Dékánjelöltek bemutatkozása

Dékánjelöltek bemutatkozása
05/29

2019. május 29. 16:00 - 17:00

Konferenciaterem (-1.75) 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

05/29

2019. május 29. 16:00 - 17:00

Konferenciaterem (-1.75) 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A


A dékán irányítja a Karon folyó szakmai, tudományos, oktatási életet, képviseli a kart más fórumokon, rendelkezik a források felhasználásáról.

A Természettudományi Karon újra kiírták a hivatalos dékáni pályázatot, amelyre két fő jelentkezett:

A dékánjelöltek vezetői koncepcióját az alábbiakban olvashatja, ha rendelkezik ELTE azonosítóval.

DÉKÁNJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA - 2019.05.29.
Meghívó a dékánjelöltek bemutatkozására
Kacskovics Imre vezetői munkaterve
Miklósi Ádám vezetői munkaterve

A dékán részletes feladat- és hatáskörét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 37. §-a, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 123-124. §-a, valamint a 3. f) sz. melléklete (a Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata) tartalmazza. A dékán feladata a hatályos jogszabályok, az Egyetem és a Kar Szervezeti és Működési Szabályzata alapján

a Karon folyó oktatási, kutatási és nemzetközi tevékenység, valamint a kari szintű igazgatási, szervezési, gazdálkodási

és más szolgáltató tevékenységet ellátó szervezeti egységek irányítása és ellenőrzése. Az érvényes pályázattal rendelkezők számára dékáni programjuk bemutatása céljából a Kar dolgozói és hallgatói számára nyilvános fórumot rendezünk. 

A dékánjelölt(ek) bemutatkozására 2019. május 29-én 16 órakor a Konferenciateremben kerül sor a Kari Tanács, a Kari Professzori Tanács és a TTK HÖK választmányának együttes ülésén, amely a Kar polgárai számára nyilvános.  A helyszínen a résztvevők kérdéseket tehetnek fel a dékánjelölteknek. 

Az ülésen a TTK bármely polgára kifejtheti nézeteit a pályázókkal és a dékáni munkatervekkel kapcsolatban.