Tisztelt Hallgatók!

A jelenléti oktatásra tekintettel mostantól ismét lesz lehetőség a Tanulmányi Hivatalban a személyes ügyintézésre.

A digitális ügyintézést megtartva (https://www.elte.hu/tanulmanyi-ugyek-menete) a Tanulmányi Hivatal nyitvatartása a korábbiakhoz képest megváltozik:

Nyitvatartás:
hétfő: kizárólag digitális ügyintézés
kedd: 09:00 – 12:00 és 13:00 – 15:00
szerda: kizárólag digitális ügyintézés
csütörtök: 09:00 – 12:00
péntek: kizárólag digitális ügyintézés

A megadott fogadóidőn kívül a személyes ügyintézés nem lehetséges.

Kizárólag személyesen intézhető ügyek (a felsorolás a későbbiekben változhat, kérjük, kísérje figyelemmel a Tanulmányi Hivatal honlapját):

 - Számlakérő nyilatkozat leadása
- Hiteles másolat kiállítása
- Nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása
- Oklevél, oklevélmásodlat átvétele
- Klebelsberg-ösztöndíjhoz féléves teljesítésigazolás

Tanulmányaikkal kapcsolatos kérdéseiket tanulmányi előadójuknak küldjék meg. A Neptun kérvények kivételével a Tanulmányi Hivatal honlapján található kérvény nyomtatványon lehet kérvényt beadni. A kitöltött nyomtatványt a Neptunban szereplő e-mail címről tanulmányi előadója (https://ttk.elte.hu/th/munkatarsak) e-mail címére kell megküldeni (nem az oktatási dékánhelyettes e-mail címére).

Üdvözlettel:
Tanulmányi Hivatal

  szoba telefon alapszakok / osztatlan szakok mesterszakok
dr. Müller Viktor
oktatási dékánhelyettes
oktatasidh()ttk.elte.hu
1.85 372-2596
mellék: 6196
oktatási dékánhelyettes
Pintér Nóra
titkársági előadó
pinter.nora()ttk.elte.hu
1.85 372-2596
mellék: 6196
titkársági előadó
Török Gabriella
hivatalvezető
torok.gabriella()ttk.elte.hu
1.87 372-2559
mellék: 6159
hivatalvezető
Végh Tamás
felvételi előadó
felveteli()ttk.elte.hu
1.79 372-2566
mellék: 6166
felvételi ügyintézés
Hannus Zsuzsanna
tanulmányi előadó
hannus.zsuzsanna()ttk.elte.hu
1.77A 372-2584
mellék: 6184
külföldi hallgatók és vendéghallgatók
Foreign and Extramural Students
Balla Melinda
tanulmányi előadó
balla.melinda()ttk.elte.hu
1.80 372-2561
mellék: 6161
fizika biofizikus
biztosítási és pénzügyi matematika
fizikus
Dobos Szilvia
tanulmányi előadó
dobos.szilvia()ttk.elte hu
1.78A 372-2563
mellék: 6163
osztatlan tanárszakok
(2013-tól)
tanári mesterszakok
Hardy Zsuzsa Éva
tanulmányi előadó
hardy.zsuzsa()ttk.elte.hu
1.80 372-2562
mellék:6162
kémia anyagtudomány
geológus
vegyész
Nagypál Emma
tanulmányi előadó
nagypal.emma()ttk.elte.hu
1.78 372-2564
mellék: 6164
környezettan
szakirányú továbbképzések
pedagógus továbbképzések
biológus
biotechnológia
csillagász
geofizikus
környezettudomány
Právicz Dóra
tanulmányi előadó
pravicz.dora()ttk.elte.hu
1.82 372-2586
mellék: 6186
földrajz
földtudományi
geográfus
meteorológus
Szabóné Csomós Judit
tanulmányi előadó
szabone.csomosjudit()ttk.elte.hu
1.77 372-2558
mellék: 6158
biológia  
Varga Máté
tanulmányi előadó
varga.mate()ttk.elte.hu
1.81 372-2556
mellék: 6156
matematika alkalmazott matematikus
matematikus
Ágasvári Zsolt
Neptun informatikus
ttkadmin()ttk.elte.hu
1.90 372-2539
mellék: 6170
kari Neptun informatikus
Ágasvári Zsolt
egyszeriterem()ttk.elte.hu
1.90 372-2539
mellék: 6170
teremfoglalás
Szabó Áron
tanrendszerkesztő
tanrend()elte.hu
1.90   tanrendkészítés