Átadták az Ericsson-díjat

2019.06.11.
Átadták az Ericsson-díjat
Az Ericsson Magyarország idén huszonegyedik alkalommal adta át a cég kutatás-fejlesztési igazgatósága által alapított Ericsson-díjakat.

Az elismeréssel járó 400 ezer forintos pénzjutalommal együtt a matematika vagy a fizika népszerűsítéséért, illetve a tehetségek gondozásáért. Az ELTE TTK Matematikai Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központ munkatársa, az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium tanára, Holló-Szabó Ferenc is a díjazottak között van.

A tanárokat tanítványaik, iskoláik és egyéb oktatási intézmények terjeszthették fel a díjra, a díjazás pedig az cég közoktatási partnerei, a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat bírálata, és a MATFUND Alapítvány kuratóriumának jóváhagyása alapján történt. Az elismerésben olyan tanárok részesülnek, akik áldozatos, és sokszor az iskolatermi elfoglaltságokon túl mutató munkájukkal, generációkkal szerettették meg a legtöbbünk által nehéznek gondolt természettudományokat, mert e tevékenységük pedig nagyban hozzájárul a magasan képzett szakemberek kineveléséhez, hiszen a mérnökképzés nem az egyetemek padjaiban kezdődik.

Mint az esztergomi matematika tanár méltatásában elhangzott,

Holló-Szabó Ferenc önzetlen lelkesedéssel és mély tisztelettel él a matematika szépségei iránt.

Pillanatok alatt elvarázsolja hallgatóságát, diákjait a legegyszerűbb anyagokból készített matematikai eszközök csodáival.

Végtelen sok ötletéből teremt eltökélt kitartással valóságot. Meggyőződése, hogy a diákoknak kedvet kell csinálni a matematika tanulásához. Így a tanítási órákon egyéni látásmódjával, derűs stílusával a matematikában kevésbé ügyes gyerekekhez is közel kerül.

Elkötelezett megalapítója és vezetője az ELTE TTK épületében található Magyar Matematikai Múzeumnak (a MaMának).

Évente számos matematikát, MaMá-t népszerűsítő foglalkozást, előadást tart Kárpát-medence különböző iskoláiban, tanártovábbképzéseken és a nagyközönségnek. Tehetséggondozó táborok aktív résztvevője, a 125 éves KöMaL lelkes népszerűsítője.

Tanítványai rendszeres résztvevői a különböző tanulmányi versenyeknek, ahol eredményesen szerepelnek. Többször volt előadó a matematika tanárok Rátz László Vándorgyűlésén, a Varga Tamás Napokon és a KöMaL Ifjúsági Ankéton. A Múzeumok éjszakája és a Kutatók Éjszakája programok szervezője. Sokirányú és sokrétű matematikát népszerűsítő tevékenységének méltó elismerése a díj, de a leírt szavaknál talán még többet mond az, ahogy diákjai mesélnek róla, valamint ő maga a tanításról:

Forrás