Átadták az első Besenyei Ádám-díjakat a Matematikai Intézetben

2024.05.27.
Átadták az első Besenyei Ádám-díjakat a Matematikai Intézetben
„Az élet csak két dologra jó: matematikával foglalkozni és matematikát tanítani”- vallotta Siméon Denis Poisson elvét Besenyei Ádám, az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék 2022-ben fiatalon elhunyt docense.  Akik ismerték úgy emlékeznek rá, hogy hihetetlenül elkötelezett volt a matematika iránt, az egyetem iránt, a diákok iránt. Ez volt az élete. Családja díjat alapított emlékének megőrzésére, aminek kitüntetettjét minden évben az Ádám számára különösen kedves, matematikatanár szakos hallgatók közül választják ki.
 

A Besenyei Ádám-díj. Az érmét Bohoczki József készítette.

A Besenyei Ádám-díjak és az Intézet Kiváló Hallgatója címek átadására a Matematikai Intézet május 17-én rendezett tanévzáró ünnepségén került sor. Az idei évben a Besenyei Ádám-díjat két hallgató, Vas Zsuzsanna és Vaszil Levente László, az osztatlan matematikatanári szak hatodéves hallgatói vehették át, magas színvonalú oktatási tevékenységükért és az egyetemi tanulmányaik során tanúsított kiemelkedő szorgalmukért.

A díjazottak Besenyei Ádám családjával (balról-jobbra: Besenyei Balázs, Besenyeiné Sziklai Emőke, Besenyei Ferenc, Vas Zsuzsanna és Vaszil Levente László)

 

Az Intézet Kiváló Hallgatói 2024-ben:

 • Ajtai Boglárka, a matematika-kémia tanárszak ötödéves hallgatója
 • Borsik Nóra Anna, az alkalmazott matematika MSc másodéves hallgatója
 • Bosits Réka, a matematika-német tanárszak ötödéves hallgatója
 • Czett Mátyás, a matematika-fizika tanárszak negyedéves hallgatója
 • Csóti Kristóf, a biztosítási és pénzügyi matematika MSc elsőéves hallgatója
 • Espán Márton, a biztosítási és pénzügyi matematika MSc elsőéves hallgatója
 • Füredi Erik, a matematika BSc harmadéves hallgatója
 • Ficsor István Dávid, a matematika-kémia tanárszak negyedéves hallgatója
 • Gállfy Veronika, az alkalmazott matematika MSc másodéves hallgatója
 • Imre Balázs, a matematika BSc harmadéves hallgatója
 • Jánosik Áron, a matematika MSc elsőéves hallgatója
 • Kelemen Lajos, a biztosítási és pénzügyi matematika MSc elsőéves hallgatója
 • Mészáros Botond, a matematika MSc másodéves hallgatója
 • Nagy Tamás, a matematika-fizika tanárszak negyedéves hallgatója
 • Sebe Anna, a matematika-kémia tanárszak ötödéves hallgatója
 • Suerné Feczkó Ágnes, a matematika-német tanárszak negyedéves hallgatója
 • Török Tímea, a matematika-magyar tanárszak hatodéves hallgatója
 • Vas Zsuzsanna, a matematika-angol tanárszak hatodéves hallgatója
 • Várkonyi Zsombor, a matematika BSc harmadéves hallgatója

Az Intézet Kiváló Hallgatói és a díjakat átadó Simon Péter, a Matematikai Intézet Igazgatója

 

A Besenyei Ádám-díjat a Besenyei család alapította, és az első kitüntetések átadása alkalmából Ádám szülei, Besenyeiné Sziklai Emőke és Besenyei Ferenc meséltek Ádámról, a matematika és a tanítás iránti elkötelezettségéről, valamint a díj megalapításának körülményeiről.

Miért érezték fontosnak, hogy megalapítsák ezt a díjat?

- Ádámnak a matematika volt az élete. A tanítás, az egyetem, a hallgatók. A hobbija is a matematikatörténet olvasása, ilyen témájú könyvek gyűjtése volt, így komoly matematikai témájú könyvtára gyűlt össze. Ezeket az egyetemnek adtuk át, illetve az Óbudai Árpád Gimnáziumnak, ahol szintén tanított. Sok matematikus életrajzát megismerte, ebből merített egyfajta matematikai bölcsességet, amit aztán használni tudott az előadásai során. Élete végéig elkötelezetten dolgozott. 2022 májusában megpályázott egy ösztöndíjat, amit novemberben, már kórházban fekve kapott meg. Arra gondoltunk, hogy ebből a pénzből a számára oly kedves matematikatanár szakos hallgatókat támogatnánk, ezért létrehoznánk a Besenyei Ádám-díjat. Javaslatunk támogatásra és elfogadásra került az Intézet vezetése és dolgozói által, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.

Egy ilyen elhivatott embernél azt hihetjük, hogy már óvodában is a számok bűvöletében élt. Ádám mindig is matematikus akart lenni?

- Nem, ő orvosnak készült. A gimnáziumban is biológia-fizika fakultációra járt, bár az igaz, hogy rendszeresen járt matekversenyekre. Harmadik év végén a tanárnője megkérdezte, hogy miért éppen az orvosira akar menni, hiszen a matematikához is jó érzéke van. Ez volt a fordulópont az életében. Innen már nem volt kérdés, hogy ezt a pályát választja.

Ezek szerint volt egy olyan kiemelkedő pedagógus Ádám életében, aki meghatározta a szakmai útját?

- Igen, ő Németh Imréné, a Tatabányai Árpád Gimnázium matematikatanára volt. És nem csak Ádám lett matematikus a diákjai közül.

Miért éppen a tanárszakos hallgatók kaphatják meg a Besenyei Ádám-díjat?

- Ádám az utóbbi években tanárszakosokat oktatott. Amikor az alkalmazott matematikus diplomája mellé elvégezte a tanárképzést, élvezte, hogy pedagógiát, pszichológiát tanulhat. Szerette volna nem csak a matematikát, de a tanításmódszertant is mélyebben megismerni. Kíváncsi volt, hogy egy tanárnak milyen eszközei lehetnek a neveléshez. Ádám gimnázium 7. osztályától kezdve egész a doktoriig, sőt, annál idősebb korosztályig tanított. Ez volt a mindene.

Kollégái, egykori hallgatói úgy emlékeznek rá, hogy mindig nagyon odafigyelt mindenkire, órái élvezetesek voltak, érthetővé tette a bonyolult anyagot is, miközben ajtaja mindig nyitva állt mindenki előtt. Önök hogyan emlékeznek, milyen tanár volt Ádám?

- Ádám mindig észrevette, ha a hallgatóknak problémája volt, akár középiskolás, akár egyetemi diákról volt szó. Nem csak az anyagot adta le, de odafigyelt az emberekre is. Régebben több iskolában is előfordult, hogy valaki mondjuk mérnöki diplomával tanított matematikát, de később kötelezővé tették neki, hogy elvégezze a tanárképzést. Ilyenkor ezek az emberek általában a levelező szakra jelentkeztek, amit munka mellett végeztek el. Ezeket az idősebb kollégákat Ádám tanította. Nagyon büszke volt erre és azt mondta, sokat tanult tőlük. Rájuk is kimondottan odafigyelt, hiszen ő észrevette, megértette, hogy munka mellett mennyire nem könnyű egy egyetemi képzést elvégezni.

Emlékeznek esetleg, hogy mit jelentett neki, amikor a Kar Kiváló Oktatójának választották?

- Az az igazság, hogy ő nagyon szerény ember volt. Olyannyira, hogy mi csak később tudtuk meg, hogy elnyerte ezt a díjat, mert még nekünk sem dicsekedett vele. Amikor pedig másodszor is megkapta, akkor azt mondta, hogy ez nem igazságos, hogy ő kétszer kaphatja meg, hiszen sokan mások is vannak, akik megérdemelnék.

A Besenyei Ádám-díj kitüntetettjének kiválasztásában Önök is részt vettek?

- Van egy bizottság, ami a kiváló hallgatók közül választ majd, de az első két díjazottat mondhatjuk, hogy még Ádám választotta ki. Két tanárszakos fiatal, akiket Ádám olyan kiválónak tartott, hogy meghívta őket gyakorlatvezetőnek.

Van-e bármi üzenetük, amit szeretnének, ha akár a sok év múlva díjazott hallgatókhoz is eljutna?

- Eszembe jut egy üzenet, amit Ádám temetése után kaptunk egy egykori középiskolás diákjától. A diák azt írta, sosem gondolta volna, hogy matematikus lesz, de az lett, és ez Ádámnak köszönhető – emlékezik vissza Ádám Édesanyja. – Ő a legnehezebb tárgyat szerethetővé és érthetővé tette. Én ezt szeretném üzenni a tanárszakos fiataloknak, hogy ne csak a matematikát, hanem mindig az embert is nézzék, akit tanítanak.

Nagyon fontos a nyitottság. Ádám is ilyen volt – teszi hozzá Ádám Édesapja. – Empatikus volt, nyitott, mert kérdezni. Ez a legfontosabb. Nem csak a matematikával, de az élet egyéb területeivel kapcsolatban is.

 

A Besenyei Ádámmal 2020-ban, a Kar Kiváló Oktatója cím elnyerése alkalmából készített interjú

 

"Ádám volt a tanszék lelke  - kapcsolódik be a beszélgetésbe Simon Péter, a Matematikai Intézet igazgatója. -  És ezt érthetjük adminisztratív és emberi szempontból is. Nem csak kiváló oktató, de közösségszervező ember is volt. Mindig odafigyelt mindenkire, mentorálta, segítette a fiatal tanártársait is. Rövid élete teljes, kerek volt. Rengeteget kapott tőle az Intézet."

"Oktatói pályafutása kezdetétől fogva a matematikatanári szakos hallgatóknak is tanított szakmai tárgyakat az egyetemen - emlékezik róla Verhóczki László, Ádám egykori kollégája, a Geometriai Tanszék docense. - Ádám igen hamar átlátta a tanárképzésben résztvevő hallgatók specifikus gondjait. A nappali tagozatos tanárképzés kétszakos, a matematika szak mellé bármely másik szak felvehető, és az utóbbi években folyamatosan nőtt azon hallgatók aránya, akik matematika-BTK szakpárosak. A szakmai tantárgyaik mellett az előírt pedagógiai-pszichológiai tárgyakat és a tanítási gyakorlatokat is teljesíteniük kell a tanárszakos hallgatóknak. Emiatt számukra nem könnyű feladat a saját órarend összeállítása egy-egy félév kezdetén,  és a hallgatóság jelentős részének napközben még utazgatnia is kell a karok épületei között. Oktatóként Ádámnak rövid idő alatt sikerült közvetlen kapcsolatot kialakítania a tanárszakos hallgatókkal. Hozzá bármikor fordulhattak hasznos tanácsért és segítségért az ügyes-bajos gondjaikban. A tanárszakos hallgatóknak az Ádám iránt tanúsított bizalma, megérdemelt tisztelete és szeretete lehet az oka annak, hogy bár eredeti végzettsége szerint matematikus volt, mégis őket érezhette a személyéhez legközelebbinek az egyetemen oktatott hallgatóság köréből."