Doktori felvételi

Doktori felvételi
A doktori felvételihez szükséges dokumentumokat legkésőbb 2019. május 31-ig lehet leadni Buvári Zsuzsa ügyintézőnek személyesen vagy postai úton az alábbi címen: ELTE Természettudományi Kar Dékáni Hivatal, Doktori Csoport 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A 

Doktori Iskolák részletes tájékoztatója a felvételivel kapcsolatban

Jelentkezési időszak: 2020. április 1. - május 31.
Felvételi vizsga időpontja: várhatóan 2020. június 3. - július 8.
Felvételi döntés időpontja: várhatóan 2020. július 15.             

 

A jelentkezés menete

A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft. A befizetés módja: banki átutalás, az összeget a következő számlaszámra utalja:10032000-01426201-00000000. (Számlatulajdonos: Eötvös Loránd Tudományegyetem.) A közlemény rovatban tüntesse fel: D111SDOKT/ a választott Doktori Iskola megnevezése/jelentkező neve.

A jelentkezési laphoz mellékelni kell 

 • a jelentkező rövid szakmai önéletrajzát az eddigi szakmai tevékenység részletezésével (publikációs lista, kutatómunkában való részvétel, kéziratban lévő munkák jegyzéke, elnyert díjak, ösztöndíjak stb.),
 • rövid kutatási tervet a jelentkező és a témavezető aláírásával,
 • a leckekönyv fénymásolatát vagy kreditigazolást a teljesített tárgyakról,
 • az oklevél másolatát, figyelemmel az alábbiakra:
 • hazai egyetemen 2020. tavaszi szemeszterében végzős hallgatóknak 2020. július 5-ig hiánypótlással be kell nyújtani a záróvizsga eredményéről szóló igazolást;
 • legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, külföldön letett nyelvvizsga esetén annak– Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ általi – honosításáról szóló igazolást,
 • önköltséges képzés esetén – amennyiben a kutatás intézményen kívül történik – írásos befogadó nyilatkozatot a kutatómunka költségének biztosításáról,
 • hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • igazolást a jelentkezési díj befizetéséről, 
 • egy szabvány (kis) és egy közepes méretű postakész, a jelentkező értesítési címére megcímzett borítékot. 

A felvétel követelményei és feltételei

Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő egyetemi hallgatók és mesterfokozatú (MA/MSc) oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény alapján 2016. szeptember 1-jétől a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni. A képzési idő, ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyolc félév, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.


Teendők külföldön szerzett oklevél esetén

Külföldön szerzett oklevél esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani legkésőbb 2019. július 5-ig:

 • az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá ezek másolatát
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv, ellenőrző könyv) amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését
 • az Európai Unión kívül szerzett oklevélnél az Ekvivalencia Központtól igényelt igazolást arról, hogy a megszerzett oklevele Mesterszintű végzettséget ad.

Biológia Doktori Iskola programjainak felvételi időpontjai

Ökológia, konzervációbiológia és szisztematika: 2019.07.03. 9:00 Növényrendszertani Tanszék        

Etológia: 2019.07.01. 9:00 Etológia Tanszék

Kísérletes növénybiológia: 2019.07.02. 14:00 Növényszervezettani Tanszék                                             

Klasszikus és molekuláris genetika: 2019.07.03. 10:00 Genetika Tanszék

Molekuláris sejt-és neurobiológia: 2019.07.01. 10:00 Anatómiai Tanszék

Idegtudomány és humánbiológia: 2019.07.04. 10:00 Élettani Tanszék

Szerkezeti biokémia: 2019.07.03. 9:00 Biokémiai Tanszék

Zootaxonómia, állatökológia, hidrobiológia: 2019.07.04. 9:30 Állatrendszertani Tanszék

Elméleti és evolúcióbiológia: 2019.06.18. 10:30 Növényrendszertani Tanszék

Immunológia: 2019.07.04. 10:00 Immunológiai Tanszék                                                


Fizika Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai

Anyagtudomány és szilárdtestfizika: 2019. július 5. 10:00

Részecskefizika: 2019. július 4. 14:00

Csillagászat: 2019. július 4. 9:00

Statisztikus Fizika, Biológiai Fizika és Kvantumrendszerek Fizikája: 2019. július 3. 14:00

Fizika tanítása: 2019. július 8. (hétfő) 8:00


Matematika Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai

Matematika-didaktika: 2019. július 2. (kedd) 14:00, Helyszín: ELTE TTK Déli tömb 3-517. terem

Alkalmazott matematika: 2019. július 5. (péntek) 9:00, Helyszín: ELTE TTK Déli tömb 3-607. terem

Elméleti matematika: 2019. július 5. (péntek) 14:00, Helyszín: ELTE TTK Déli tömb 3-517. terem


Földtudományi Doktori Iskola Programjainak felvételi időpontjai

Földtan-Geofizika Program: 2019. június 27. (csütörtök) 9:00

Földrajz-Meterológia Program: 2019. július 2. 9:00

Térképészet és Geoinformatika Program: 2019. július 2. 9:00


Környezettudományi Doktori Iskola felvételi időpontja

Minden program részére:

2019. július 5. (péntek), helyszín: Lágymányosi Campus Északi tömb fszt. 0.60 terem


Hevesy György Kémia Doktori Iskola felvételi időpontjai

Minden program részére: 2019. július 3. (szerda)


Letölthető dokumentumok