Kritérium dolgozatok és beosztás

Kritérium dolgozatok és beosztás

Tájékoztató a kritérium dolgozatokkal kapcsolatban

Az ELTE Természettudományi Karán biológia, földtudományi és matematika alapszakokon valamint biológia és matematika osztatlan tanárképzési szakokon a tantervekben meghatározott egy- vagy több tárgyból (matematika, kémia, biológia) úgynevezett kritériumtárgyat kell teljesíteniük. A kritériumtárgy célja a középiskolában szerzett ismeretek ellenőrzése, illetve az esetleges hiányok pótlása.

A Kar a szorgalmi időszak megkezdése előtt egy kritérium dolgozat megírásával lehetőséget biztosít a kritériumtárgy teljesítésére.

Akinek a kritérium dolgozat nem sikerül, annak a tantervben szereplő kritériumtárgyak óráin részt kell vennie, és a félév végéig lesz lehetősége a kritériumtárgy teljesítésére. Ha az első félév végéig sem sikerül a tárgyat teljesíteni, a második félévben úgynevezett vizsgakurzus keretében még egyszer lehetőség van a tárgy felvételre, és teljesítésre.

Azt a hallgatót, akinek a második félév végére sem sikerül teljesítenie a kritériumtárgyat, elbocsátjuk.

A biológia alapszakos és osztatlan biológia tanárszakos hallgatók a biológia kritériumtárgy első kritérium dolgozatát a szorgalmi időszak első két hetében írják az intézet által megadott időpontban.

Azoknak a matematika alapszakos és osztatlan matematika tanárszakos hallgatóknak, akik 2023-ben érettségiztek, és matematikából emelt szintű érettségin legalább 70%-os eredményt értek el, nem kell a kritérium dolgozatot megírni. Nekik a kritériumtárgy az érettségi eredményük alapján teljesített lesz.

A tantervben szereplő kritériumtárgyat a fent említett szakokon minden hallgatónak fel kell vennie a 99-es kurzus kódon. A szorgalmi időszak megkezdése előtt megírt kritériumdolgozat kijavítása után a tárgy oktatója azoknak a hallgatóknak, akik megfeleltek a követelményeknek, a Neptunban rögzíti, hogy teljesítve. A 2023-ben érettségizett matematika szakos hallgatóknak legalább 70%-os emelt szintű matematika érettségi esetén szintén bekerül a 99-es tárgykódhoz, hogy teljesítve. Ezeknek a hallgatóknak nincs további teendőjük. Akik nem tudták teljesíteni a kritérium dolgozatot, azoknak még a tárgyfelvételi időszakban át kell jelentkezniük a Neptunban a 99-es kurzus kódról egy órarendbe beosztott kurzusra.

ALAPSZAK

  Tárgy Dátum Időpont Terem
Biológia alapszak:
biokrib17ga Biológia kritériumtárgy szorgalmi időszakban    
kemkrik22ga Kémia kritériumtárgy 2023.09.06, szerda 9:00-11:00 D 0-822 és D 0-823
 
Földtudományi alapszak:
ft0matkritm17ga Matematika felzárkóztató kritériumtárgy 2023.09.06, szerda 9:00-11:00 D 0-803 és D 0-804
ft0fizkritf17ga

ft0kemkritk17ga
Fizika felzárkóztató kritériumtárgy 
VAGY
Kémia felzárkóztató kritériumtárgy
2023.09.06, szerda 11:00-13:00 D 0-803
 
2023.09.06, szerda 11:00-13:00 D 0-804
 
Matematika alapszak:
elemifmkrm22ga Elemi feladatmegoldó kritériumtárgy 2023.09.06, szerda 11:00-13:00 D 0-821
elemipmkrm22ga Elemi problémamegoldó kritériumtárgy

OSZTATLAN TANÁRSZAK

Osztatlan természettudományos tanárszak nem természettudományos szakpárral

Biológia: biokrib17ga Biológia kritériumtárgy
  kemkrik22ga Kémia kritériumtárgy
 
Matematika: matkritm22go Matematika kritériumtárgy

Osztatlan tanárszak két természettudományos szakkal

Matematika-Biológia matkritm22go Matematika kritériumtárgy
  biokrib17ga Biológia kritériumtárgy
  kemkrik22ga Kémia kritériumtárgy
 
Matematika-Fizika matkritm22go Matematika kritériumtárgy
 
Matematika-Földrajz matkritm22go Matematika kritériumtárgy
 
Matematika-Kémia matkritm22go Matematika kritériumtárgy
 
Fizika-Biológia biokrib17ga Biológia kritériumtárgy
  kemkrik22ga Kémia kritériumtárgy
 
Biológia-Földrajz biokrib17ga Biológia kritériumtárgy
  kemkrik22ga Kémia kritériumtárgy
 
Biológia-Kémia biokrib17ga Biológia kritériumtárgy
  kemkrik22ga Kémia kritériumtárgy


Az osztatlan tanárszakra felvettek kritériumdolgozat írásának beosztása az alábbi:

  Tárgy Dátum Időpont Terem
biokrib17ga Biológia kritériumtárgy szorgalmi időszakban    
kemkrik22ga Kémia kritériumtárgy 2023.09.06, szerda 9:00-11:00 D 0-822 és D 0-823
matkritm22go Matematika kritériumtárgy 2023.09.06, szerda 11:00-13:00 D 0-821