Az Ezerarcú fehérjék

2018.12.01.
Az Ezerarcú fehérjék
A 10. Jubileumi MedinProt konferencia keretében november 10-én mutatták be az „Ezerarcú fehérjék” című könyvet. A nagylélegzetű, 26 módszertant és 18 fehérjecsaládot példaként bemutató ezeroldalas szakkönyv csaknem 100 szerző munkáját foglalja magában.

Fehérjék ezreinek működése teszi a sejteket elő rendszerré: „személyre szabják” a kémiai reakciókat, működtetik a sejtek energiagyárait, elvégzik az örökítés kényes feladatát, motorokként „áruszállítást” végeznek, de a kommunikációs, szabályozó rendszerek legfontosabb komponensei is rendre fehérjék. Mindezek megismerésével, a sok szakterület módszertanának összekapcsolásával

a Protein Science tudományterület foglalkozik, melynek az első magyar nyelvű szakmai összefoglalója a könyv.

E nagylélegzetű, 26 módszertani és 16 fehérjecsaládot példaként bemutató fejezetből álló, ezeroldalas szakkönyv több, 97 szerző munkáját foglalja magában. A szerteágazó tématerületeket a három szerkesztő az orvos, a biológus és a kémikus, három különböző irányból megközelítve igyekezett koherens egységbe rendezni. Egy közös cél vezérelte munkájukat: a fehérjék mibenlétének jobb és mélyebb megértése.

A szerkesztők: Nyitray László, Perczel András, Buday László professzorok

Buday László, egyetemi tanár, az MTA tagja, orvos, a sejtek működésének szabályozását meghatározó fehérjéket, enzimeket kutatja. Az általa alkalmazott módszerek a röntgenkrisztallográfiától a génhiányos egérmodellekig széles skálát ölelnek fel. Tudományos eredményei – ha apró lépésekkel is – de közelebb viszik az orvostudományt olyan betegségek gyógyításához, mint a rák vagy a cukorbetegség.

Nyitray László, egyetemi tanár, biológus, a fehérjék szerkezete és funkciói közötti összefüggések feltárásán dolgozik. Korábban a motorfehérjék titkait kutatta, ma elsősorban a fehérjék közötti kölcsönhatásokat és a fehérjeszabályozás különböző módozatait tanulmányozza a biokémia, a sejtbiológia, a géntechnológia, a bioinformatika és a szerkezeti biológia változatos eszköztárával.

Perczel Anrdás, egyetemi tanár az MTA tagja, kémikus, a fehérjék biológiai szerepének és atomi szintű térszerkezetének megértése áll érdeklődése homlokterében. A „hogy is néz ki” kérdésre keres válaszokat, a modern diffrakciós, spektroszkópiai és molekula modellezési módszerek együttes alkalmazásával, a fehérjék oldat és szilárdfázisú, egyedi és aggregált formáinak vizsgálatán keresztül.

Kinek szánjuk ezt a szakkönyvet? Mindenkinek, aki tudományos igénnyel fordul a fehérjékhez, legyen bár biológus, kémikus vagy orvostanhallgató, doktorandusz, posztdoktor, kezdő vagy érett kutató. Célunk, hogy felhasználják a fehérjék vizsgálatáról itt megszerzett ismereteket, tudásukat továbbadják, s ezáltal a szerzőkkel és a szerkesztőkkel együtt hozzájáruljanak a fehérjetudományok szélesebb körben történő terjesztéséhez.

Meggyőződésünk, hogy a jövő nemzedékének nagy szüksége lesz a fehérjékkel kapcsolatos tudományos ismeretekre, hiszen

a fehérje-biotechnológia súlya folyamatosan nő a gyógyszeriparban, a zöld-, és polimerkémiában, az élelmiszeriparban és az egészségtudományok területén.

Higgyen a szerzőknek és szerkesztőknek: ez a jövő tudománya, igazi innováció rejlik benne!

MedInProt 10

MedInProt 10

0

/

0

0

/

0