A válogató egyedek szűrik a párválasztási jelzésrendszereket

2022.09.07.
A válogató egyedek szűrik a párválasztási jelzésrendszereket
Az állatok a lehetséges partner többféle udvarlási jelzése közül képesek lehetnek kiszűrni a többinek ellentmondó elemeket.  Az ELTE Biológiai Intézet Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék kutatóinak közleménye az American Naturalist című folyóiratban jelent meg. 

Ha egy állatfaj többféle díszes bélyege együtt változik, hogyan dolgozza fel ezeket a párválasztó fél? Egy vadon élő madárpopulációban kimutatták, hogy a színezet tollazaton belüli összhangja ugyan nem képezi párválasztás tárgyát, de a többitől elütő tollazati régiókkal a jelzést vevő egyedek nem foglalkoznak.

A párszerzés sikerességén keresztül érvényesülő úgynevezett szexuális szelekció az evolúció fontos hatóereje. A párválasztás az esetek jelentős részében jelzéseken, vagyis feltűnő, változatos és költséges (például energiaigényes, kockázatos) tulajdonságok kifejeződésén alapul, mint például színeken, hangokon és szagokon. A jelzéseken alapuló párválasztást a változó környezethez történő evolúciós alkalmazkodás fontos mechanizmusának tekintik.

Zavaró tényező azonban, hogy a legtöbb faj egyszerre több feltűnő bélyeget vonultat fel.

Ezekhez a kutatók általában külön-külön közelítenek, de így nem számolnak a bélyegeket összekötő, köztük összefüggéseket okozó háttérmechanizmusokkal.

Több egymással korreláló feltűnő bélyeg akár egyetlen integrált jelzésként is működhet. A feltűnő bélyegek összefüggésrendszerét és annak dinamikáját napjainkban nagy figyelem övezi. Azzal már sokkal kevésbé foglalkoznak, hogy miként birkóznak meg a jelzést vevő egyedek a részben párhuzamos, részben ellentmondó információdömpinggel.

Az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék kutatói Török János egyetemi tanár vezetésével immár 40 éve követik a Pilisszentlászló környéki erdőkben az odúköltő énekesmadarak túlélését, szaporodását, állapotát és morfológiáját. Az adatsor nemzetközi referencia adatbázisok és kooperatív kutatások alapjául is szolgál.

A kutatások az utóbbi évtizedekben kiterjedtek a tollazat régióinak színezetére is, így világszinten is egyedülálló adatbázis jött létre.

Hegyi GergelyLaczi Miklós és munkatársaik most publikált kutatásukban a hím és tojó örvös légykapók tollazati színezetének jelzésként való működését vizsgálták. Korábbi eredményeik szerint a mindkét ivarnál ható, kölcsönös párválasztás nem egyedi tollazati régiókra, hanem a teljes tollazat összképére hat, tehát a testtájak színezete integrált jelzéseket képez. Mostani vizsgálatukban azt a kérdést tették fel, hogy mi történik ebben az összefüggési rendszerben a „kilógó” értékű bélyegekkel, amelyek nem egyeznek az összképpel.A képen két örvös légykapó hím homlokfoltja látható. A bal oldalié normálisan, a jobb oldalié viszont rendellenesen fejlődött. Ha a madár többi testtáján nincsen a színezetet módosító sérülés, akkor a „hibás” homlokfolt színezete ezekhez képest kiugró adatot jelenthet, amelyet a jelzést vevő egyedek kiszűrhetnek.

A JELZÉSRENDSZER ÖSSZHANGJA ÉS FELDOLGOZÁSA

A szerzők megkíséreltek statisztikailag megkülönböztetni háromféle szcenáriót. Az egyik szcenárió szerint a vevő egyedek nem veszik figyelembe azokat a jelzéskomponens értékeket, amelyek meghaladnak egy bizonyos tágan értelmezett eltérési küszöböt, vagyis jelzésszűrés történik. Például, ha három testtáj egységesen élénk színű, a negyedik viszont nagyon fakó (vagy fordítva), akkor az utóbbival nem törődne a vevő.

A második szcenárió szerint a vevő egyedek nem foglalkoznak a komponens bélyegek összhangjával, sőt az észlelt kilógó adatokat a jelzések állatok általi használata után (de a műszeres mérés előtt) bekövetkező degradáció okozza. Itt a fenti példában említett fakó testtáj többitől elütő színét a párba állás után, az utódnevelés alatt bekövetkezett kopás, piszkolódás okozhatta, de a testtáj a párválasztáskor még ép volt.

A harmadik szcenárió szerint pedig nincsen sem jelzésszűrés, sem degradáció. Ez utóbbi esetben maga a jelzésösszhang is párválasztás tárgya lehet, ezért utóbbit a kutatók külön is tesztelték. Például, ha a testtájak UV színezete bizonyos egyedeknél mozaikos, más egyedeknél pedig egységes, akkor az utóbbiakat a fejlődésszabályozó folyamataik láthatóan jobb működése miatt a válogató fél előnyben részesítheti, és ez látható lehet a párba állási mintázatban.

Az eredmények azt jelzik, hogy a harmadik szcenárió kizárható, és a jelzésösszhang nem is párválasztás tárgya. A tollazat ultraibolya visszaverésénél a párválasztás utáni degradáció érvényesül, a teljes fényvisszaverés (élénkség) esetében viszont mindkét ivarnál jelzésszűrés történik.

A publikáció az American Naturalist című, integratív szemléletű evolúcióbiológiai folyóiratban jelent meg, amely 1867 óta működik. Eddig csak egy olyan cikk jelent meg benne (1984-ben), amelyet kizárólagosan magyar intézményhez bejegyzett magyar szerzők írtak. Az itt ismertetett cikk a második a sorban.

A jelzésszűrés felfedezésének jelentőségét két dolog adja. Egyrészt a szűrés egymáshoz köti a több feltűnő karakterre ható szelekciót, és így alapvetően megváltoztathatja a jelzések egymással és a preferenciával való koevolúcióját. Másrészt

szűrés esetén máshogy kell végezni a párválasztásos kísérleteket is. 

Eredményeik tanúsága szerint a korreláló (együtt mozgó) kifejeződésű bélyegek szerepének vizsgálatakor egy többlépéses döntési algoritmusra lehet szükség, de az elsődleges kísérletes feladat mindenképpen az összes bélyeg egyidejű, egyirányú manipulációja. A több feltűnő bélyeget is figyelembe vevő kísérletek eddig túlnyomórészt egyenként, vagy egymástól függetlenül manipulálták a karaktereket, amihez képest tehát komoly szemlélet- és módszerváltásra van szükség. A szerzők remélik, hogy a párválasztás mechanizmusának új szemléletű vizsgálata elősegítheti a folyamat evolúciós jelentőségének jobb megértését is.


A pilisi hosszú távú jelzésevolúciós kutatásokat az NKFIH alapkutatási pályázatai támogatják (most: K124443).