Az ELTE két matematikusa kapta a Gács András-díjat

2022.10.10.
Az ELTE két matematikusa kapta a Gács András-díjat
Bérczi Kristóf, az ELTE TTK Matematikai Intézet Operációkutatási Tanszék adjunktusa, valamint Frenkel Péter, az ELTE Algebra és Számelmélet Tanszék habilitált docense kapta a Gács András-díjat a matematika egyetemi oktatásban nyújtott kiváló teljesítményükért.

A Gács András-díjat a hagyományok szerint az ELTE Egyetem téri dísztermében, az Aula Magnában vehették át a díjazottak 2022. október 5-én a Matematikus hangverseny keretében. Tavaly az ünnepélyes eseményre a járvány miatt nem kerülhetett sor, emiatt a tavalyi és a friss díjazottakat most egyszerre köszöntötték. 

A kuratórium idén ismét két oktatót is méltónak ítélt a díjra: Bérczi Kristófot, az ELTE TTK Matematikai Intézet Operációkutatási Tanszékének adjunktusát, valamint Frenkel Pétert, az ELTE Algebra és Számelmélet Tanszékének habilitált docensét.

Bérczi Kristóf az ELTE TTK-n szerzett matematikusi diplomát, majd 2013-ban ugyanitt PhD fokozatot szerzett. Oktatási tevékenységet már 2007 óta folytat a Matematikai Intézet Operációkutatási Tanszékén. A szakmai kuratórium külön értékelte az oktatásban vállalt szerteágazó aktivitását, kiemelve, hogy a fokozatszerzés (Bsc, Msc, doktori képzés) valamennyi szintjén oktat, emellett nélkülözhetetlen szerepet vállal a Matematikai Intézet Nemzetközi Nyári Iskolájának, az angol nyelvű kurzusok megszervezésében. Bérczi Kristóf kutatói eredményei is kiemelkedők, negyvennél több dolgozata, közel 200 hazai és nemzetközi hivatkozása mutatja szakmai kiválósógát. Bérczi eddigi munkásságát már több díjjal is elismerték, így a Bolyai ösztöndíjjal, ÚNKP ösztöndíjjal, témavezetőként OTKA és DAAD pályázatokkal. Nagy siker, hogy egy pályázatnak köszönhetően a következő öt évben saját kutatócsoportot vezethet matroidelmélet témában. Érdekesség, hogy a Gács András-díjat tavaly éppen Bérczi Kristóf felesége, Bérczi-Kovács Erika, az ELTE TTK Operációkutatási Tanszékének adjunktusa nyerte el.         

Frenkel Péter 2011 óta dolgozik az ELTE Algebra és Számelmélet Tanszékén, 2020 óta docensként. Korábban részt vett a BMGE és a Genfi Egyetem oktatói munkájában is. Frenkel Péter a Bolyai János Matematikai Társulat választmányi tagja, Gyakori résztvevője tudományos minősítő eljárásoknak bírálóként és bizottsági tagként, széleskörű matematikai ismereteinek köszönhetően a matematika több ágában is. 1999-tol a Kürschák József Tanulóverseny Versenybizottságának tagja. A matematikai diákolimpiai csapat felkészítésének évek óta aktív résztvevője, 2020 óta vezetője is. A szakmai kuratórium a kimagasló színvonalú  oktatási tevékenysége mellett nagyra értékelte a matematikai közéletben jellemző, példamutatóan aktív bevonódását is.    

A Gács András-díjat 2017-ben a család alapította azzal a céllal, hogy az egyetemi matematikaoktatásban kiemelkedő, sok diákot motiváló fiatal matematikus oktatókat jutalmazzák. A díj névadója Gács András (1969-2009) matematikus, aki kutatási eredményei mellett sokoldalúságával, nyitottságával és humorával hatott inspirálóan a diákokra.

A díjazott matematikusok a díszoklevél és a maguk által választhatott játékos tárgyjutalom mellett a hazai egyetemi élet díjazásai között kiemelkedő mértékűnek számító 150-150 ezer forintos díjazásban és egy különleges műtárgy elismerésben is részesülnek. A díj elbűvölő, összetett, megfejthetetlen formája jelképezi, hogy a szellemi teljesítmény és a személyes varázs, a tudományos eredmények és a fiatal kollégák iránti felelősségérzet, vagyis a tehetség, a szorgalom és a szüntelen kíváncsiság nem választhatók el egymástól.

A Gács András-díjat elnyert matematikusok

2018.

  • Röst Gergely, a szegedi SZTE TTIK Bolyai Intézet Matematikai Tanszékcsoport Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék adjunktusa,
  • Zábrádi Gergely, az ELTE TTK Matematikai Intézet, Algebra és Számelmélet tanszékének adjunktusa vehette át.

2019.

  • Elekes Márton, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatója, az ELTE Matematika Doktori Iskola oktatója kapta az elismerést.  

2020.

  • Bérczi-Kovács Erika, az ELTE TTK Operációkutatási Tanszékének adjunktusa
  • Szeszlér Dávid, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Számítástechnikai és Információelméleti Tanszékének docense

2021.

  • Besenyei Ádám, ELTE TTK Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék docense
  • Nyul Gábor, Debreceni Egyetem Algebra és Számelmélet Tanszékének adjunktusa

2022.

  • Bérczi Kristóf, az ELTE TTK Matematikai Intézet Operációkutatási Tanszékének adjunktusa
  • Frenkel Péter, az ELTE Algebra és Számelmélet Tanszékének habilitált docense

 


Borítókép: Gács András-díj. A díj talapzata egy euklideszi objektum, egy téglatest. Ehhez kapcsolódik mozgékony, rugalmas rögzítettséggel a díj, amelynek formai ihletője egy véges projektív sík, a híres Fano-sík egy modellje, mely Gács András kutatási területéhez, a véges geometriához kötődik.