A Kárpát-medence legnagyobb történelmi földrengései nyomában

2023.03.07.
A Kárpát-medence legnagyobb történelmi földrengései nyomában
Az ELTE TTK geofizikusai rekonstruálták a Kárpát-medence legnagyobb földrengéseit, amelyek a műszeres mérések előtt történtek: pontosították a rengések erősségét és a kipattanási helyét is. 

Karunk egyetemi tanára, doktorandusza és az Eötvös Loránd Kutatóhálózat nálunk is oktató vezető kollégái közösen publikáltak egy tanulmányt a földrengésekkel foglalkozó rangos Seismological Research Letters folyóiratban. Az elmúlt időszak kisázsiai és dél-európai földrengései miatt különösen reflektorfénybe került munka a Kárpát-medencében a műszeres mérések előtt kipattant legnagyobb rengéseket veszi górcső alá, pontosítva azok epicentrumát (kipattanási helyét) és becsült erősségét, egybevetve őket a XX. század néhány, már műszerrel is mért eseményével. 

A kutatás során a korábbi földrengés-katalógusokban nem, vagy csak részlegesen használt történeti forrásokból rekonstruálták a szerzők az egyes földrengések által a feljegyzések helyén okozott károkat, és azokat a helyszínek földrajzi pozíciójával együtt elemezve becsülték meg a legnagyobb földrengések paramétereit. A munka első szerzője Varga Péter nyugdíjas kutatóprofesszor, a geofizikus mesterszak külső oktatója és a földtudományi doktori iskola témavezető oktatója. Szerzőtársai Győri Erzsébet, a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium vezetője, szintén doktori iskolánk témavezetője, Fodor Csilla, a földtudományi doktori iskola hallgatója és Timár Gábor egyetemi tanár, a Geofizikai és Űrtudományi Tanszék vezetője.