A következő 137 kvintillió év

A következő 137 kvintillió év
09/09

2021. szeptember 09. 17:00

ELTE TTK Eötvös terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, fszt. 83.)

09/09

2021. szeptember 09. 17:00 -

ELTE TTK Eötvös terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, fszt. 83.)


Dávid Gyula, az ELTE TTK Atomfizikai Tanszék adjunktusa a jövő szédítő mélységeiről beszél "Az atomoktól a csillagokig" ismeretterjesztő előadássorozatban.

Rengeteg szó esett már az ismeretterjesztő irodalomban és "Az atomoktól a csillagokig" előadásain is az Univerzum eddigi történetéről, amely a tudomány jelenlegi állása szerint 13,8 milliárd évet foglal magában a Nagy Bummtól az értelemig. De vajon mi lesz a Világegyetem sorsa a jövőben? Mi történik a Földdel, a Naprendszerrel, a galaxisokkal, az Univerzumot alkotó anyagokkal a következő évmilliárdok, évbilliók, sőt kvintilliók alatt? Milyen csillagászati objektumok uralják majd távoli utódaink csillagoktól mentes égboltját? Mit tud erről mondani a modern természettudomány, és vajon mennyivel vehető ez az előrejelzés komolyabban az ókori augurok és a vásári javasasszonyok jóslatainál?

A tudomány több lehetséges forgatókönyvet vázolt fel, az előadás áttekinti ezeket, majd megpróbálja kiválasztani a pillanatnyilag legvalószínűbbnek tűnő szcenáriót. És persze felmerül a Nagy Kérdés is: mi lesz ebben az eónok múltával számunkra egyre idegenebbé váló Világegyetemben az anyag legszebb és legtörékenyebb alkotásával, az Értelemmel?

Dávid Gyula 1976-ban végezte el az ELTE fizikus szakát, azóta egy rövid megszakítással az ELTE Fizikai Intézetének különböző tanszékein oktat (vektorszámítás, optika, mechanika, elektrodinamika, atomfizika, kvantummechanika, relativitáselmélet előadások és gyakorlatok). Egyetemi doktori disszertációját relativisztikus hidrodinamika témakörben 1981-ben védte meg, PhD-fokozatát 2011-ben szerezte. Az utóbbi években a nanofizikában és a spintronikában felmerült, a kvantumelmélet alapjait érintő kérdésekben végzett kutatómunkát. A tudományos ismeretterjesztésben kifejtett tevékenysége példaértékű, "Az atomoktól a csillagokig" előadássorozat egyik szervezőjeként több száz előadást tartott nemcsak az egyetemen, de középiskolákban és különböző tudományos rendezvényeken is.

Az atomoktól a csillagokig előadássorozatban az ELTE TTK Fizikai Intézetében tevékenykedő kutatók, oktatók és vendégek beszélnek a fizika frontvonalába tartozó érdekességekről, újdonságokról, elsősorban középiskolásoknak, bemutatva azokat a lehetséges tanulmányi utakat is, amelyeket a hazai felsőoktatás nemzetközi elismertségnek örvendő egyeteme kínál az érdeklődő fiataloknak. A tavalyi év pusztán online előadásai után az „Atomcsill” ismét élő előadásokkal jelentkezik – remélhetőleg a teljes évadban. Az előadások ugyanakkor online is követhetők a galileowebcast közvetítőcsoport élő adásában.

Forrás: elte.hu