A hidrogeológia élvonalában

2022.12.12.
A hidrogeológia élvonalában
Az ELTE TTK hidrogeológusai több évtizede foglalkoznak a medenceléptékű felszínalatti vízáramlási rendszerekkel és ehhez hasonló jelenségek kutatásával. Jelenleg az éghajlatváltozás és az emberi túlhasználat miatt egyre súlyosbodó, az ivóvízminőséget és a felszínalatti víztől függő ökoszisztémákat is érintő problémák innovatív megoldásait vizsgálják. A Journal of Hydrology X nyílt hozzáférésű, D1-es besorolású folyóiratban egy összefoglaló cikkük jelent meg legutóbbi eredményeikről.

Dr. Mádlné Szőnyi Judit vezetésével a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra keretein belül működő, 70%-ban női kutatókból álló kutatócsoport több évtizede a medenceléptékű felszínalatti vízáramlási rendszerek és kapcsolódó jelenségek kutatásának nemzetközi szinten is élenjáró képviselője. Az utóbbi évek kutatásai, ahogy a cikkben is kifejtik, az alapkoncepción messze túlmutatnak. Az általuk alkalmazott megközelítés segítségével a vízválság, az éghajlatváltozás, az energiaellátás globális, regionális és lokális kihívásaira is válaszokat kaphatunk. Mivel a felszínalatti vízáramlási rendszerek kölcsönhatásba lépnek a kőzetvázzal és az összes többi felszínalatti geofluidummal, valamint közvetlen kapcsolatban állnak a felszíni vizekkel is, ez a kapcsolódó környezeti és geológiai folyamatok és jelenségek szisztematikus eloszlását eredményezi.

A felszín alatti térrész egyre növekvő, sokrétű igénybevétele, hasznosítása - ivóvízellátás, öntözés, szénhidrogén és egyéb ásványi nyersanyagok bányászata, geotermikus energia,

stb. - és az ebből eredő egymásra-hatások, környezeti következmények, konfliktusok miatt elengedhetetlen a medenceléptékű összefüggések, hidraulikus kapcsolatok felismerése és megértése. Ebben erősek az ELTE kutatói. 

A cikk bemutatja a csoport szerteágazó kutatási portfólióját, az alapkoncepció alkalmazhatóságát számos elméleti és gyakorlati feladat megoldásában. A csoport munkájához köthető, hogy az eredetileg csak porózus üledékes medencékre alkalmazott vízáramlási rendszer szemléletet karbonátos rendszerekre és a barlangképződési folyamataira is adaptálták.

A gyakorlati jelentőségű munkák közül kiemelendő, hogy a nemrégiben zárult, H2020-as ENeRAG projekt keretében kidolgoztak egy integrált geofluidum kutatás koncepciót, mely

a geotermia, a szénhidrogének és egyéb ásványi nyersanyagok fenntartható, összehangolt hasznosításához nyújt alapot.

Jelenlegi kutatásaikban az Éghajlatváltozás Nemzeti Multidiszciplináris Laboratórium projekt keretében az éghajlatváltozás és az emberi túlhasználat miatt egyre súlyosbodó, az ivóvízminőséget és a felszínalatti víztől függő ökoszisztémákat is érintő problémák innovatív megoldásait vizsgálják. Az idei aszálykárok alapján egyre nagyobb figyelem irányul az általuk vizsgált célzott felszínalatti vízpótlási megoldások (MAR-rendszerek) felé is.  


Csoportképen az ELTE hidrogeológusai.

A csoport munkája nem csak módszertani szempontból kiemelkedő, de kutatási eredményeik jelentősen hozzájárultak Magyarország számos területén a hidrogeológiai viszonyok feltérképezéséhez és az ott zajló felszín alatti folyamatok megértéséhez, mely esettanulmányok nemzetközi szinten is számottevőek.