Kari Professzori Tanács

Kari Professzori Tanács

Kari Professzori Tanácsról általában
A Természettudományi Kar Professzori Tanácsa hatáskörében véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet a Kart érintő bármely kérdésben.

A Tanács tagjai a Kar egyetemi tanárai, professor emeritusai, illetve tudományos tanácsadói, valamint kutatóprofesszorai. A dékán bármely ügyben kérheti a testület állásfoglalását. A testület bármely, a Kart érintő kérdésben véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet. A Tanács véleményezi a Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatokat és a „Doctor et professor honoris causa” címre vonatkozó intézeti javaslatokat. 

A Tanács elnöke hivatalból tagja a Kari Tanácsnak, valamint a Dékáni Tanácsnak.