Doktori felvételi

Doktori felvételi

Doktori felvételi
Az alábbi leírásban találja az ELTE Természettudományi Kar doktori képzéseire történő felvétel módját.

A doktori felvételi jelentkezés benyújtására ezen az online felületen van lehetőség.

A Természettudományi Kar doktori iskolái keresztféléves jelentkezési lehetőséget hirdetnek a 2023. februárban induló doktori képzésekre. A jelentkezés kizárólag csak önköltséges képzési formára lehetséges.

Keresztféléves jelentkezési időszak: 2022. december 1.-15.

A szóbeli felvételi várható időpontja: 2023. januárban

Kiértesítés a felvételi eljárás eredményéről: várhatóan 2023. február 10.-ig  

An application period is advertised for PhD training starting in February 2023 at Faculty of Science. Only self-financed training is available.

Application period: from 1 to 15 December 2022.

Planned date of oral entrance exam: in January 2023.

Notification concerning result of application: until 10 February 2023.

 

A jelentkezés menete

A felvételi jelentkezés benyújtása online történik, ezen a jelentkezési felületen: https://doktorifelveteli.elte.hu

A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft. A befizetés módja: banki átutalás, az összeget a következő számlaszámra utalja:10032000-01426201-00000000. (Számlatulajdonos: Eötvös Loránd Tudományegyetem.) A közlemény rovatban tüntesse fel: D111SDOKT/ a választott Doktori Iskola megnevezése/jelentkező neve.

A jelentkezéshez mellékelni kell: 

 • a jelentkező rövid szakmai önéletrajzát az eddigi szakmai tevékenység részletezésével (publikációs lista, kutatómunkában való részvétel, kéziratban lévő munkák jegyzéke, elnyert díjak, ösztöndíjak stb.),
 • rövid kutatási tervet a jelentkező és a témavezető aláírásával,
 • a leckekönyv fénymásolatát vagy kreditigazolást a teljesített tárgyakról (A már diplomás jelentkezők esetén ez lehet az oklevél-melléklet, az idén diplomázók esetén megfelelő az általuk Neptunból nyomtatott leckekönyv-kivonat)
 • az oklevél másolatát, figyelemmel az alábbiakra:
 • hazai egyetemen 2022. tavaszi szemeszterében végzős hallgatóknak 2022. július 2-ig hiánypótlással be kell nyújtani a záróvizsga eredményéről szóló igazolást; valamint a Neptunból kinyomtatható, elvégzett tárgyak listáját (nem a TO adja ki)
 • külföldön szerzett oklevél esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani legkésőbb 2022. július 2-ig:
 • az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá ezek másolatát
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv, ellenőrző könyv) amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését
 • legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, külföldön letett nyelvvizsga esetén annak– Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ általi – honosításáról szóló igazolást,
 • önköltséges képzés esetén – amennyiben a kutatás intézményen kívül történik – írásos befogadó nyilatkozatot a kutatómunka költségének biztosításáról,
 • igazolást a jelentkezési díj befizetéséről.

A felvétel követelményei és feltételei

Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő egyetemi hallgatók és mesterfokozatú (MA/MSc) oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény alapján 2016. szeptember 1-jétől a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni. A képzési idő, ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyolc félév, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.


Teendők külföldön szerzett oklevél esetén

Külföldön szerzett oklevél esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani legkésőbb 2021. július 5-ig:

 • az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá ezek másolatát (Amennyiben az eredeti dokumentum bemutatása akadályba ütközik, az pótolható a beiratkozás alkalmával.)
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv, ellenőrző könyv) amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését
 • Kérelmet a külföldön szerzett MSc oklevél továbbtanulási céllal történő elismertetése céljából (a kérelem elérhető az oldal alján, a dokumentumok között)

Biológia Doktori Iskola programjainak felvételi időpontjai

Ökológia és evolúció: 

2022.06.28. (kedd) 11.30
 Pázmány P. s. 1/c., Déli tömb 7. emelet 7.501-es szoba

Etológia: 

2022.06.27. (hétfő) 9.00

online (Teams)

Kísérletes növénybiológia:     

2022.06.28. (kedd) 9.00

 Pázmány P. s. 1/c., Déli tömb 4. emelet 4.509 szoba vagy online                                  

Klasszikus és molekuláris genetika: 

2022.06.24. (péntek) 10.00

Pázmány P. s. 1/c., Déli tömb 5. emelet  Genetika Tanszék gyakorló

Molekuláris sejt-és neurobiológia: 

2022.06.27. (hétfő) 10.00

online (Teams)

Idegtudomány és humánbiológia: 

2022.06.28. (kedd) 14.00

Pázmány P. s. 1/c., Déli tömb 6. emelet 6.418 -as szoba

Szerkezeti biokémia: 

2022.06.24. (péntek) 9.00

Pázmány P. s. 1/c., Déli tömb 5. emelet  Biokémia Tanszék tárgyaló

Zootaxonómia, állatökológia, hidrobiológia: 

2022.06.27. (hétfő) 10.00

Pázmány P. s. 1/c., Déli tömb 7. emelet 7.721-es szoba

Immunológia: 

2022.06.28. (kedd) 14.00

online (Teams)

 

                                   


Fizika Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai

Részecskefizika és Atommagfizika: 2022.06.22. 9 óra

Fizika tanítása: 2022.06.23. 16 óra

Statisztikus Fizika, Biológiai Fizika és Kvantumrendszerek Fizikája: 2022.06.28. 14 óra

Csillagászat és Űrfizika: 2022.06.28 15 óra

Anyagtudomány és Szilárdtestfizika: 2022.06.29. 8.30 óra

 

 


Matematika Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai

Minden program részére: 2022.06.16. 13:00 órától


Földtudományi Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai

Földtan-Geofizika Program: 

Földrajz-Meterológia Program: 2022.06.24. 8:00-tól

Térképészet és Geoinformatika Program: 2022.06.24. 8:00-tól


Környezettudományi Doktori Iskola felvételi időpontja

Minden program részére:

 


Hevesy György Kémia Doktori Iskola felvételi időpontjai

Minden program részére: 2022.07.01. 8.00 órától 

ELTE TTK Északi épület 3. em. 348.


Letölthető dokumentumok