Nyomtatványok, űrlapok

Dokumentumok

Kérvények
Általános kérvény
Negyedszeri tárgyfelvétel/hetedik vizsga kérvény
Halasztott vizsga igazolása
Oklevél másodlat igénylése
Oklevélmelléklet másodlat igénylése
Tanegység elfogadási kérelem
Kivételes tanulmányi rend (külföld)
Önköltség csökkentési kérelem HKR 576 § (1) alapján
Nyilatkozat a kurzusfelvétel során adható többletpont iránti igényről
Átvételi kérelem - alapképzésről osztatlan tanárképzésre
Átvételi kérelem - osztatlanról_osztatlan tanárképzésre (más felsőoktatási intézményből az ELTE-re jelentkezőknek)
Szakváltási kérelem - az osztatlan tanárképzés szakpárjának megváltoztatására
Hallgatói kérvények beadásával kapcsolatos tudnivalók
Adatkezelési tájékoztató
Hozzájárulás adatkezeléshez
Hozzájárulás egészségügyi adatkezeléshez
Melléklet a hozzájárulás egészségügyi adatkezeléshez és a hozzájárulás adatkezeléshez nyomtatványhoz
Szakdolgozati bejelentőlapok
Alapképzésben résztvevőknek
BSc-s, biológia alapszakosoknak
Mesterképzésben résztvevőknek
MSc-s, biológus mesterszakosoknak
Szakirányú továbbképzésben résztvevők számára
Fizika Bsc, Fizikus Msc, Biofizikus Msc

Titoktartási megállapodás

A "Megállapodás a szakdolgozat titkosításáról  nyomtatvány"-t három aláírt példányban postán kell megküldeni a TTK Tanulmányi Hivatal részére (cím: ELTE TTK Tanulmányi Hivatal (Török Gabriella részére) 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A).

Titoktartási megállapodás (link)

Záróvizsga jelentkezés

Jelentkezés határideje: 2022. február 28.

Alapszak_Mesterszak_OTAK záróvizsga jelentkezés (link)

Szakirányú továbbképzés záróvizsga jelentkezés (link)

A jelentkezés kizárólag elektronikus kérvényben lehetséges, az oldalon található kérvények a határidő utáni jelentkezés esetén használhatóak!

Final exam application form (link)

Application exclusively via electronic Neptun request; use the form only if you have missed the deadline!

További nyomtatványok
Meghatalmazás
Igénylőlap oklevél/záróvizsga/abszolutórium igazolásához