezniük a Neptunban a 99-es kurzus kódról egy órarendbe beosztott kurzusra.

ALAPSZAK

  Tárgy Dátum Időpont Terem
Biológia: biokrib17ga Biológia kritériumtárgy szorgalmi időszakban  
kemkrik17va Kémia kritériumtárgy 2021.09.01 9:00-11:00 D 0-821, D 0-822, D 0-823
           
Földrajz: matfoldl17ga Matematika a földrajzban 2021.08.30 9.00-11.00 D 0-822 és D 0-823
foldalapl17ga Földrajzi alapismeretek 2021.08.30 11.00-13.00 D 0-822 és D 0-823
           
Földtudományi: ft0matkritm17ga Matematika felzárkóztató kritériumtárgy 2021.08.31 12:00-14:00 D 0-822 és D 0-8023
ft0fizkritf17ga Fizika felzárkóztató kritériumtárgy VAGY 2021.08.31 14:00-16:00 D 0-822
ft0kemkritk17ga Kémia felzárkóztató kritériumtárgy 2021.08.31 14:00-16:00 D 0-823
           
Környezettan: ktanmatkra17ga Matematika kritérium 2021.08.30 13:00-14:00 D 0-821
ktanfizkra17ga Fizika kritérium 2021.08.30 14:00-15:00 D 0-821
           
Matematika: bevmat1x0_m17ga Matematika kritériumtárgy 2021.08.31 9.00-11.00 D 0-821, D 0-822

OSZTATLAN TANÁRSZAK

Osztatlan természettudományos tanárszak nem természettudományos szakpárral

Biológia: biokrib17ga Biológia kritériumtárgy  
kemkrik17va Kémia kritériumtárgy  
       
Földrajz: matfoldl17ga Matematika a földrajzban  
foldalapl17ga Földrajzi alapismeretek  
       
Kémia: kemkritk17ka Kémia kritériumtárgy  
       
Matematika: mm5t2mk1 Matematika kritériumtárgy  
       
Természetismeret-környezettan: ktanmatkra17ga Matematika kritériumtárgy  
ktanfizkra17ga Fizika kritériumtárgy  

Osztatlan tanárszak két természettudományos szakkal

Matematika-Biológia mm5t2mk1 Matematika kritériumtárgy
biokrib17ga Biológia kritériumtárgy
kemkrik17va Kémia kritériumtárgy
     
Matematika-Fizika mm5t2mk1 Matematika kritériumtárgy
     
Matematika-Földrajz mm5t2mk1 Matematika kritériumtárgy
foldalapl17ga Földrajzi alapismeretek
     
Matematika-Kémia mm5t2mk1 Matematika kritériumtárgy
kemkritk17ka Kémia kritériumtárgy
     
Matematika-Term.ism.-környezettan mm5t2mk1 Matematika kritériumtárgy
ktanfizkra17ga Fizika kritériumtárgy
     
Fizika-Biológia biokrib17ga Biológia kritériumtárgy
kemkrik17va Kémia kritériumtárgy
     
Fizika-Földrajz matfoldl17ga Matematika a földrajzban
foldalapl17ga Földrajzi alapismeretek
     
Fizika-Kémia kemkritk17ka Kémia kritériumtárgy
     
Fizika-Term.ism.-környezettan ktanmatkra17ga Matematika kritériumtárgy
ktanfizkra17ga Fizika kritérium
     
Biológia-Földrajz biokrib17ga Biológia kritériumtárgy
kemkrik17va Kémia kritériumtárgy
matfoldl17ga Matematika a földrajzban
foldalapl17ga Földrajzi alapismeretek
     
Biológia-Kémia biokrib17ga Biológia kritériumtárgy
kemkritk17ka Kémia kritériumtárgy
     
Biológia-Term.ism.-környezettan biokrib17ga Biológia kritériumtárgy
kemkrik17va Kémia kritériumtárgy
ktanmatkra17ga Matematika kritériumtárgy
ktanfizkra17ga Fizika kritériumtárgy
     
Földrajz-Kémia matfoldl17ga Matematika a földrajzban
foldalapl17ga Földrajzi alapismeretek
kemkritk17ka Kémia kritériumtárgy
     
Földrajz-Term.ism.-környezettan matfoldl17ga Matematika a földrajzban
foldalapl17ga Földrajzi alapismeretek
ktanfizkra17ga Fizika kritériumtárgy
     
Kémia-Term.ism.-környezettan kemkritk17ka Kémia kritériumtárgy
ktanmatkra17ga Matematika kritériumtárgy
ktanfizkra17ga Fizika kritériumtárgy

Az osztatlan tanárszakra felvettek kritériumdolgozat írásának beosztása az alábbi:

Tárgy Dátum Időpont Terem
biokrib17ga Biológia kritériumtárgy szorgalmi időszakban  
kemkrik17va Kémia kritériumtárgy 2021.09.01 9:00-11:00 D 0-803, D 0-804
matfoldl17ga Matematika a földrajzban 2021.08.30 9.00-11.00 D 0-822 és D 0-823
foldalapl17ga Földrajzi alapismeretek 2021.08.30 11.00-13.00 D 0-822 és D 0-823
kemkritk17ka Kémia kritériumtárgy 2021.08.31 13:00-15:00 É 065
mm5t2mk1 Matematika kritériumtárgy 2021.08.31 9.00-11.00 D 0-823
ktanmatkra17ga Matematika kritériumtárgy 2021.08.30 13:00-14:00 D 0-821
ktanfizkra17ga Fizika kritériumtárgy 2021.08.30 14:00-15:00 D 0-821