Dékánjelöltek bemutatkozása

Dékánjelöltek bemutatkozása
02/20

2019. február 20. 16:00 - 17:00

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Gömb Aula

02/20

2019. február 20. 16:00 - 17:00

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Gömb Aula


A dékán irányítja a Karon folyó szakmai, tudományos, oktatási életet, képviseli a kart más fórumokon, rendelkezik a források felhasználásáról. A Természettudományi Karon január 11-én írták ki a hivatalos dékáni pályázatot, amelyre két fő jelentkezett, Frei Zsolt és Sziklai Péter.

A dékánjelöltek vezetői koncepcióját az alábbiakban olvashatja, ha rendelkezik ELTE azonosítóval.

Dékánválasztás - Kari Tanács - 2019. február 27-i ülés
MEGHÍVÓ a Kar Tanácsának 2019. február 27-én tartandó ülésére
Frei Zsolt vezetői munkaterve
Sziklai Péter vezetői munkaterve

A dékán részletes feladat- és hatáskörét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 37. §-a, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 123-124. §-a, valamint a 3. f) sz. melléklete (a Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata) tartalmazza. A dékán feladata a hatályos jogszabályok, az Egyetem és a Kar Szervezeti és Működési Szabályzata alapján

a Karon folyó oktatási, kutatási és nemzetközi tevékenység, valamint a kari szintű igazgatási, szervezési, gazdálkodási

és más szolgáltató tevékenységet ellátó szervezeti egységek irányítása és ellenőrzése. Az érvényes pályázattal rendelkezők számára dékáni programjuk bemutatása céljából a Kar dolgozói és hallgatói számára nyilvános fórumot rendezünk. 

A dékánjelölt(ek) bemutatkozására 2019. február 20-án 16 órakor a Gömb Aulában kerül sor a Kari Tanács, a Kari Professzori Tanács és a TTK HÖK választmányának együttes ülésén, amely a Kar polgárai számára nyilvános.  A helyszínen a résztvevők  további kérdéseket tehetnek fel a dékán-jelölteknek. A dékánt a Kari Tanács 2019. február 27-i ülése választja meg.

Az ülésen a TTK bármely polgára kifejtheti nézeteit a pályázókkal és a dékáni munkatervekkel kapcsolatban. Itt előzetesen feltehetik kérdéseiket anonim módon 2019. február 19-én 10 óráig.

Az új dékán 2019. május 1-én veszi át a Természettudományi Kar irányítását. 

A dékáni pályázat követelményeit itt olvashatja el.

A dékánjelöltek vezetői munkatervét itt olvashatja.