Beiratkozási tájékoztató és időpontfoglalás

Beiratkozási tájékoztató és időpontfoglalás - általános felvételi eljárásban felvetteknek

ELTE TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Beiratkozási tájékoztató a 2023/24-es tanévre

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozás két lépésből áll:

1. Elektronikus beiratkozás a NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszerben:

A NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszerben a következő lépéseket kell megtennie a személyes beiratkozás előtt:

 • egyeztesse személyes adatait: kérjük, minél előbb ellenőrizze a Neptunban a felvételi eljárás során megadott adatait, különösen: személyigazolványon szereplő teljes név, személyigazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, TAJ-szám;
 • eltérés, vagy hiányzó adatok esetén minél előbb indítsa el az adategyeztetést a Q-térben (https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Elerhetoseg);
 • a Neptunban a „Pénzügyek” alatti „Beállítások” menüpontban rögzítse bankszámlaszámát;
 • regisztráljon a 2023/2024-es tanév őszi félévére (aktív vagy passzív státuszra);
 • adategyeztetés után nyomtassa ki a Neptunból a Beiratkozási lap című nyomtatványt
  (Információ - Általános nyomtatványok - Beiratkozási lap) (minden oldalt külön lapra szükséges kinyomtatni).

2. Személyes iratkozás:

A személyes beiratkozás kizárólag a tájékoztatóban megjelölt időpontokban lehetséges, kizárólag előzetes időpont foglalással. Időpontot 2023.08.03-tól lehet foglalni a személyes beiratkozásra kiválasztott napot megelőző nap 12 óráig. A foglalt időpont előtt 15 perccel meg kell érkeznie.

Pótbeiratkozásra nem tudunk időpontot biztosítani. Akadályoztatása esetén meghatalmazott is eljárhat Ön helyett a beiratkozáson, amennyiben az alábbi oldalról letölthető meghatalmazás nyomtatványt szabályosan kitöltötte: https://ttk.elte.hu/dstore/document/2581/meghatalmazas_2020_1.docx

Amennyiben tanulmányait nem 2023 szeptemberében kívánja megkezdeni (azaz passzív státuszú félévvel szeretne kezdeni), akkor is be kell iratkoznia mind a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben, mind személyesen a Tanulmányi Hivatalban. Tanulmányai szüneteltetését és a passzív státuszú félév beállítását a Neptunban kell bejelenteni az Ügyintézés – Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt.

A személyes beiratkozásra hozza magával az alábbiakat (amennyiben ezt elmulasztja, nem tud beiratkozni):

 • NEPTUN-ból kinyomtatott és aláírt Beiratkozási lapot (FIGYELEM! a dokumentum minden oldalát külön lapra szükséges kinyomtatni, és elhozni a beiratkozásra)
 • alapszakra, osztatlan tanárszakra felvételt nyert hallgató: eredeti érettségi bizonyítványát és annak olvasható fénymásolatát,
 • mesterszakra felvételt nyert hallgató: eredeti oklevelét és annak olvasható fénymásolatát,
 • eredeti nyelvvizsga bizonyítványát (ha van) és annak olvasható fénymásolatát,
 • személyi igazolványát,
 • lakcímkártyáját,
 • Adókártyáját,
 • TAJ kártyáját,
 • külföldi állampolgárságú hallgatók: útlevélét és amennyiben van, tartózkodási engedélyét.          

Ha a beiratkozás napján Ön még nem töltötte be a 18. életévét, akkor a beiratkozási lapra a saját aláírásán kívül a törvényes képviselő aláírása is szükséges. (A pontos szöveget az érintett hallgatóknak Neptun üzenetben külön megküldjük.)

Felhívjuk a figyelmét, hogy a beiratkozás elmulasztása esetén felvételi határozata érvényét veszíti, és a tanulmányokat csak új, sikeres felvételi eljárás után lehet megkezdeni.

Az elsőéves hallgatók ünnepélyes eskütétele 2023. szeptember 6-án 15 órakor lesz.

 

Tájékoztatásul:

 • Egyetemünkön a hallgatói adminisztrációs ügyeket a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül intézheti. A rendszer használatáról a http://elte.hu/felvettek weboldalon tájékozódhat.
 • Az adott képzésen teljesítendő tárgyakat, krediteket a mintatanterv tartalmazza. A szakos mintatanterveket az alábbi oldalon találja: http://to.ttk.elte.hu/

ELTE SzMSz - II. kötet: Hallgatói Követelményrendszer (HKR) tartalmazza a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. A beiratkozással az abban foglaltakat a hallgató tudomásul veszi és elfogadja.

 • A kreditelismerési kérelmek 2023. augusztus 30-tól adhatók le. A leadási határidő: 2023. szeptember 15.

Budapest, 2023. július 11.

                                                                                                                                   Török Gabriella sk.

                                                                                                                             Tanulmányi Hivatalvezető

A beiratkozások helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
 Kérjük, a foglalt időpontnál 15 perccel előbb érkezzen meg!
 
Időpontfoglalás:
https://idopontfoglalas.elte.hu/ttk.php
 
szak beiratkozás tanulmányi előadó szoba
Alapszakok
biológia alapszak 2023.08.30 - 2023.09.05. Szabóné Csomós Judit 1.77
fizika alapszak 2023.09.04 - 2023.09.06 Balla Melinda 1.80
földrajz alapszak 2023.08.31 - 2023.09.05 Právicz Dóra 1.82
földtudományi alapszak 2023.08.31 - 2023.09.05 Právicz Dóra 1.82
kémia alapszak 2023.08.31 - 2023.09.05 Hardy Zsuzsa 1.80
környezettan alapszak 2023.08.31 - 2023.09.05 Hardy Zsuzsa 1.80
matematika alapszak 2023.08.30 - 2023.09.05 Varga Máté 1.81
 
Mesterszakok
alkalmazott matematikus mesterszak 2023.08.30 - 2023.09.05 Varga Máté 1.81
anyagtudomány mesterszak 2023.08.31 - 2023.09.05 Hardy Zsuzsa 1.80
biológus mesterszak 2023.09.01 - 2023.09.05 Hannus Zsuzsanna 1.77A
biotechnológia mesterszak 2023.08.23 - 2023.08.24 Balla Melinda 1.80
csillagász mesterszak 2023.09.04 Nagypál Emma 1.78
fizikus mesterszak 2023.09.04 - 2023.09.06 Balla Melinda 1.80
geofizikus mesterszak 2023.08.31 - 2023.09.05 Právicz Dóra 1.82
geográgus mesterszak 2023.08.31 - 2023.09.05 Právicz Dóra 1.82
geológus mesterszak 2023.08.31 - 2023.09.05 Hardy Zsuzsa 1.80
környezettudomány mesterszak 2023.09.01 - 2023.09.05 Hannus Zsuzsanna 1.77A
matematikus mesterszak 2023.08.30 - 2023.09.05 Varga Máté 1.81
meteorológus mesterszak 2023.08.31 - 2023.09.05 Právicz Dóra 1.82
vegyész mesterszak 2023.08.31 - 2023.09.05 Hardy Zsuzsa 1.80
 
Tanárképzés
osztatlan tanárszak 2023.08.31 - 2023.09.05 Dobos Szilvia 1.78/A
rövid ciklusú tanárszak 2023.08.31 - 2023.09.05 Dobos Szilvia 1.78/A