Három új Horizont Európa projekt indul a TTK-n

2024.02.14.
Három új Horizont Európa projekt indul a TTK-n
Kutatóink közel 2 millió eurós támogatást nyertek el a tudományos kiválóságot és az innovációs kapacitást egyaránt erősítő Horizon Twinning pályázaton.

A Horizont Európa kutatási és innovációs program Twinning pályázatai a mérsékeltebb innovációs teljesítményű, ún. ”widening” országok kutatási szervezeteinek, egyetemeinek kapacitásépítését támogatják nemzetközileg elismert kutatási intézményekkel való hosszú távú, stratégiai partnerségek kialakítása révén. Az együttműködések keretében új, ígéretes kutatási irányokra fókuszáló közös projektek valósulnak meg, a widening intézmények kutatási kiválósága, nemzetközi láthatósága és versenyképessége szakembercserék és széleskörű tudásátadási programok révén erősödik.

Az uniós felhívásra az ELTE Természettudományi Kar kutatói 2023 szeptemberében 5 pályázatot nyújtottak be, amelyből 3 projektet a Bizottság támogatott. Idén összesen 848 pályázat érkezett a bírálókhoz, a nyerési esély kb. 12% volt. Az ELTE költségvetése a három projektben összesen 1.954.911 euró, a projektek 2024 szeptemberében indulnak, futamidejük 3 év.

A QUEST projekt az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszéken indul Ivády Viktor vezetésével. Szoros partnerségben a svéd Linköping Egyetemmel, az angol Loughborough Egyetemmel és a francia Montpellier Egyetemmel, valamint egy spanyol, az AI területén tevékenykedő középvállalkozással (JustInMind SL) és egy luxemburgi konzultáns céggel (Intelligentsia Consultants Sarl) az ELTE olyan kvantumos rendszert fog fejleszteni, amelyet a kvantuminformatika új irányzata, az  ún. Quantum Reservoir Computing (QRC) területén sikerrel lehet majd alkalmazni nagy mennyiségű adat gyors és energiahatékony feldolgozására, például gépi tanulási feladatokban. 

TRILMAX konzorcium a mágneses van der Waals anyagokat fogja modellezni, karakterizálni és technológiai kiaknázhatóságukat vizsgálni. A konzorcium az ELTE Fizikai Intézetben Oroszlány László irányításával öt kiváló európai tudományos műhely együttműködését fogja majd össze. Az elméleti vizsgálatokra szakosodott ELTE, a spanyol Universidad de Oviedo és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem már évtizedes együttműködésre tekintenek vissza a mágneses rendszerek vizsgálatában. A német Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie és a spanyol Universitat de València a mágneses vékonyrétegek szintetizálásának és karakterizálásának nemzetközileg is meghatározó szaktekintélyei.

Az IDP2Biomed program a biokémia területén erősíti a tudományos kiválóságot és az innovációs kapacitást az ELTE-n. Dosztányi Zsuzsa (Biológiai Intézet) vezetésével az ELTE kutatói három élenjáró európai kutatócsoporttal fognak szorosan együttműködni a belsőleg rendezetlen fehérjék (IDP-k) területén. A kutatás során olyan IDP-kre összpontosítanak, amelyek népegészségügyi szempontból fontos kóros folyamatokban (például neurodegeneratív és ritka betegségekben) vesznek részt. A tervek szerint az IDP-kkel kapcsolatos információk és az orvosbiológiai adatok összevetésével a kutatók megértik az IDP-k normális és beteg állapotokban betöltött funkcióját, és új utakat tárhatnak fel kóros viselkedésük megváltoztatására.

A bírálók a további két benyújtott ELTE TTK-s pályázatot is "threshold feletti projekt"-nek értékelték, ezekre egyelőre nem jutott forrás.

A nemzetközi pályázati aktivitás és sikeresség erősítése érdekében a Dékáni Hivatal részeként 2023. májusa óta két vezető EU kutatási pályázati tanácsadó munkatárs segíti az ELTE TTK kutatóinak tájékozódását a nemzetközi, kiemelten uniós (elsősorban Horizont Európa) pályázati lehetőségekről, és működik közre a megfelelő pályázati felhívások és nemzetközi partnerek megtalálásában, valamint a pályázati anyagok előkészítésében.  A kollégák elérhetősége: Dékáni Hivatal (elte.hu)