Az OTKA Fiatal Kutatói és a Posztdoktori Kiválósági Program idei nyertesei

2020.08.28.
Az OTKA Fiatal Kutatói és a Posztdoktori Kiválósági Program idei nyertesei
Az ELTE Természettudományi Karán az OTKA Fiatal Kutatói Kiválósági Program keretében 6 kutatónk összesen közel 203 millió forint értékben alapíthat kutatócsoportot Egyetemünkön. Ezenkívül a Posztdoktori Kiválósági Program finanszírozásában 3 kollégánk közel 76 millió forint értékben kapott támogatást.

A 12 évnél nem régebbi tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást. A célzottan fiatal, önálló kutatói pályájuk kezdetén álló kutatóknak meghirdetett témapályázat keretében idén 99 új projekt indulhat összesen 3,3 milliárd forintos támogatással.

Az "OTKA" fiatal kutatói kiválósági program idei nyertesei Karunkon:

  1. Herein Mátyás: Éghajlatváltozás hatása a Föld konvektív áramlási rendszereire
  2. Mohr Emőke: Karni (késő-triász) klimatikus és őskörnyezeti változások nyomai dunántúli-középhegységi szelvényekben biosztratigráfiai, paleoökológiai és geokémiai vizsgálatok alapján 
  3. Pinke Zsolt: Egy klímaadaptív földhasználati rendszer megvalósítása az Alföld egykori vizes élőhelyein 
  4. Szidarovszky Tamás: Molekulák erős külső terekben
  5. Tolnai Gergely László: Kis feszült gyűrűs molekulák szintézise gyógyszerkémiai alkalmazásra
  6. Vesztergom Soma: A dolgok pozitív oldala: Nagy hatékonyságú katalizátorok anódos vízbontáshoz

Az "OTKA" posztdoktori kiválósági program 

Az „OTKA” posztdoktori kiválósági program idei pályázati eljárásában a már tudományos fokozattal rendelkező, de a kutatói pályáját most kezdő 64 kutató nyert három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító támogatást, összesen 1,59 milliárd forint keretösszegből.

Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket.

Az "OTKA" posztdoktori kiválósági program idei nyertesei Karunkon: 

  1. Csizmadia Tamás: Az ubiquitin szerepe a szekréciós granulumok krinofágia általi lebontásása során Drosophilában  
  2. Konok Veronika: A digitális eszközhasználat rövid- és hosszútávú hatásai óvodáskorú gyerekeknél  
  3. Micsonai András: Fehérjék térszerkezeti modelljének építése kísérletes, kiroptikai spektroszkópiai adatok alapján  

 

Forrás: NKFIH