Büszkeségeink 2018

2019.05.01.
Büszkeségeink 2018

Március

Németh István, szombathelyi ügyekért felelős koordinációs rektorhelyettes a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől „a régió gazdasági növekedését, valamint a kis- és középvállalkozások humánerőforrás-fejlesztését rugalmas és előremutató képzési rendszerek kidolgozásával segítő munkája elismeréseként”.

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter díjakat és szakmai elismeréseket adott át 2018. március 23-án, a Meteorológiai Világszervezet világnapján. Az idei világnapon Scheinzl Guidó-díjat vehetett át Tasnádi Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Meteorológiai Tanszék egyetemi tanára. Miniszteri Elismerő Oklevélben Breuer Hajnalka, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Meteorológiai Tanszék adjunktusa részesült.

Március 22-én tartották meg a Scindikátor országos tudománykommunikációs verseny döntőjét. Az eseményen 12 döntős közül választották ki a legtehetségesebbeket. Az Év Scindikátora címet és a közöségdíjat is Kincses Dániel (ELTE TTK Fizika Doktori Iskola) nyerte el Részecskegyorsítókkal az ősanyag nyomában című prezentációjával. A második helyet Mihály Enikő (ELTE TTK, földrajz-természetföldrajz) szerezte meg A fa mint természetes adathordozó című, az időjárás-változás fákra gyakorolt hatását bemutató előadásával. Természettudományos kísérletekkel a krónikus betegek gyógyulásáért című, a beteg gyerekek terápiás célú oktatásának kérdéseivel foglalkozó munkájával Kiss Tamás (ELTE TTK Biológia-kémia tanári MA) vívta ki a harmadik díjat.

Április

Tudományos Diákköri Érmet kapott Székely Balázs, a Földrajz- és Földtudományi Intézet egyetemi docense (Geofizikai és Űrtudományi Tanszék), valamint Nguyen Quang Chinh, a Fizikai Intézet docense (Anyagfizikai Tanszék).

A Kar Kiváló Oktatója címben részesült Berki Márton egyetemi tanársegéd (Földrajz- és Földtudományi Intézet - Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék) és Besenyei Ádám egyetemi docens (Matematikai Intézet - Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék).

Április 18-án vehette át az idén elsőként kiosztott Gács András-díjat Zábrádi Gergely, az ELTE TTK Matematikai Intézet, Algebra és Számelmélet tanszékének adjunktusa. 

Május

A Kar Kiváló Hallgatója oklevelet kapták a következő hallgatók: Koncz Anna,Balassa György, Imrefi Ildikó, Zoltán László, Kovács Zoltán, Oláh Kinga, Kiss Krisztián, Jezsó Bálint, Igari András, Rozs Dorina, Csontos Csaba Péter, Deme Barnabás, Czecze Barbara, Mihályka János, Virág Szabolcsné, Vass Máté, Kurgyis Bálint, Takács Ádám, Kaszás Bálint, Ferenc Dávid, Hegedűs János, Kovács Márton, Schneiker Anita, Vetési Viktória, Csernák Tamás, Rokob Sándor, Szőke Tamás, Träger Magdolna, Zámbó Csilla Gyöngyvér.

Június

Június 8-án életműdíjat kapott Groma István. A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért" díjakat 2018. június 8-án az Országos tehetséggálán adták át. A kitüntetés célja, hogy erkölcsileg és anyagilag is elismerje a tehetséges fiatalokat segítő szakembereket és szervezeteket. Idén életműdíjat kapott Groma István egyetemi tanár, az ELTE TTK Fizikai Intézet Anyagfizikai Tanszékének vezetője. A professzor szakterülete a szilárdtestfizika, kutatási témája a mintázatok kialakulása diszlokációrendszerekben és a röntgen vonalprofil analízis.

Szeptember

A Dékán a TTK nem nevesített Emlékérmét adományozta Pereszlényi Istvánnénak. Az évnyitó szenátusi ülésen: Pro Ingenio Nívódíjat vehetett át Cserti József egyetemi tanár (Fizikai Intézet), Pro Ingenio Elismerő Oklevelet Varga Máté adjunktus (Biológiai Intézet) és Eke Zsuzsanna adjunktus (Kémiai Intézet). A Szenátus Eötvös Gyűrűt adományozott Lovász László egyetemi tanárnak (Matematikai Intézet), Pro Universitate Emlékérem Arany  fokozat kitüntetést – Szőnyi Tamás egyetemi tanárnak (Matematikai Intézet) és Márialigeti Károly egyetemi tanárnak (Biológiai Intézet); Pro Universitate Emlékérem Ezüst fokozatát Venekei István egyetemi docens (Biológiai Intézet); Pro Universitate Emlékérem Bronz fokozata - Zihné Perényi Katalin (Kémiai Intézet); Trefort Emléklap Nagy Annamária (Matematikai Intézet), Lénárd László (Kémiai Intézet),  Takaróné Kerkápoly Márta (Kémiai Intézet), Konrád Ágnes (Biológiai Intézet).

A L’Oréal és az UNESCO által meghirdetett "A nőkért és a tudományért" ösztöndíj egyik nyertese idén Kubinyi Enikő (Biológiai Intézet).