Doktori, Habilitációs és Nemzetközi Ügyek Csoportja

Doktori, Habilitációs és Nemzetközi Ügyek Csoportja

Doktori, Habilitációs és Nemzetközi Ügyek Csoportja
A Doktori, Habilitációs és Nemzetközi Ügyek Csoportja intézi a doktoranduszok tanulmányi ügyeit, a fokozatszerzéssel, külföldi fokozat honosításával és MSc oklevelek elismerésével kapcsolatos teendőket. A Csoport feladatai közé tartozik a nemzetközi ösztöndíjak, pl. az Erasmus és a Stipendium Hungaricummal kapcsolatos ügyintézés. 
 

Vezetője:  Dr. Túri László, tudományos és nemzetközi kapcsolatokat felügyelő dékánhelyettes, a TDT elnöke
Félfogadás helye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 0.131
E-mail: tudomanyosdh@ttk.elte.hu