Mohr Emőke geológus a Fiatal Kutatók Akadémiájának új tagja

2023.05.22.
Mohr Emőke geológus a Fiatal Kutatók Akadémiájának új tagja
A 2023-2028-as időszakra a Fiatal Kutatók Akadémiája tagjává választotta Dr. Mohr Emőkét, az ELTE Őslénytani Tanszékének egyetemi adjunktusát. Rajta kívül a Természettudományi Kart Mátyus Edit kémikus és Terpai Tamás matematikus képviseli a 60 fős szervezetben.

Az alapítás évében megválasztott induló tagság 24 tagja közül a 12 legidősebb tagnak ebben az évben megszűnt a tagsága és alumnussá illetve alumnává válnak a 60 fős taglétszám elérésekor. Az alumnusok és alumnák jogait, az FKA tevékenységében betöltött további szerepét a Vezetőség határozza meg. Karunk esetében az alumnivá vált tagok: Solymosi Katalin, Kubinyi Enikő, Szöllősi Gergely és Ősi Attila. Solymosi Katalin elnöki mandátuma is lejárt, az FKA társelnökei: Kecskés Gábor és Wilhelm Imola.

A Fiatal Kutatók Akadémiája a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) társult szervezeteként arra törekszik, hogy felszínre hozza a fiatal kutatók problémáit és segítsen a megoldásukban. Céljai között szerepel emellett a tudományos kiválóság elősegítése, a tehetséggondozás, valamint a társadalom szélesebb rétegei felé történő minőségi tudományos ismeretterjesztés is, az MTA céljaival és küldetésével összhangban.

Az FKA szerteágazó eddigi tevékenységét jól illusztrálja, hogy tagjai 2018-ban és 2021-ben két felmérést készítettek a fiatal magyar kutatók helyzetéről és problémáiról, valamint több fontos témában is tudománykommunikációs workshopokat, illetve fórumokat tartott. Utóbbiakon az ismeretátadás és ismeretszerzés mellett közvetlen kommunikációs lehetőséget biztosított a fiatal kutatói réteg és a kutatási pályázatok kiírói, valamint az MTA Doktori Tanácsának vezetői között. 

A 7. Fiatal Kutatók Fóruma 2023. május 10-én került megrendezésre, ahol nemzetközi mobilitási pályázatok és ösztöndíjak kerültek bemutatásra a fiatal kutatók számára, melyet nyilvános kerekasztal beszélgetés követett. Az eseményről készült felvétel hamarosan hozzáférhető lesz az MTA YouTube csatornáján.

Az FKA az NKFIH-val közösen több tájékoztató programot tartott az elmúlt években (pl. NKFIH–FKA OTKA Információs Nap 2022). Emellett, a Nemzeti Tehetség Program képviselőivel egyeztetések zajlottak a kisgyermekes tehetségek gyermekgondozási időszak utáni visszatérésének támogatási lehetőségeiről. A szervezet idén immár harmadik alkalommal hirdette meg a Bolyai Kuratóriumtól független Bolyai-mentorprogramját; és idén első ízben az NKFIH poszdoktori pályázatok benyújtásához is mentorálást nyújtott.

Az MTA és a Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) közötti együttműködés és a fiatal kutatók képviselete jegyében az FKA vezetőségének öt tagja vesz részt összesen három elnöki, illetve elnökségi bizottság munkájában. Emellett tagjaink az MTA kilenc további szakbizottságában képviselik a fiatal kutatókat. Négy tagunk 2021 januárjától junior társelnökként működik közre az Academia Europaea Lovász László által irányított Budapesti Tudásközpontja tematikus misszióinak munkájában. Az FKA több tagja is részt vesz hasonló nemzetközi szervezetek (Young Academy of Europe és Global Young Academy) munkájában, és a 2020-ban, több európai fiatal akadémia részvételével megalakított nemzetközi tudománypolitikai tanácsadó testület (YASAS) révén immár közvetlenebbül bekapcsolódhat az európai tudománypolitika formálásába is.


Mohr Emőke a felső sorban balról a második képen látható.

A szervezet tagjának az jelölhető, aki az MTA köztestületének tagja és első PhD-fokozatának megszerzése óta kevesebb, mint 12 év telt el, valamint taggá válása évében még nem tölti be 40. életévét. A korhatár a gyermeknevelési céllal igazolhatóan igénybe vett távolléttel, valamint kérvény esetén egyéb igazolható távollét hosszával egyéni elbírálás alapján kitolódhat 45 éves korig. A tagság 5 évre szól, mely idő után a tag alumnussá vagy alumnává válik. Minden évben 12 új tag kerül megválasztásra – reprezentálva az Élettudományok, Humán- és Társadalomtudományok valamint a Természettudományok szakterületeit.

Az FKA tagjainak teljes listája elérhető itt, a 2023-ban megválasztott 12 új tag teljes listája pedig itt.