Az Egyetemi Kiválósági Alap által támogatott természettudományos kutatások

2022.11.23.
Az Egyetemi Kiválósági Alap által támogatott természettudományos kutatások
Az ELTE vezetése és szenátusa 2022-ben hozta létre az Egyetemi Kiválósági Alapot (EKA). A második körben, szeptember 30-ig beérkezett pályázatokat az EKA Operatív Bizottsága elbírálta. A hét kategória nyerteseit összesen 293 millió forinttal támogatja az Egyetem.

A legnagyobb pénzügyi súlyú harmadik kategóriában három új kutatócsoport támogatásáról döntött a grémium, három éves munkájukat közel 165 millió forinttal segítik. A pályázat célja fiatal oktatók/kutatók (PhD fokozatszerzés éve + max. 8 év) esetében felkészülés a Lendület illetve az ERC starting/consolidator grant pályázat beadására. A támogatás elnyerésének feltétele, hogy az ELTE alkalmazásában álló oktató/kutató vállalja, hogy a támogatási intervallum végéig beadja a fent nevezett pályázatok egyikét.

Az EKA támogatásából alakuló új kutatócsoportok a TTK-n:

  • Micsonai András adjunktus (TTK): ELTE Funkcionális Nukleinsav-motívumok Kutatócsoport / ELTE Functional Nucleic Acid Motifs Research Group

A fehérjék központi szerepet játszanak az élő szervezet szinte összes folyamatában, kifejeződésüket és expressziós szintjüket erősen befolyásolják a nukleinsavak szerkezeti szintjén kódolt szabályzó mechanizmusok. A háttérben álló nukleinsav-struktúrák egyik fontos csoportját a lokális másodlagos szerkezeti motívumok alkotják, amelyek autonóm módon nyerik el szerkezetüket, és funkcionális motívumként játszanak szerepet. A kutatók célja később szabadon hozzáférhető adatbázist létrehozni a nukleinsav-motívumok szabványosított mérési körülmények között mért, jó minőségű cirkuláris dikroizmus (CD) spektrumaiból, ami hiánypótló ezen a területen. Cél továbbá olyan szerkezetbecslési módszer kidolgozása, amely lehetővé teszi ismeretlen szerkezetű nukleinsav-motívumok szerkezetének vizsgálatát.

  • Takáts Szabolcs adjunktus (TTK): ELTE Szekréciós Autofágia Kutatócsoport / ELTE Secretory Autophagy Research Group

A szekréciós autofágia (SA) kevéssé ismert folyamat, amelynek fontos szerepe lehet a szövetek közötti kommunikációban és a tumorképződésben. A kutatók ecetmuslicában létrehozzák az első in vivo rendszert, amelyben a SA genetikai szabályozása és élettani funkciója tanulmányozható. TurboID biotin ligázzal végzett közelségjelölést használva számos új, SA-val ürülő fehérjét fognak azonosítani, és feltérképezik, hogy ezek mely szövetek között szállítódnak. Így fényt derítenek a szövetek közötti kommunikációs hálózat egy új rétegére. Megvizsgálják azt is, mely fehérjék vesznek részt a szekréciós autofágia sejten belüli szabályozásában. Végül megvizsgálják a SA-val ürülő fehérjék hatását a tumornövekedésre is.

A kiemelkedő tudományos publikációkat érintő kiírásban a 2022-ben vagy 2021-ben D1 és bizonyos tudományterületeken Q1 presztízsű folyóiratban megjelent vagy közlésre elfogadott tudományos publikáció szerzőjét támogatja az Alap. A Bizottság a rendelkezésre álló források elosztásakor azt a döntést hozta, hogy az őszi bírálati körben díjazottanként legfeljebb 500 eFt-ot tud megítélni, így összesen 130 szerzőt és 168 kimagasló tanulmányt támogatott 51,5 millió Ft-tal. Nyerteslista.

A második kategóriában a Horizon Europe (HE) vagy más közvetlen Európai Uniós forrásra ELTE megvalósítási helyszínnel pályázatot benyújtó olyan ELTE alkalmazottak kiválóságát ismerte el az EKA, akiknek pályázata nyer vagy bejut a bírálati folyamat 2. körébe. Az Európai uniós pályázatok beadásának honorálásaként 7 pályázó kapott 1 milliós támogatást. Nyerteslista.

A negyedik kategória külföldi oktató/kutató alkalmazását teszi lehetővé, az Egyetemi Kiválósi Alap támogatásából Xinglong Dong érkezhet két évre a Természettudományi Kar Analitikai Kémiai Tanszékére.

Az innovációs célú felhasználási keretben olyan projekteket támogatnak, amelyek hozzájárulnak a kutatási eredmények és a hasznosítható produktum közötti „gap” áthidalásához, a találmányok vagy más szellemi alkotások hasznosíthatóságához. A Természettudományi Karról Dosztányi Zsuzsanna pályázott sikerrel.

Az EKA-ról szóló rektori utasítás a 2022. év tapasztalatai alapján felülvizsgálatra kerül 2023 elején, ezért a szeptember 30-i határidő után legközelebb a felülvizsgált rektori utasítás megjelenése után, az abban foglaltak szerint lehet majd pályázni.


A nyertesek teljes listája itt elérhető.
Bővebben az EKA-ról itt olvashat.
Forrás: elte.hu