Projektjeink

Projektjeink
Felsőoktatási és Ipari együttműködési központ az ELTE TTK-n.

A PROJEKT CÍME

Molekuláris biomarker kutatási és szolgáltatási központ kialakítása az ipari igények kiszolgálása érdekében

A KEDVEZMÉNYEZETTEK NEVEI

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Servier Gyógyászati Vegytani Kutatóintézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
CRU Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

2.558.627.617,- Ft

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

94,34 %

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal „Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése” címmel pályázatot hirdetett felsőoktatási intézmények által vezetett konzorciumok részére 2016 júliusában. A Dr. Kacskovics Imre, az ELTE TTK Immunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára által koordinált, „Molekuláris biomarker kutatási és szolgáltatási központ kialakítása az ipari igények kiszolgálása érdekében” című projekt 2,5 milliárd forintnyi pályázati támogatásban részesült.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezette konzorcium tagjai a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja, a Servier Gyógyászati Vegytani Kutatóintézet Zrt., valamint a CRU Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

A személyre szabott terápiától a mainál eredményesebb gyógyulást várjuk. A modern, célzott terápiák lényege, hogy a molekuláris diagnosztikán, azaz az ún. molekuláris biomarkerek elemzésén alapulnak. Molekuláris biomarkereknek nevezzük azt a biológiai sajátosságot, amellyel az egészséges vagy kóros biológiai folyamatok jellemezhetők. A molekuláris biomarkerek segíthetik a betegség diagnózisát, előre jelezhetik kialakulásukat vagy kimenetelüket. Molekuláris biomarkereket alkalmaznak egyes betegségek esetén a legmegfelelőbb terápia meghatározására, vagy a kezelés hatékonyságának és biztonságosságának monitorozására is. Elemzésük nagyon széles körű természettudományi ismereteket igényel, amely magas szinten és kellő kapacitással a Lágymányosi Campuson, az ELTE-n és az MTA TTK-n van jelen.

Az ELTE, MTA TTK, Servier Kutatóintézet Zrt. és CRU Hungary Kft. által létrehozott konzorcium célul tűzi ki, hogy a hazai molekuláris biomarker kutatás élére álljon, és azt a klinika, a gyógyszeripar, valamint hazai egészségügyi biztosítás és lakosság számára is szolgáltatás jelleggel, hosszú távon is biztosítsa.

Magyarországon, sőt Közép-, és Kelet-Európában egy széles metodikai spektrumot felölelő, többféle betegségcsoportot elemző, nemzetközileg is akkreditált laboratórium mindeddig nem került kialakításra, és jelentős mértékű a lemaradás a hazai molekuláris biomarker kutatásban is.

A konzorcium fő célkitűzése egy olyan hazai és nemzetközi akkreditált molekuláris biomarker laboratórium létrehozása, amely a klinikai vizsgálatokat támogatja (így számít a klinikai vizsgálatokat végző intézetekre, gyógyszerfejlesztő és -gyártó vállalatokra), illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) és a lakosság részére is megfelelő minőségű, a kutatók és orvosok számára értelmezhető, diagnosztikai tevékenységüket, gyógyító munkájukat támogató elemzést végez.

A konzorcium ehhez a diagnosztikai laboratóriumhoz szorosan illeszkedő fejlesztést tervez megvalósítani az ELTE TTK és IK, valamint az MTA TTK érintett kutatócsoportjaival, amely a molekuláris biomarker kutatást genetikai, proteomikai, valamint élősejtes funkcionális elemzésén keresztül célozza. Az elemzések és a kutatások kapcsán generálódó nagy mennyiségű biológiai információ feldolgozására és a kutatók, valamint klinikusok számára történő értelmezésére jelentős mértékű bioinformatikai fejlesztést tervez. A felsorolt kutatás-fejlesztések együttesen teremtik meg a hazai molekuláris biomarker kutatás és szolgáltatás alapját.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA

2021. 03. 31.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA

FIEK_16-1-2016-0005