Az "ELTE ígéretes kutatója" pályázat

2022.06.08.
Az
A Tudományos Tanács a hagyományos kiírás mellett az open science egyetemi képviselőit különdíjjal várja. Jelentkezés: 2022. szeptember 11-ig.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa mint az Egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakításáért és megvalósításáért felelős testület különösen fontosnak tartja az Egyetem keretei között működő tudományos tevékenység ösztönzését, a fiatal kutatók támogatását és a kiemelkedő tudományos teljesítmény lehetőség szerinti díjazását. A fenti célok mentén a Tanács pályázatot ír ki „Az ELTE ígéretes kutatója” elismerés és a vele járó pénzjutalom elnyerésére olyan kutatók számára, akik az MTA „Lendület”- és ERC-nyertes ELTE-s kutatók mellett példaképként állíthatók, és az Egyetem jövőjét testesítik meg.

„Az ELTE ígéretes kutatója” kiírás mellett a Tanács a „Kinyitjuk a tudományt – az ELTE ígéretes kutatója” különdíj-pályázatot is újra meghirdeti. Az „open science”, azaz nyílt tudomány fogalmát csak néhány évvel ezelőtt kezdte használni a nemzetközi tudományos közösség, mára azonban a tudományos fejlődés, a kutatók közötti együttműködés és a tudásmegosztás egyik legfontosabb útja lett. A nyílt tudomány az együttműködésen alapuló kutatási folyamatokat és az eredmények közzétételének új megközelítését jelenti digitális technológiák és modern, együttműködést támogató eszközök segítségével. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hisz abban, hogy a nyílt tudomány olyan folyamat, amely előnyös a kutatók, az egyetemek, a kutatóintézetek, az ipari szereplők és az egész társadalom számára is, ezért a többszereplős, együttműködésen alapuló kutatások kialakítását és folytatását támogatja. 

A Tudományos Tanács mindkét esetben olyan kutatási eredményeket ismer el, amelyek a pályázó személyhez köthetők, és túlnyomórészt az ELTE-n születtek. Előnyt élveznek a nemzetközi és/vagy nyílt hozzáféréssel megjelenő publikációk. Nem csupán lezárt kutatásokat díjaznak, sőt, előnyt élveznek azok, amelyek ígéretesek a jövő szempontjából is.

A pályázatokon az Eötvös Loránd Tudományegyetem, illetve az egyetemen működő akadémiai kutatócsoportok alkalmazásában álló, PhD-fokozattal rendelkező oktatók és kutatók vehetnek részt, akik 2022. december 31-ig nem töltik be negyvenedik életévüket, nem nyertek korábban Lendület-támogatást a Magyar Tudományos Akadémiától vagy az ERC valamely egyéni pályázatán, és nem részesültek még „Az ELTE ígéretes kutatója”  vagy a "Kinyitjuk a tudományt – az ELTE ígéretes kutatója" elismerésben.

A pályázatok leadási határideje: 2022. szeptember 11.

A pályázatok benyújtási módja: elektronikusan a tudomanypolitika@rk.elte.hu e-mail címen

"Az ELTE ígéretes kutatója" – pályázati kiírás
"Kinyitjuk a tudományt – az ELTE ígéretes kutatója" – pályázati kiírás