A fenntarthatóság globális kihívásai – meghosszabbított jelentkezés

2022.04.26.
A fenntarthatóság globális kihívásai – meghosszabbított jelentkezés
A CHARM-EU innovatív mesterképzési programja második alkalommal indul el 2022 szeptemberében, bármely tudományterületen végzett hallgatók jelentkezhetnek rá. Tájékoztatót május 2-án tartanak az érdeklődőknek.

„A fenntarthatóság globális kihívásai” nevű mesterképzés a CHARM European University először 2021-ben indított, transzdiszciplináris, innovatív programja, amely kutatásalapú és kihívásvezérelt oktatásra épül. A nemzetközi mobilitási lehetőség a képzés egyik fő alkotóeleme. Az akkreditált diplomát közösen adja ki az öt partnerintézmény: a Barcelonai Egyetem, a Trinity College Dublin, az Utrechti Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Montpellier-i Egyetem.

Transzdiszciplináris képzés

„A fenntarthatóság globális kihívásai” képzés transzdiszciplináris jellegű és konkrét társadalmi problémákra összpontosít a „víz” (Water), az „élelem” (Food), illetve az „élet és egészség” (Life and Health) témakörökben. Ezeket a problémákat különböző tudományterületekről érkező hallgatók vizsgálják. A program három kötelező fázisból áll. A „felkészítő fázisban” az alapismeretek elsajátításán van a hangsúly, elsősorban a fenntarthatóság, a társadalmi innováció és a transzdiszciplinaritás területén. A „flexibilis fázisban” a hallgatók három témakör, a „víz”, az „élelem”, valamint az „élet és egészség” közül választhatnak. A „záró fázisban” a hallgatók a fenntarthatósággal kapcsolatos kihívásra fókuszáló projektet dolgoznak ki, együttműködésben egy társadalmi partnerrel.

A 90 ECTS kreditértékű program időtartama 1,5 év, és egyedülálló lehetőséget nyújt a CHARM-EU partneregyetemek által közösen kiadott akkreditált mesterdiploma megszerzésére. A 3 félévből álló teljes képzés díja EU-s hallgatóknak: 3000 euró.

Innovatív képzés

A mesterképzési programot számos eleme teszi innovatívvá, így például a rugalmas kurzusszerkezet, a képzésbe épülő mobilitás, a tág fokúszú tartalom [broad content focus], a transzdiszciplináris megközelítés, az inklúzió és a kihívás-vezérelt [challenge-based] oktatás hangsúlya. Emellett tervezett értékelési rendszert [programmatic assessment] alkalmaz, amelynek során a hallgatók reflektálnak saját szakterületi tudásuk szintjére, és egyben arra is, mit tanulnak más tudományterületektől. A képzési tervbe annak optimalizálása érdekében a jelenleg futó programban részt vevő hallgatók visszajelzéseit is beépítik.

A mobilitás mint a program kulcseleme

A mobilitás a CHARM-EU esetében norma, így a képzésbe épül. A képzés a mobilitási lehetőségek előre meghatározott sorát kínálja a hallgatóknak. A mobilitási tevékenységnek mindig a képzési úthoz kell kapcsolódnia!

A hallgatók a képzést a CHARM-EU szövetség valamelyik partneregyetemén kezdik meg. Az első fázisban a program hibrid formában zajlik, jelenléti és virtuális oktatás révén, például amikor az oktató a részt vevő európai városok egyikében tartózkodik. A második és a harmadik fázisban a hallgatók valamely partneregyetemen tartózkodva szélesíthetik látókörüket és folytathatják tovább tanulmányaikat.  

Ki jelentkezhet? 

„A fenntarthatóság globális kihívásai” mesterképzésre várják bármely tudományterületen végzett hallgatók jelentkezését, akik felsőfokú tudásra kívánnak szert tenni a fenntarthatóság területén azáltal, hogy valós és globális kihívásokkal foglalkoznak. A hallgatók kihívások azonosítására szolgáló készségeket sajátítanak el, és képessé válnak rá, hogy összetett problémákat értékeljenek és megoldást dolgozzanak ki rájuk. A jelentkezőnek legalább BA szintű vagy azzal egyenértékűként elfogadott diplomával kell rendelkeznie. A felvételhez C1 szintű angol nyelvvizsga szükséges.  

2022. május 2-án, 17:00 órától ELTE-s oktatók és szakértők tartanak magyar nyelvű tájékoztatót a képzésről. Minden hallgatói érdeklődőt szeretettel várnak. A tájékoztatóra MS Teams-en kerül sor az alábbi linken.

A jelentkezés 2022. május 8-án zárul. Jelentkezz most itt!

További részletek