Kari Tanács

Kari Tanács

A Kari Tanács névsora

A Kari Tanács Névsora

Szavazati joggal rendelkező oktatók, nem oktatók

 • Kacskovics Imre dékán, egyetemi tanár
 • Miklósi Ádám intézetigazgató, egyetemi tanár, Biológiai Intézet
 • Frei Zsolt intézetigazgató, egyetemi tanár, Fizikai Intézet
 • Harangi Szabolcs intézetigazgató, egyetemi tanár, Földrajz- és Földtudományi Intézet
 • Szalai István intézetigazgató, egyetemi tanár, Kémiai Intézet
 • Simon Péter intézetigazgató, egyetemi tanár, Matematikai Intézet
 • Keszei Ernő, a Professzori Tanács képviselője
 • Császár Attila egyetemi tanár, a Karon működő Doktori Iskolák képviselője
 • Kovács M. Gábor egyetemi docens, Biológiai Intézet
 • Pálfia Zsolt mérnöktanár, Biológiai Intézet
 • Csordás András egyetemi tanár, Fizikai Intézet
 • Ispánovity Péter Dusán adjunktus, Fizikai Intézet
 • Kovács József egyetemi docens Földrajz- és Földtudományi Intézet
 • Gyuris Ferenc egyetemi adjunktus, Földrajz- és Földtudományi Intézet
 • Kiss Éva egyetemi tanár, Kémiai Intézet
 • Magyarfalvi Gábor egyetemi adjunktus, Kémiai Intézet
 • Ágoston István egyetemi docens, Matematikai Intézet
 • Bérczi-Kovács Erika egyetemi adjunktus, Matematikai Intézet
 • Zavaczki Csilla, az oktatást-kutatást támogató közalkalmazottak képviselőjes

A szavazati joggal rendelkező HÖK képviselői

 • Jeges Viktor Péter (elnök);
 • Balga Gábor (ideiglenes elnökhelyettes);
 • Péli Noémi (biológia szakterület);
 • Körtefái Dóra (fizika szakterület);
 • Németh Csilla (földrajz- és földtudományi szakterület);
 • Barcza Bónist (kémia szakterület);
 • Józsa Kornél (matematika szakterület);
 • Darányi Éva Ágnes (tanárképzési szakterület)

Szavazati joggal a Doktorandusz Önkormányzat képviselője

 • Hegedűs Dávid doktorandusz (elnök)

Állandó meghívottak

 • Borhy László rektor
 • Scheuer Gyula kancellár
 • Darázs Lénárd általános rektorhelyettes
 • Zentai László az oktatási és tanulmányi ügyek rektorhelyettese
 • Hamar Imre a nemzetközi ügyek rektorhelyettese
 • Magyari Enikő a tudományos, kutatás-szervezési és innovációs ügyek rektorhelyettese
 • Németh István szombathelyi koordonációs rektorhelyettes
 • Frei Zsolt  tanszékvezető egyetemi tanár, szenátusi tag
 • Müller Viktor tudományos munkatárs, szenátusi tag
 • Perczel András egyetemi tanár, szenátusi tag
 • Túri László tudományos és egyetemközi ügyeket felügyelő dékánhelyettes
 • Müller Viktor oktatási dékánhelyettes
 • Vattay Gábor stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes
 • Márialigeti Károly, a Környezettudományi Centrum igazgatója
 • Török Gabriella, a Tanulmányi Hivatal vezetője és kari esélyegyenlőségi koordinátor
 • Pálfia Zsolt, FDSz kari titkár
 • Megyes Jenő a Gazdasági Hivatal vezetője
 • titkár