Az arany markában - Verespatak története pályázat

2022.05.30.
Az arany markában - Verespatak története pályázat
A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapítvány több éve támogat, illetve szervez olyan konferenciákat, amelyek célja, hogy a magyarság történelmének jelentős helyszíneihez, személyeihez, eseményeihez kapcsolódóan lehetőséget biztosítson a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára kutatói készségeik fejlesztéséhez. E konferenciáknak az egyéni kapcsolatépítés elősegítése mellett kiemelt célja a Kárpát-medence tudományos kapcsolatrendszerének szorosabbra fűzése is.

A pályázónak az alábbi témakörök közül egyet kell kiválasztania, és először annak rövid összefoglalóját (kutatási terv) kell beküldenie, amelynek a szakmai zsűri által történő pozitív elbírálása esetén felkérést kap arra, hogy munkáját tanulmány formájában is kidolgozza. Ezt követően a zsűri döntése alapján legjobbnak ítélt tanulmányok szerzőinek lehetőségük lesz, hogy munkájukat a lakiteleki Népfőiskolán megrendezésre kerülő konferencián tudományos előadás formájában is bemutassák.

Választható természettudományos témakörök:

 • Az Erdélyi-középhegység geográfiája
 • Profit kontra örökségvédelem. Kísérletek a verespataki aranybányászat feltámasztására a 21. században
 • Egy elrettentő példa: a tiszai cianidszennyezés

A pályázat díjazása:

 • 1. helyezett – 250.000 Ft pénzjutalom
 • 2. helyezett – 150.000 Ft pénzjutalom
 • 3. helyezett – 50.000 Ft pénzjutalom

Formai követelmények

Összefoglaló és pályamunka:

 • A fedőlapon szerepeltetni kell a következő információkat: pályázó neve, felsőoktatási intézménye, a dolgozat címe, választott témakör.
 • Az összefoglaló terjedelme 2000-4000, a tanulmány 15000-25000 karakter.
 • Formai követelmények: Times New Roman betűtípus; 12-es betűméret; 1,5-es sorköz; 2,5 cm margó.
 • A pályamunkának tudományos apparátussal (lábjegyzetek, hivatkozások, irodalomjegyzék) kell rendelkeznie.

Konferencia előadás:

 • Maximum 20 perces, élőszóban megtartott (nem felolvasott), prezentációval kísért előadás.
A konferencia résztvevőit a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány meghívja egy verespataki kirándulásra. A konferencia résztvevői számára a lakiteleki Népfőiskola szállást és teljes ellátást biztosít.
A tervezett tanulmány tartalmi összefoglalójának beküldési határideje: 2022. július 10.

 

További választható témák és a pályázat részletei