Beiratkozás első éveseknek

2018.07.30.
Beiratkozás első éveseknek

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR beiratkozási időpontjai

A sikeres felvételivel Ön még nem válik automatikusan Egyetemünk polgárává, a hallgatói jogviszony az első beiratkozással jön létre. Képzése történhet magyar állami ösztöndíjjal, magyar állami részösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzésében, ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatot hallgatói nyilatkozatot is a beiratkozáskor kell aláírni.

Egyetemünkön az elsőévesek személyes beiratkozása a Neptunban történt elektronikus beiratkozást követőenkaronként történik, amelyben a tanulmányi hivatalok és a hallgatói önkormányzatok munkatársai segédkeznek.A beiratkozást a félév megkezdését követő egy hónapon belül, de legkésőbb október 14-ig, illetve március 14-ig visszavonhatja, vagy a beiratkozást követően ugyanezen időpontokig kérheti a tanulmányai szüneteltetését. Ha a beiratkozást vagy a bejelentkezést követően a hallgató ezen időpontokig nem kéri tanulmányainak szünetelését, illetve nem szünteti meg a jogviszonyát, az adott félév aktív félévnek minősül és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásából következő vagy a képzési szerződésben foglalt kötelezettségeket keletkeztet a tanulmányi kötelezettségei teljesítésére tekintet nélkül.

A 2016/2017-es tanév tavaszi félévtől kezdődően a tanulmányi rendszerben elektronikusan kell nyilatkoznia a félév megkezdéséről (regisztráció) vagy passziválásról. A kurzusfelvétel az Egyetemen működő tanulmányi rendszer webes felületén, a Neptunban történik. Ahhoz, hogy a tanulmányaihoz szükséges összes kurzust teljesítse, érdemes végignéznie az Önre vonatkozó képzés mintatantervét, amelyet itt talál meg.

A személyes beiratkozásra kért okmányok és dokumentumok nem azonosak minden karon, ezért mindenképpen tájékozódjon az illetékes kar beiratkozási követelményeiről! A beiratkozásra minden, az adott kar által előírt dokumentumokt magával kell vinnie, amennyiben ezt elmulasztja, nem tud beiratkozni.

A beiratkozási lap két példánya (amelyen szerepel az állami ösztöndíjas képzésben való részvétel feltételinek vállalásáról szóló nyilatkozat, amennyiben állami ösztöndíjas képzésre nyert felvételt), az adatkezelési nyilatkozat, az állami támogatásban felhasznált félévekről szóló nyilatkozat, valamint az Alumni-tagsággal kapcsolatos szándéknyilatkozat a Neptunból egyetlen gombnyomással kerül kinyomtatásra. Ezen papírok mindegyikét ki kell töltenie, alá kell írnia, és a beiratkozásra magával kell vinnie.

Amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, az állami ösztöndíjas képzésben való részvétel feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozat helyett ún. képzési szerződést kell kötnie az Egyetemmel, amelyet a beiratkozáskor kap kézhez.

KÉPZÉSI FORMA

SZAK

IDŐPONTOK

TANULMÁNYI ELŐADÓ

SZOBASZÁM

HELYSZÍN

alapképzés

Biológia

2018. aug. 28-szept. 4.

Szabóné Csomós Judit

1.79

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány, 1/A

Fizika

2018. augusztus 29-30.

Balla Melinda

1.80

Földrajz

2018. augusztus 29-30.

Právicz Dóra

1.82

Földtudomány

2018. augusztus 28-30.

Varga Máté

1.81

Kémia

2018. augusztus 28-29.

Illés Bernadett

1.79

Környezettan

2018. augusztus 28.

Nagypál Emma

1.78

Matematika

2018. augusztus 28.

Balla Melinda, Právicz Dóra

1.80 és 1.82

A személyre szóló beiratkozási időpontot a felvételt követően minden hallgatónak névre szóló NEPTUN üzenetben küldjük el, így a megadott beiratkozási időpontok csak tájékoztató jellegűek. Pótbeiratkozásra nem tudunk időpontot biztosítani. Akadályoztatása esetén meghatalmazott is eljárhat Ön helyett a beiratkozáson, amennyiben a letölthető nyomtatványt szabályosan kitöltötte.

Az első éves hallgatók ünnepélyes eskütétele 2018. szeptember 6-án 14 órakor lesz a Gömb aulában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A). Az eskütételen az alkalomnak megfelelő öltözetben szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük.

Részletes beiratkozási információk alapképzésre felvett hallgatóknak

KÉPZÉSI FORMA

SZAK

IDŐPONT

TANULMÁNYI ELŐADÓ

SZOBASZÁM

HELYSZÍN

Mesterképzés

Alkalmazott matematikus

2018. augusztus 30., 13:00-15:00

Nagypál Emma

1.78

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Anyagtudomány

2018. augusztus 30., 13:00-15:00

Illés Bernadett

1.79

Biológus (angol és magyar)*

2018. augusztus 29-30.*

Nagypál Emma

1.78

Biotechnológia

2018. augusztus 28., 13:00-15:00

Nagypál Emma

1.78

Biztosítási és pénzügyi matematika

2018. augusztus 31., 9:00-11:00

Balla Melinda

1.80

Csillagász

2018. augusztus 30., 13:00-15:00

Varga Máté

1.81

Fizikus (angol és magyar)

2018. augusztus 30., 13:00-15:00

Balla Melinda

1.80

Geofizikus

2018. augusztus 30., 13:00-15:00

Varga Máté

1.81

Geográfus

2018. augusztus 31., 9:00-11:00

Právicz Dóra

1.82,

Geológus

2018. augusztus 30., 9:00-11:00

Illés Bernadett

1.79

Környezettudomány

2018. augusztus 28., 13:00-15:00

Nagypál Emma

1.78

Matematikus

2018. augusztus 31., 9:00-11:00

Nagypál Emma

1.78

Meteorológus

2018. augusztus 31., 9:00-11:00

Právicz Dóra

1.82

Vegyész

2018. augusztus 30., 13:00-15:00

Illés Bernadett

1.79

*A biológus mesterképzésre felvettek személyre szóló beiratkozási időpontját a felvételt követően névre szóló NEPTUN üzenetben küldjük el, így esetükben a megadott beiratkozási időpontok csak tájékoztató jellegűek, megjelenniük a NEPTUN üzenetben megadott időpontban kell.

Pótbeiratkozásra nem tudunk időpontot biztosítani. Akadályoztatása esetén meghatalmazott is eljárhat Ön helyett a beiratkozáson, amennyiben a letölthető nyomtatványt szabályosan kitöltötte. 

Az első éves hallgatók ünnepélyes eskütétele 2018. szeptember 6-án 14 órakor lesz a Gömb aulában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A). Az eskütételen az alkalomnak megfelelő öltözetben szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük.

Részletes beiratkozási információk mesterképzésre felvett hallgatóknak

Részletes beiratkozási információk osztatlan tanárképzésre felvett hallgatóknak

Részletes beiratkozási információk rövid ciklusú tanári mesterképzésre felvett hallgatóknak

Kritériumdolgozatok írásának beosztása