Kari Tanács

Kari Tanács

A Kari Tanács névsora

A Kari Tanács Névsora

Szavazati joggal rendelkező oktatók, nem oktatók

 • Kacskovics Imre dékán, egyetemi tanár
 • Miklósi Ádám intézetigazgató, egyetemi tanár, Biológiai Intézet
 • Katz Sándor intézetigazgató, egyetemi tanár, Fizikai Intézet
 • Harangi Szabolcs intézetigazgató, egyetemi tanár, Földrajz- és Földtudományi Intézet
 • Szalai István intézetigazgató, egyetemi tanár, Kémiai Intézet
 • Simon Péter intézetigazgató, egyetemi tanár, Matematikai Intézet
 • Magyari Enikő, a Professzori Tanács elnöke
 • Jordán Tibor egyetemi tanár, a Karon működő Doktori Iskolák képviselője
 • Kovács M. Gábor egyetemi tanár, Biológiai Intézet
 • Lőrincz Péter egyetemi adjunktus, Biológiai Intézet
 • Csanád Máté egyetemi tanár, Fizikai Intézet
 • Szöllősi Gergely János egyetemi adjunktus, Fizikai Intézet
 • Horváth Erzsébet habilitált egyetemi docens Földrajz- és Földtudományi Intézet
 • Mohr Emőke egyetemi adjunktus, Földrajz- és Földtudományi Intézet
 • Homonnay Zoltán egyetemi tanár, Kémiai Intézet
 • Magyarfalvi Gábor egyetemi adjunktus, Kémiai Intézet
 • Zábrádi Gergely habilitált egyetemi docens, Matematikai Intézet
 • Bérczi-Kovács Erika egyetemi adjunktus, Matematikai Intézet
 • Zavaczki Csilla, az oktatást-kutatást támogató közalkalmazottak képviselőjes

A szavazati joggal rendelkező HÖK képviselői

 • Mig András, elnök
 • Glück Krisztina
 • Polónyi Richárd
 • Józsa Kornél
 • Kása Kata Hanga
 • Kóczán Gergely
 • Pádár Kitti
 • Gombás András

Szavazati joggal a Doktorandusz Önkormányzat képviselője

 • Csomos Attila doktorandusz (elnök)

Állandó meghívottak

 • Borhy László, rektor
 • Scheuer Gyula, kancellár
 • Darázs Lénárd, általános rektorhelyettes
 • Zentai László, az oktatási és tanulmányi ügyek rektorhelyettese
 • Hamar Imre, a nemzetközi ügyek rektorhelyettese
 • Sziklai Péter, a tudományos ügyek rektorhelyettese
 • Frei Zsolt, tanszékvezető egyetemi tanár, szenátusi tag
 • Naszódi Márton, egyetemi docens, szenátusi tag
 • Perczel András, egyetemi tanár, szenátusi tag
 • Túri László, tudományos és nemzetközi kapcsolatokat felügyelő dékánhelyettes
 • Müller Viktor, oktatási dékánhelyettes
 • Csanád Máté, a Környezettudományi Centrum igazgatója
 • Török Gabriella, a Tanulmányi Hivatal vezetője és kari esélyegyenlőségi koordinátor
 • Pálfia Zsolt, FDSz kari titkár
 • Nagy Zsolt, a Gazdasági Hivatal vezetője
 • Rónai Edina, az Esélyegyenlőségi Bizottság tagja
 • Varróné dr. Boros Melinda, a Kari Tanács titkára