Biológiai gyógyszerek előállítása, jellemzése

2019.11.04.
Biológiai gyógyszerek előállítása, jellemzése
A Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészeti Intézetének és az ELTE Kémiai Intézetének közös szervezésében kétnapos tanfolyamot szervezünk „Biológiai gyógyszerek előállítása, jellemzése” címmel.

Az őszi iskola célkitűzése olyan újszerű, intenzív kurzus megvalósítása, amely jelentősen hozzájárulhat a biológiai gyógyszerek kutatásával, vizsgálatával foglalkozó kutatók ismereteinek bővítéséhez, új lehetőségek, gyakorlati alkalmazások megismeréséhez. A kurzus segíti a fehérjetudományok területén fontos biotechnológiai, analitikai, valamint szerkezetkutatási módszerek szélesebb körben való megismerését.

Ezen túlmenően fontos cél a résztvevő kutatók közötti kapcsolatépítés, új tudományos együttműködések kialakítása is.

A kurzusra elsősorban olyan fiatal kutatók, PhD hallgatók és posztdoktori kutatók jelentkezését várjuk, akik munkájuk során az itt szerzett tapasztalataikat hasznosítani tudják, és/vagy a jövőben ilyen irányú kutatómunkát terveznek.

Időpont

2019.11. 21-22.
helyszíne: SE Gyógyszerésztudományi Kar

Jelentkezés

Az adatlap visszaküldésével a ludanyi.krisztina@pharma.semmelweis-univ.hu vagy a sch@chem.elte.hu e-mail címre

Program      

2019. november 21. csütörtök

 • Regisztráció 7:30-8:00
 • 8:00-8:05 Megnyitó - Prof. Antal István és Prof. Perczel András
 • 8:05-8:45 Bevezetés a biológiai gyógyszerek világába: kurzus célja, alapfogalmak -  Előadó: Dr. Ludányi Krisztina, SE Gyógyszerészeti Intézet
 • 8:45-10:15 Terápiás fehérjék szerkezeti karakterizálása: tömegspektrometria a bioszimilárisok fejlesztésében - Előadó: Dr. Háda Viktor, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt. Biotechnológiai Analitikai Osztály
 • 10:15-10:25 Kávészünet
 • 10:25-11:55 A biológiai gyógyszerek jelentősége a terápiában - Előadó: Prof. Szökő Éva, Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet
 • 11:55-12:40 Büfé ebéd
 • 12:40-14:00 Fehérjék szerkezetvizsgálatának lehetőségei NMR spektroszkópiával - Előadó: Dr. Timári István, Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék
 • 14:00-15:30 Biológiai gyógyszerek engedélyezésének szabályozása az Európai Unióban - Előadó: Kőszeginé Dr. Szalai Hilda, Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
 • 15:30-15:40 Kávészünet
 • 15:40-17:30 Fehérjék szerkezetének és kölcsönhatásainak vizsgálata optikai spektroszkópiai és egyéb módszerekkel - Előadó: Dr. Kardos József, ELTE Biológiai Intézet

2019. november 22. péntek

 • 8:10-9:40 Molekuláris módszerek alkalmazása a mikrobiológiában - Előadó: Erdősi Tímea, Nemzeti Népegészségügyi Központ
 • 9:40-11:10 Fehérje biomarkerek azonosítása és validálása tömegspektrometriás módszerekkel - Előadó: Dr. Csősz Éva, Debreceni Egyetem, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
 • 10:10-10:20 Kávészünet
 • 11:20-12:50 Biológiai gyógyszerek formulálásának szempontjai - Előadó: Prof. Antal István, Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészeti Intézet
 • 12:50-13:20 Büfé ebéd
 • 13:20-14:50 Oltóanyaggyártás elmélete és gyakorlata - Csetriné Hári Zsuzsanna, GSK Biologicals Kft.
 • 14:50-15:35 A tömegspektrometria klinikai, diagnosztikai és szerkezetkutatási alkalmazásai - Előadó: Dr. Schlosser Gitta, ELTE Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék
A kurzus az FSA „Struktúraváltás a makromolekuláris és biológiai gyógyszerek oktatásában és kutatásában”, valamint a MedInProt 2.0 -HunProtExc pályázat keretében (2018-1.2.1-NKP-2018-00005 számú, Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott projekt) valósul meg.