A Joseph Cours-ösztöndíj idei nyertesei

2019.10.17.
A Joseph Cours-ösztöndíj idei nyertesei
Az ELTE Tudományos Tanácsa harmadik alkalommal írt ki pályázatot a Joseph Cours-ösztöndíj elnyerésére, ezúttal a biokémia, genetika, molekuláris biológia, immunológia és biotechnológia területén kutató doktorandusz hallgatóknak, valamint doktorjelölteknek. A pályázat iránti nagy érdeklődésre és az erős mezőnyre tekintettel idén két győztest hirdettek, Lukácsi Szilvia Zsófiát és Erdős Gábor Dánielt.

Joseph Cours amerikai professzor több alkalommal nagy összegű adományt juttatott az ELTE-re itt tett látogatását követően. A Tudományos Tanács a tudományos tevékenység ösztönzése, a fiatal kutatók támogatása és kiemelkedő tudományos teljesítmények elismerése érdekében az adományból immár harmadik alkalommal hirdethetett nyertest, 2017-ben Gógl Gergő Zsolt, az ELTE TTK Biokémiai Tanszékének doktorandusza, 2018-ban pedig Szikora Bence, az ELTE TTK Biológia Doktori Iskolájának hallgatója nyerte el a havi 50 ezer forintos ösztöndíjat 11 hónapra.

A pályaművekből a szakmai bírálóbizottság a jelentkezők publikációs tevékenységét, tudományos előéletét és doktori képzéshez kapcsolódó eredményeit vizsgálta. Az ösztöndíj folyósításának feltétele Q1 kategóriájú publikáció létrehozása, mely hozzájárul a magyar tudomány és az ELTE nemzetközi láthatóságának növekedéséhez.

Lukácsi Szilvia Zsófia doktorjelölt szakmai előremenete az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Immunológiai Tanszékéhez köthető. A TTK-n szerezte biológia alapszakos oklevelét, majd 2015-ben itt végzett biológusként a Molekuláris, immun- és mikrobiológia specializáción. Ugyanabban az évben felvételt nyert az ELTE Biológiai Doktori Iskola Immunológia Programjába. Kutatásait az Erdei Anna professzor asszony által vezetett MTA–ELTE Immunológiai Kutatócsoportban végzi. Kortárscsoportjából kiemeli publikációs aktivitása. Hét nemzetközi impaktfaktoros tudományos folyóiratban közölt cikkben szerző, melyek közül négy a Scimago szerinti Q1-es kategóriába tartozik, kettőben első szerző. Számos konferencián is bemutatták eredményeiket. Kutatómunkája során a 3-as és 4-es típusú

komplementreceptorok kifejeződését és szerepét elemzi az immunrendszer sejtjein

különböző típusú gyulladásos (pl. akut bakteriális fertőzés vagy krónikus autoimmun eredetű) körülmények között emberben.  A vizsgálatokban az immunológia tág eszköztárát felhasználja, beleértve a legújabban az ELTE Biológiai Fizika Tanszékén kifejlesztett sejtadhézió erősségét mérő eljárást is. A receptorok egyedi szerepének megismerése közelebb visz a gyulladásos betegségek okainak megértéséhez.

Erdős Gábor Dániel az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolájában érettségizett, majd 2016-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán biomérnök diplomát szerzett.  Ezt követően, 2017-ben, felvételt nyert az ELTE Természettudományi Kar Biológiai Doktori Iskola Szerkezeti Biokémia doktori programjába, jelenleg is PhD-hallgató. Ezzel párhuzamosan 2010 és 2014 között az MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoportjának kutatómunkájában vett részt molekuladinamikai modellezéssel. 2014-ben csatlakozott az ELTE TTK Biokémiai Tanszékén működő, Dosztányi Zsuzsanna vezette MTA-ELTE Lendület Bioinformatikai Kutatócsoport munkájához. Kutatási területe, a bioinformatika a molekuláris biológiát nélkülözhetetlenül támogató terület, jól mutatja ezt Erdős Gábor munkája is. A rendezetlen fehérjék környezeti hatásokra (pl. fehérje-fehérje kölcsönhatások, vagy pH, redox potenciál változása) rendezett szerkezetet vehetnek fel és így korábban nem ismert feladatokat tölthetnek be. Ezt

az ún. „kontextus függő rendezetlenséget” elemzi bioinformatikai eszközök, internetes szolgáltatások fejlesztésével.

Publikációs listája erős, négy cikkéből háromban első szerző. A cikkek fele a Scimago rendszere szerinti Q1-es csoportba tartozik. Az általa kifejlesztett ANCHOR eljárás a kötőhely predikciós módszerek „versenyén” az egyik legjobb eljárás lett.

A Joseph Cours-ösztöndíj és a korábbi díjazottak

Forrás: ELTE